Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Hankintojen johtaminen

Kasvua ulkoisten resurssien paremmalla hyödyntämisellä

Miten hankinta-asiantuntijana kehität organisaatiosi ulkoisten resurssien käyttöä? Hyödynnättekö tarjolla olevat mahdollisuudet riittävällä toimittajamarkkinoiden analysoinnilla?

Hankinnalla on tärkeä rooli liikevaihdon kasvattamisessa ulkoisen resurssiverkostonsa avulla. Kasvulle ja kannattavuudelle on kuitenkin keskeistä se, miten ulkoisia resursseja johdetaan, hyödynnetään ja kehitetään. Toimittajaverkostoon suhtautuminen ulkoisina resursseina vaikuttaa laajasti yrityksen eri toimintojen toimintatapoihin ja käytäntöihin parantaen sekä sisäistä että ulkoista yhteistyötä.

Hankintojen johtaminen on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja yritysmaailman edustajien kanssa. Ohjelmasta saat kattavan kuvan strategisen ja tehokkaan hankinnan johtamisesta. Syvennät osaamistasi muun muassa hankintastrategian luomisesta, toimittajamarkkinan ja toimittajasuhteiden hallinnasta, hankintojen kategorisoinnista sekä datan ja analytiikan hyödyntämisestä hankinnoissa. Koulutuksessa vahvistat muutosjohtamisen valmiuksiasi sekä otat haltuun keinoja, joiden avulla käynnistät kehittämistyön omassa organisaatiossasi.

Ohjelman sisällön painopisteet on valittu tukemaan parhaiten yrityksiä, joissa hankinnan roolia halutaan kehittää liiketoiminnan tavoitteita paremmin tukevaksi, ulkoisia resursseja hyödyntäen, kokonaisuus ymmärtäen.


Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Lataa esite Ota yhteyttä

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisjaksoille

Hankintojen johtaminen on uuden nimen saanut koulutuskokonaisuus, joka ammentaa suositusta Diploma in Global Sourcing (DGS) -ohjelmasta. Koulutuksen sisältöä on nimen muutoksen yhteydessä terävöitetty ja osallistumisvaihtoehtoja lisätty. Haluamme näillä keinoin vastata entistä paremmin hankintojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden kehittämistarpeisiin. Koulutus luotiin alun perin vuonna 2008 globaalisti toimivan suomalaisen suuryrityksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisohjelmaksi. Sittemmin satoja hankinta-ammattilaisia on osallistunut avoimeen DGS-ohjelmaan kehittääkseen sekä itseään että yritystään.

Kehitä organisaation sisäistä yhteistyötä ja kasvata ymmärrystä eri funktioiden roolista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Keskity strategiseen hankintaosaamiseen ja ulkoisten resurssien johtamiseen

Edellisen ohjelman osallistujat antoivat koulutukselle huippuarvosanan 5,11/6

Hyödyt

Koulutuksessa kasvatat kykyäsi analysoida, arvioida ja kehittää hankintaa osana liiketoiminnan tavoitteita. Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat sinua hyödyntämään opittua jo ohjelman aikana. Koulutuksen jälkeen sinulla on kokonaiskuva modernista hankinnasta ja ymmärrys siitä, millaisilla toimenpiteillä kehitystä voi lähteä viemään eteenpäin. Saat uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi.

Oivallat hankinnan merkityksen liiketoiminnan tuloksessa ja arvon luojana
Syvennät yhteistyötä sisäisten sidosryhmien kanssa
Omaksut kehittämisen menetelmät ja työkalut, toimit parannuksiin tähtäävän toiminnan käynnistäjänä
Kirkastat, vahvistat ja kehität omaa asiantuntemustasi hankinnan johtamisesta

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu kokeneille hankinta-, kategoria- ja ostopäälliköille, hankinnan strategisissa- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Se sopii myös henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä hankinnan kanssa esim. tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- tai myyntitoiminnoissa.

Koulutus tarjoaa hankintapäälliköille ja muille hankinnan ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää hankintaa ja verkostoitua muiden hankinnan ammattilaisten kanssa.

 

Sisältö ja aikataulu

Koulutus sisältää 8 lähiopetuspäivää (neljä kaksipäiväistä jaksoa) ja 3 etäopetuspäivää (zoom/teams), joiden aikana perehdyt valittuihin teemoihin asiantuntijoiden johdolla ja ratkot yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa teemoihin liittyvä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Päivien aikana pääset keskustelemaan, verkostoitumaan ja oppimaan toisilta. Opetuspäivien ulkopuolella itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, soveltavat tehtävät ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen auttavat sinua laajan kokonaiskuvan muodostamisessa ja opitun käyttöönotossa.

Verkostoituminen muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa on arvokasta. Valmennuspäivien aikana tutustut paitsi muihin osallistujiin, myös asiantuntijoihimme. Yhteistä koulutukseen osallistuville on tarve ja halu kehittää organisaationsa hankintatoimea ja kartuttaa omaa osaamistaan kehityksen toteuttamiseksi. Ryhmätyöskentelyn ja siitä syntyvien oivallusten avulla tunnistat oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja löydät omaan organisaatioon sopivat ratkaisut jo koulutuksen aikana.

Monipuoliset oppimismenetelmät syventävät oppimista. Opetuspäivien lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi verkkokurssia, joilta saat perustiedot teemoista, joita syvennetään ohjelman lähiopetusjaksoilla.

  1. Fundamentals of Supply Chain Management
  2. Valitsemasi Aalto EE:n verkkokurssi tukemaan omaa ammatillista kehittymistäsi

Rakenne

Koulutusjaksot

Koulutuspäivien aikana kuulet huippuasiantuntijoiden alustuksia, keskustelet, teet ryhmätöitä ja muita harjoituksia.

Verkkokurssit ja itsenäistä opiskelua

Monipuolisten menetelmien avulla syvennät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi hankinnan asiantuntijana.

Vaikuttavuuden syventäminen

Kaikutiimityöskentely syventää omaa oppimista ja auttaa jakamaan opittua organisaation sisällä kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi.

Koulutusjaksot

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisjaksoille 

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat yliopistojen sekä yritysmaailman kokeneita asiantuntijoita. Pääkouluttajien lisäksi jaksoilla on mukana yrityspuheenvuoroja. Vuoden 2023 ohjelmassa kouluttivat mm.

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija ja toimii opettajana ja tutkijana Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulussa.

Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005.

Max Finne

Max Finne toimii apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Finne on erikoistunut tuotantotoiminnan, projektien ja toimitusketjun johtamiseen. Finnen erityisosaamisalueina on palvelullistaminen, teollisuus 4.0, palveluiden johtaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö, oppimisanalytiikka ja käännetyt oppimismenetelmät (flipped learning).

Finne on tehnyt tiivistä tutkimusyhteistyötä monen yrityksen kanssa, muun muassa ABB, Costain, Finnair, Fujitsu, KONE, NCC ja Skanska. Finne on myös voittanut arvostetun Nigel Slack Teaching Innovation Award -palkinnon vuosina 2015, 2016 ja 2018 innovatiisten ja kiinnostavien opetusmenetelmien ansiosta.

Jari Melgin

Jari Melgin on laskentatoimen professori (Professor of Practice), Senior Fellow Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Opetuksessa ja tutkimuksessa Melgin hyödyntää laaja-alaista käytännön kokemustaan laskentatoimen ja rahoituksen eri osa-alueilta, sisältäen myös sijoitustoiminnan, yrityskaupat ja yrityksen hallinnon.  

Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi hän konsultoi yrityksiä ja muita taloudellisia toimijoita.  Melginillä on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus talouden ja rahoituksen johtotehtävistä. 

Hänellä on monipuolinen toimialakokemus, kuluttajatuotteista (Amer Sports ja Salomon), varustamotoiminnasta ja logistiikasta (Containerships), konepajateollisuudesta (Componenta) sekä pankkitoiminnasta (KOP, yksi Nordean edeltäjistä).  Hän työskenteli aiemman uransa aikana useita vuosia Ranskassa.

Jari Melginillä on kauppatieteen tohtorin tutkinto laskentatoimesta Aalto Yliopistosta.  Tämän lisäksi hänellä on maisteritutkinnot valtio-opista Turun yliopistosta ja kansantaloustieteestä Turun kauppakorkeakolusta.

Melginin väitöskirja keskittyi päätöksenteon rajoihin, fokusoiden erityisesti hallituksen rooliin yhtiön päätöksentekorakenteessa.

Kari Tanskanen

Kari Tanskanen on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Thomas Johnsen

Thomas E. Johnsen on professori Audencia Business Schoolissa (Nantes, Ranska).

 

Katri Kauppi

Katri Kauppi on logistiikan ja toimitusketjun hallinnan professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Kauppi on aiemmin työskennellyt Nottinghamin ja Manchesterin yliopistoissa, joista jälkimmäisessä hän koulutti globaalissa MBA-ohjelmassa mm. Dubaissa, Shanghaissa, Hongkongissa ja Miamissa. Kauppi opettaa vastuullista toimitusketjun hallintaa, hankintatoimea sekä toimitusketjun riskienhallintaa.

Kaupin tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. organisaatioiden hankintakäyttäytyminen, toimitusketjussa tapahtuvien virheiden syyt ja seuraukset, sosiaalisen vastuun sertifikaatit, ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallinta sekä julkiset hankinnat. Kaupin tutkimus on saanut useita palkintoja, ja myös World Culture Council palkitsi hänet nuorena tutkijana, joka on saanut tutkimuksellaan aikaan kansainvälisiä vaikutuksia.

Harri Lorentz

Harri Lorentz on toimitusketjujen johtamisen professori Turun yliopistossa.

Lauri Saarinen

Lauri Saarinen on operaatioiden johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän keskittyy tutkimuksessaan ja opetuksessaan luomaan arvoa analytiikan avulla yritysten operatiivisesta datasta ja on erikoistunut kysymyksiin, jotka liittyvät paikallisen tuotannon arvoon, kansainvälisiin toimitusketjuihin ja prosessien parantamiseen.

 

Saarinen kehittää uutta sovellettua analytiikan opetusta Aallossa ja hänen opetustarjontaansa kuuluu operaatioiden johtamisen lisäksi toiminnan strategia ja tilastolliset ja kvantitatiiviset menetelmät.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Voit myös valita yksittäisiä koulutusjaksoja Hankintojen johtaminen -koulutusohjelman kokonaisuudesta hintaan 1 690 € (+ alv). Kun lisäät tilauskoriin ensimmäisen jakson, siirryt automaattisesti tilauslomakkeelle. Jos haluat ilmoittautua ja lisätä tilaukselle myös muita koulutuksia, palaa takaisin tälle sivulle ja lisää tilauskoriin muut valitsemasi jaksot.