Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vaikuttava valmennus vie datan pinnan alle
Edellinen sivu Kuva: Anni Hartikainen
Digitalisaatio

Vaikuttava valmennus vie datan pinnan alle

Organisaatiot hakevat kasvua panostamalla datan hallintaan ja analysointiin. Tämä vaatii investointeja teknologiaan, mutta myös johtamisen ja toimintatapojen sekä osaamisen uudistamista. Oikein kohdennetulla valmennuksella voidaan luoda menestymisen mahdollisuuksia ja jopa uusia liiketoimintamalleja.

Pekka Säilä, 13.04.2023

|

Artikkelit

 

Generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneet asiakkaat tulevat valmennukseen löytääkseen yhteisen ymmärryksen siitä, miten edetä nyt ollakseen valmiita ChatGPT:n jälkeiseen todellisuuteen.

Useimmille kasvua hakevista yrityksistä tämän hetken suurin kysymys on, minkälaisia datan, analytiikan ja tekoälyn luomia mahdollisuuksia omalle liiketoiminalle voidaan tunnistaa. Kovenevassa kilpailussa digitaaliset toimintamallit on otettava osaksi yrityksen päivittäistä toimintakulttuuria.

– Menestymisen kannalta olisi pystyttävä näkemään, miten digitalisaation tuomia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää eri liiketoiminta-alueilla ja luoda niiden pohjalta uusia toimintamalleja. Tämä edellyttää koko organisaation toiminnan muokkaamista datalähtöiseksi, sanoo Aalto University Executive Education and Professional Developmentin (Aalto EE) kehitysjohtaja Mari Rauhala.

Datalähtöinen toiminta tulee siis vaikuttamaan merkittävästi monien yritysten liiketoiminnan kehitykseen. Aluksi muutos voi tulla hitaammin, mutta vaikutukset tulevat ulottumaan jopa yritysten olemassaolon mahdollisuuksiin omalla toimialallaan.

Aalto EE:llä on paras osaaminen teknologiaan liittyvissä valmennuksissa, toteavat Mari Rauhala, Antti Saarinen, Jonni Junkkari sekä Miro Malmelin.
Kuva: Anni Hartikainen

 

– Jos teknisesti orientoituneet työntekijät eivät ymmärrä yrityksensä ydinliiketoiminnan tavoitteita, eikä yrityksen johto toisaalta teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, ovat kasvun väylät tukossa. Kaikilla yrityksen avainhenkilöillä pitäisi olla käsitys siitä, miten luodaan yhdessä menestyvää liiketoimintaa, jossa datalähtöinen toimintakulttuuri läpäisee koko organisaation, toteaa Aalto EE:n kaupallinen johtaja Miro Malmelin.

Innovoinnista liiketoimintaa

Kehitysohjelmien kautta synnytetään ideoita ja oivalluksia, joita arkityön kiireessä ei useinkaan tapahdu.

Aalto EE tarjoaa organisaatioiden avainhenkilöille suunnattuja valmennuksia, joissa yhdistyvät uniikki osaaminen datasta, analytiikasta sekä johtamisesta. Kehitysohjelmissa etsitään yritysten kasvua tukevia ratkaisuja ja syvennetään avainhenkilöiden osaamista.

– Valmennuksissa kartoitetaan liiketoiminnan ja teknologian välisiä yhteisvaikutuksia ja etsitään niille eri mahdollisuuksia vuoropuhelussa eri rooleissa toimivien henkilöiden välillä. Opiskelu ja innovointi tapahtuu huippukouluttajiemme johdolla, kertoo Aalto EE:n data- ja analytiikkakoulutuksesta vastaava johtaja Jonni Junkkari.

Kehitysohjelmien kautta synnytetään ideoita ja oivalluksia, joita arkityön kiireessä ei useinkaan tapahdu. Turvallisessa ja motivoivassa oppimisympäristössä voidaan jalostaa ideoita myös yrityksen konkreettisten projektien kautta ja synnyttää jopa uutta liiketoimintaa. Skaalautuvat ratkaisut soveltuvat eri tarpeisiin ja eri kohderyhmille.

– Generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneet asiakkaat tulevat valmennukseen löytääkseen yhteisen ymmärryksen siitä, miten edetä nyt ollakseen valmiita ChatGPT:n jälkeiseen todellisuuteen, Junkkari lisää.

Aalto EE:n tarjoama koulutuksen laatu on saanut tunnustusta myös laajemmin. Yhtenä osoituksena tästä on helmikuussa 2024 ensimmäistä kertaa pohjoismaissa järjestettävä Chief Data Officer Symposium. Alun perin Massachusetts Institute of Technologyn eli MIT:n suojissa alkaneen tapahtuman puhujiksi on tulossa asiantuntijoita johtavista yrityksistä ympäri maailman. Datan hallinta ja jakaminen sekä datan ja tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa tulevat olemaan merkittäviä teemoja, joita Aalto EE:n koulutusohjelmissa pohditaan päivittäin.


Datalähtöisyys osaksi arkea

Telia Data Akatemia on Aalto EE:n ja Telian yhteistyönä räätälöimä valmennus, jonka tavoitteeksi asetettiin kasvattaa perusymmärrystä datan hyödyntämisestä sekä vahvistaa Telian sisäistä yhteisyötä ja ymmärrystä datan mahdollisuuksista. Pidemmän aikavälin tavoitteena oli liiketoiminnan kasvu ja operatiivisen toiminnan parantaminen datalähtöisyyden kautta.

Kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen haluttiin myös kansainvälisen huipputason kumppani.

– Yhtenä selkeänä päätavoitteena oli aloittaa yrityksen muutos aidosti datanatiiviksi organisaatioksi. Meillä on vahva visio siitä, miten aiomme omalla toimialallamme selvitä voittajina digitaalisessa murroksessa. Tämä viestin halusimme kirkastaa myös koko henkilöstöllemme aidon kulttuurisen muutoksen aikaansaamiseksi, kertoo Telian analytiikasta ja dataohjautuvuuden edistämisestä vastaava johtaja Antti Saarinen.

Telia Data Akatemiaan valittiin osaajia eri puolilta organisaatiota. Kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen haluttiin myös kansainvälisen huipputason kumppani. Aikaisemmat kokemukset Aalto EE:n tarjoamista monipuolisista koulutuksista sekä referenssit muista yrityksistä vakuuttivat Telian oikeasta valinnasta.

– Kaiken kaikkiaan palaute osallistujilta oli loistavaa. Yhdessä huipputason kouluttajien avulla rakensimme akatemiasta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, josta saimme konkretiaa ja työkaluja tulevaisuuden kehitystyötä varten. Jo nyt voi sanoa, että tekemisen tehokkuus on kasvanut ja datan käyttäminen lisääntynyt. Nämä ovat arvokkaita askeleita matkalla kohti tulevia haasteita.


Datalähtöisen organisaation rakentamisessa on monia haasteita, jotka liittyvät osaamiseen. Eri vaiheissa olevilla organisaatiolla on kuitenkin yhteisiä haasteita, kuten ylimmän johdon ymmärrys data-analytiikan mahdollisuuksista, yritysjohtajien tietämys data-analytiikasta, data-scientistien ymmärrys liiketoimintakontekstista sekä yhteistyö näiden roolien välillä datan ympärillä. Me autamme asiakkaitamme kehittämään datan ja analytiikan osaamista organisaation eri tasoilla ja erilaisiin tarpeisiin, jotta datalähtöinen organisaatio saadaan rakennettua. Lue lisää

 

 


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa