Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

EIT Additive Manufacturing

Materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisuudet

AM eli materiaalia lisäävä valmistus, tuttavallisemmin 3D-tulostus, on perinteisten valmistusmuotojen rinnalle noussut ketterämpi valmistustapa, jonka merkitys kasvaa koko ajan merkittävästi. AM:n globaalin markkinan on ennustettu kymmenkertaistuvan 10 miljardista eurosta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Joissain tilanteissa on huomattavasti kustannustehokkaampaa ja nopeampaa mallintaa osa digitaalisesti ja 3D-tulostaa se hetkessä kuin valmistaa osa perinteisin menetelmin.

EIT Additive Manufacturing -koulutuksessa pääset tutustumaan 3D-tulostuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin teollisuudessa ja tunnistat miten sinä ja yrityksesi voisitte tehokkaammin hyödyntää eri AM-teknologioita osana liiketoimintaa.

Tätä ajankohtaista aihetta käsitellään liiketoimintalähtöisesti ja kattavasti online-workshopissa, jota edeltää viimeisimpään tutkimustietoon perustuva verkossa suoritettava valmistava oppimispolku. Koulutuksen kehittää suomalaisten valmistavan teollisuuden parissa työskentelevien henkilöiden AM-osaamista, ymmärrystä ja valmiuksia.

Koulutuksessa pääset syventymään mm.  

 • 3D-tulostuksen mallinkäsittelyyn ja esivalmisteluun
 • 3D-tulostuksen materiaaleihin
 • 3D-tulostuksen eri teknologioiden suunnittelun vaatimuksiin
 • 3D-tulostuksen liiketoimintamahdollisuuksiin
 • 3D-tulostuksen käyttöönottoon organisaatiossa.

Lataa infokorttiKysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:


Aalto ACCESS:n avoimet koulutukset on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan perusteita heille täysin uusista teemoista tai opiskelemaan syvemmin valitsemiaan taiteen, kauppatieteiden tai tekniikan alan aihepiirejä. Oppimissisällöt perustuvat Aalto-yliopiston tutkinto-opetukseen ja on räätälöity työssäkäyvien ammattilaisten tarpeisiin. Koulutukset tarjoavat matalan kynnyksen oppimismahdollisuuksia työelämässä oleville ammattilaisille, jotka etsivät omaan työhönsä helposti sovellettavia oppimissisältöjä. Ainutlaatuiset koulutusratkaisumme rakentuvat Aalto-yliopiston tutkinto-opetukselle.


 

Koulutuksen hyödyt

Tunnistat, missä oma yrityksesi voisi eniten hyötyä 3D-tulostuksen käyttöönotoista
Käsität, mitä tehokas 3D-tulostuksen käyttöönotto pitää sisällään
Ymmärrät eri materiaalien ja tekniikkojen ominaisuudet, ja mitkä niistä voisivat parhaiten sopia oman yrityksesi käyttöön
Jaat ja verkostoidut aiheesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa
Opit, kuinka voisit kehittää omia valmistusprosessejasi AM-tekniikan avulla

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu valmistavan teollisuuden parissa työskenteleville suunnittelijoille, suunnittelupäälliköille ja tuotekehityksen esihenkilöille, jotka haluavat ymmärtää tarkemmin, miten AM-teknologiaa voisi soveltaa tuottavammin omassa työssä ja organisaatiossa.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu ennakkoon omaan tahtiin suoritettavista noin kahden tunnin englanninkielisistä verkko-opinnoista ja verkossa järjestettävästä kolmen tunnin työpajasta.

Työpaja: EIT Additive Manufacturing – materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisuudet

Aika: 15.9.2022 klo 14–17
Paikka: Live online

 • Eri 3D-tulostusteknologioiden mahdollisuudet
 • Materiaalien ominaisuudet
 • Suunnittelu
 • Jälkikäsittely
 • Ohjelmistot
 • Hintataso

Kouluttajat: Roy Björkstrand ja Ismo Mäkelä

Kouluttajat

Roy Björkstand

Roy Björkstrand on työskennellyt yli 20 vuotta tutkijana erilaisten monitieteellisten 3D-CAD, ICT ja 3D-tulostusprojektien parissa tiiviissä yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa niin teollisella kuin lääketieteellisellä puolella. Hän on ollut kirjoittamassa ensimmäistä suomenkielistä 3D-CAD suunnittelun oppikirjaa, implementoimassa digitaalisia menetelmiä teollisuuteen ja kehittänyt lääketieteen sovelluksia.

Tällä hetkellä Björkstand on Aalto-yliopiston digitaalisen suunnittelun laboratorion, ADDLabin, laboratorioinsinööri tehtävänään ajankohtaisen tutkimuksen lisäksi fasilitoida materiaalia lisäävän valmistuksen tutkimusta suomen laajimmassa 3D-tulostuslaboratoriossa.

Roy Björkstrand on konetekniikan diplomi-insinööri, alkuperäisinä opintosuuntinaan ajoneuvotekniikka ja polttomoottoritekniikka. Tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa valmistus- ja materiaalitekniikan tutkimusryhmässä aiheena Digital Engineering and Design for Additive Manufacturing.

Ismo Mäkelä

Ismo Mäkelä on DeskArtes Oy:n toimitusjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävien lisäksi hän osallistuu aktiivisesti yrityksen tuotekehitykseen. DeskArtes Oy on erikoistunut tuottamaan ohjelmistoja 3D CAD-mallien muokkaamiseen AM-valmistusta varten. Ohjelmistotuotteilla voidaan hallita 3D-mallien käsittely alkaen kolmioinnista, tarkistuksesta ja tukirakenteiden luonnista aina viipaleiden vientiin erilaisille AM-laitteille.

DeskArtes Oy:ssä Mäkelä on työskennellyt yli 25 vuotta. Mäkelän tehtäviin DeskArtes Oy:ssä on kuulunut lähinnä laskennallisen geometrian ratkaisut 3D-mallien käsittelyä varten.

Mäkelä on myös Suomen pikavalmistusyhdistys – FRIPA ry:n hallituksen jäsen vuodesta 1999.

Ismo Mäkelä (M.Sc.) on valmistunut Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin linjalta vuonna 1989. Tämän jälkeen hän toimi 5 vuotta tutkijana Helsingin Teknillisessä Korkeakoulussa 3D CAD ja AM-ohjelmistojen parissa ennen siirtymistä DeskArtes Oy:n palvelukseen.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin