Urapalvelut tarjoavat kattavan tuen irtisanottavan henkilöstön uudelleen työllistymiseen

Aalto EE:n palvelukokonaisuuden keskiössä ovat irtisanotut henkilöt ja paras mahdollinen tuki heidän nopealle uudelleentyöllistymiselleen.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa kuhunkin tilanteeseen sopivan outplacement-palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyy työllistymistä tukeva koulutus, henkilökohtainen valmennus ja työnhakuvalmennukset. Ratkaisumme mahdollistavat urasiirtymät ja täysin uuden osaamisen rakentamisen vähennettävälle henkilöstölle. Uravalmentajamme tukevat ja sparraavat tavoitteiden kirkastamisessa ja oman uran suunnittelussa sekä toimivan ammatillisen uraratkaisun löytymisessä. Tämän lisäksi tuemme esimiehiä ja HR:ää muutostilanteen läpiviennissä.

Kokonaisuus räätälöidään seuraavien palveluiden ympärille:

MuutosKoulutus

Muutoskoulutus auttaa irtisanottua päivittämään ja uudistamaan osaamistaan sekä löytämään uuden työpaikan.

Työnhakuvalmennus – uudelle uralle

Irtisanottavan osaamisprofiilin tarkentaminen ja osaamisen sanoittaminen, markkinointi ja aktiivinen työnhaku

Henkilökohtainen uravalmennus

Irtisanottavan omat vahvuudet, mahdollisuus uuteen urapolkuun ja tulevaisuuteen

Esihenkilöiden ja HR:n tukeminen sopeuttamistilanteessa

Tuemme yritystä ja esihenkilöitä irtisanomistilanteissa, jotta irtisanottava henkilö kohdataan aina arvokkaasti. Esihenkilöt kohtaavat sopeuttamistilanteissa yksilöllisiä tilanteita, joten myös heille tarjottava tuki on niin irtisanottavan, työyhteisöön jäävän henkilöstön kuin työnantajamielikuvan kannalta tärkeää.

Muutostilanteiden suunnittelu

Vähennys- ja muutostilanteiden suunnittelu, palvelujen koordinointi ja projektinhallinta

Tuki esihenkilöille

Valmennus esihenkilöille irtisanomistilanteen läpiviemiseksi ja irtisanottavien kohtaamiseksi

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma muutosneuvottelutilanteessa

MuutosKoulutus

Vastuullinen työnantaja tarjoaa koulutusta uudelleentyöllistymisen tueksi kaikille irtisanottaville. Laaja koulutustarjontamme kattaa kymmeniä teknologia- ja liiketoimintalähtöisiä opintokokonaisuuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan johdossa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien osaamistarpeita. 

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. MuutosKoulutuksella tuetaan ja nopeutetaan irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tai lomautettujen henkilöiden valmiuksia palata eri työtehtävään töiden alkaessa. MuutosKoulutuksen rahoittavat ELY-keskus ja työnantaja yhdessä.

MuutosKoulutuksella tuetaan ja nopeutetaan irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tai lomautettujen henkilöiden valmiuksia palata eri työtehtävään töiden alkaessa.

MuutosKoulutuksessa osallistuja voi syventää nykyistä osaamistaan tai opiskella täysin uusia kokonaisuuksia ja siten suuntautua kokonaan uudenlaisiin tehtäviin. Muutoskoulutuksen kesto on tapauskohtaista, kuitenkin vähintään 10 opintotyöpäivää.

MuutosKoulutuksen voit joustavasti lisätä myös sopimuskumppanisi tarjoamaan urapalvelupakettiin ja näin parantaa irtisanottavan mahdollisuutta uudelleentyöllistymiseen.

Aalto EE on Uudenmaan ELY-keskuksen puitesopimustoimittaja MuutosKoulutuspalveluissa. MuutosKoulutuksen rahoittavat ELY-keskus ja työnantaja yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 %.

Laaja tarjontamme kattaa kymmeniä teknologia- ja liiketoimintalähtöisiä opintokokonaisuuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan johdossa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien osaamistarpeita.

MuutosKoulutus sopii sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajille.

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö niin katsotaan yhdessä organisaatiollenne sopiva kokonaisuus tai sinulle työnhakijana uraasi edistävä koulutus!

Finnairin kumppaniksi valikoitui Aalto EE

Finnair joutui koronapandemian myötä aloittamaan laaja-alaiset yt-neuvottelut. NEXT-muutosturvaohjelmassaan lentoyhtiö tuki irtisanottavien jatkomahdollisuuksia ja hyödynsi myös ulkoisia kumppaneita. Aalto EE tarjosi ohjelmassa finnairlaisille kattavaa uravalmennusta ja muutoskoulutusta.

Ota yhteyttä

Toteutetaan yhdessä organisaationne ja henkilöstönne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Anne Nylund

Senior Program Director

+358 10 837 3768

anne.nylund@aaltoee.fi

Anita Vastamäki

Director, Open Programs

+358 10 837 3811

anita.vastamaki@aaltoee.fi

Minna Wickholm

Business Area Director, Open Programs

+358 10 837 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi