Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Webinaari: Taloudelliset erikois- ja vastuuvakuutukset

Webinaari: Taloudelliset erikois- ja vastuuvakuutukset

Webinaaritallenteessa käymme läpi kirjan “Taloudelliset erikois- ja vastuuvakuutukset” julkistamistilaisuuden ja samalla juhlistamme kirjailijoita Olli-Pekka Kuosmasta ja Petteri Pitkämäkeä kirjan valmistumisesta. Tilaisuuden juontaa Finva Finanssikoulutuksen kirjoista vastaava Aalto EE:n ohjelmajohtaja Salla Närhinen.

08.02.2024

|

Videot

Tilaisuudessa kirjailija Petteri Pitkämäki esittää kirjaan perustuvan lyhyen luennon otsikolla ”Johdon vastuuvakuutuksen suoja taloudellisesti epävarmoina aikoina”. 

Vastuuvakuutuskysymykset ovat erityisesti näinä taloudellisina epävarmoina aikoina nousseet monen yrityksen työpöydälle. Yhtiöiden johdolle riski syntyy siitä, että yhtiön johtohenkilöiden korvausvastuu ei perustu vahingonkorvauslakiin, kuten työntekijöiden kohdalla, vaan heidän asemaansa yhtiön ylimmässä johdossa. Vahingonkorvausvastuu on tällöin lisäksi henkilökohtaista. Yhtiön ylimmän johdon henkilökohtaista korvausvastuuta voidaan kuitenkin siirtää vakuutusyhtiön kannettavaksi johdon vastuuvakuutuksella. Tähänkin liittyy monesti kysymyksiä:

"Yrityksen ylin johto ei ole monesti tietoinen yhtiön ostaman johdon vastuuvakuutuksen puutteista. Kirjan yhtenä tarkoituksena on tuoda esille vakuutusturvaan saatavilla olevat parannukset, joiden avulla johtajien henkilökohtainen vahinkoriski saadaan siirrettyä mahdollisimman laajasti vakuutusyhtiön kannettavaksi." – Petteri Pitkämäki, OTM

Kirja: Taloudelliset erikois- ja vastuuvakuutukset

Kirjassa käydään läpi pääasiallinen sisältö financial lines -vakuutuksista, joilla tarkoitetaan johdon vastuuvakuutusta, varallisuusvastuuvakuutusta, konsulttivastuuvakuutusta, ammatillista vastuuvakuutusta, rikosvakuutusta, kidnappaus- ja lunnasvakuutusta sekä fuusioiden ja yrityskauppojen vakuutusta.

Kuosmasen ja Pitkämäen kirjoittama uutuusteos sukeltaa syvälle taloudellisiin erikois- ja vastuuvakuutuksiin. Kirja tarjoaa suomen kielellä ainutlaatuisen ja kattavan näkökulman aiheeseen. Selkeä rakenne, esimerkkiehdot, monet esimerkit ja ratkaisusuositukset maustavat tekstin kiinnostavaksi käsikirjaksi.” - Salla Närhinen, ohjelmajohtaja Aalto EE

Teos toimii yleisluontoisena esityksenä yrityksen vahingonkorvausvastuun määrittelyyn, vastuuriskien vakuuttamiseen sekä kansainvälisiin financial lines -vakuutusmarkkinoihin. Lisäksi siinä tutustutaan tarkemmin kotimaisten vakuutusyhtiöiden varallisuus- ja konsulttivastuuvakuutuksiin sekä johdon vastuuvakuutuksiin sekä käydään läpi kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta saatavilla olevaa turvaa.

Voit tutustua kirjaan paremmin täältä.

Tilaisuuden luennoitsija ja kirjailija: Petteri Pitkämäki, OTM  

Petteri Pitkämäki on ollut vakuutusalalla vuodesta 2017 lähtien. Hän on toiminut muun muassa vastuuvakuutuksien underwriterina, vakuutusmeklarina sekä vastuuvahinkojen asiantuntijana. 

Nykyisin hän toimii Howden Oy:lla Head of Liability Claims -tehtävässä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana (Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy).


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa