Toimitusjohtaja Tom Lindholm: Tämä on paras paikka auttaa ihmisiä ja yrityksiä kehittymään ja kasvamaan

Lindholmin uran aikana elämänlaajuisen oppimisen rooli on kasvanut valtavasti. ”Omaa osaamista pitää kehittää jatkuvasti”, hän sanoo.

Kuva: Junnu Lusa

Anu Haapala, 21.01.2022

Read this in English

Aalto University Executive Education Oy:n uutena toimitusjohtajana ja Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen johtajana aloitti tammikuun 2022 alussa kauppatieteiden maisteri Tom Lindholm.

Lindholm on työskennellyt liikkeenjohdon koulutuksen alalla johto- ja konsultointitehtävissä jo lähes pari vuosikymmentä. Hän toimi muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin erikoistuneen Talent Vectian (nykyinen Verona Consulting) toimitusjohtajana vuosina 2012–2019 ja projektiluontoisessa tehtävässä YIT:n KEKO-ekosysteemin ohjelmajohtajana vuodet 2020–2021. Lisäksi hänellä on paljon kokemusta hallitustyöskentelystä.

Lindholmin uralla on aina ollut keskeistä niin yritysten toiminnan kuin ihmisten kompetenssien kehittäminen. Tuona aikana elämänlaajuisen oppimisen rooli yhteiskunnassa on kasvanut valtavasti.

"Henkilökohtainen missioni on auttaa ihmisiä ja yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Tämä on paras paikka, missä tätä missiota voi toteuttaa", Lindholm sanoo.

Henkilökohtainen missioni on auttaa ihmisiä ja yrityksiä kehittymään ja kasvamaan."

Hän on ollut jo pitkään huolissaan siitä, että kun toimialat disruptoituvat ja uusia ammatteja syntyy sekä työtehtävät kehittyvät, ihmisten osaaminen ei kehity samassa vauhdissa.

"Tämä ilmiö vain kiihtyy, mikä tarkoittaa sitä, että omaa osaamista pitää kehittää jatkuvasti."

Lindholm itse haluaisi oppia seuraavaksi lisää vastuullisuuteen liittyviä asioita johtamisnäkökulmasta. "Kestävä kehitys läpäisee kuitenkin kaiken, mitä teemme, ja haluaisin ymmärtää paremmin, miten se vaikuttaa johtamiseen."

Hän haluaa korostaa vastuullisuutta myös Aallon elämänlaajuisen oppimisen tarjonnassa.

Lindholm työskentelee kahdessa organisaatiossa mutta johtaa yhtä kokonaisuutta, joka kattaa sekä Aalto EE:n että Aalto-yliopiston koulutustarjonnan. Hänen mielestään ne muodostavat yhdessä pohjoismaiden parhaan osaamisen kehittämisen portfolion. Toisaalta yliopisto tarjoaa huippulaadukasta sisältöä esimerkiksi ilmaisten verkkokurssien muodossa, toisaalta Aalto EE järjestää Executive MBA -ohjelmia ja suunnittelee ja toteuttaa yrityksille räätälöityjä ohjelmia.

"On tärkeää miettiä, miten rakennetaan mielenkiintoisia oppimispolkuja yksilötasolla ja miten akateemisen maailman huippuosaamista voidaan hyödyntää parhaalla tavalla organisaatioiden kehittämisessä."

Tekoäly toimii jo esihenkilönä – muttei korvaa ihmisjohtajaa

Työelämä on murroksessa ja vaatii uudenlaisia johtamistaitoja.

Tutkijat ja asiantuntijat ovat pääosin yksimielisiä siitä, että tulevaisuudessa työyhteisöissä korostuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ihmisten johtamiseen liittyvät taidot. Myös Lindholm uskoo, että loputkin tehtävät, jotka voidaan antaa tekoälyn hoidettavaksi, automatisoidaan jossain vaiheessa.

Ainoa, joka ymmärtää toista ihmistä, on toinen ihminen."

Tekoäly toimii jo nyt monen ihmisen lähiesihenkilönä, hän huomauttaa. Esimerkiksi useissa huolto-organisaatioissa kone jakaa arkisia työtehtäviä, mikä on perinteisesti ollut lähimmän johtajan työtä: kone optimoi, kuka menee huoltamaan, kenellä on sopivin osaaminen tehtävään ja niin edelleen.

"Tämä perustuu siihen, että se, mitä datalla voidaan optimoida ja parantaa, siinä dataa myös käytetään ja hyödynnetään."

Mitä enemmän tekoäly tulee osaksi arkea, sitä tärkeämmäksi muuttuvat vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset suhteet. Pandemia-aika on osoittanut, miten paljon yksinkertaistenkin ja spontaanien kohtaamisten – kuten sen, että vaihdetaan muutama sana kollegan kanssa kahvihuoneessa – poisjääminen on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin.

"Tekoäly voi mallintaa meidät, mutta ainoa, joka osaa ymmärtää toista ihmistä, on toinen ihminen."

Pitää olla kiinnostunut ja haluta ymmärtää, mihin suuntaan ihminen haluaa kehittyä ja miten häntä voidaan tässä tukea."

Oikeastaan Lindholm ei haluaisi edes puhua esimiehestä tai esihenkilöstä vaan menestyksen mahdollistajasta. "Se tarkoittaa pitkällä tähtäimellä sitä, että pitää olla kiinnostunut ja haluta ymmärtää, mihin suuntaan ihminen haluaa kehittyä, mikä on tärkeää ja mikä ei, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja heikkoutensa ja miten häntä voidaan tukea kehittymisessä."

Esihenkilön tehtävä on siis tunnistaa yksilön vahvuudet, miten niitä hyödynnetään ja vahvistetaan.

Niin etätyöarjessa kuin tulevaisuuden työelämässä korostuu Lindholmin mielestä leadershipin rooli. Johtajan täytyy olla aidosti kiinnostunut siitä, mitä työntekijälle kuuluu, arvostaa kollegoitaan ja tukea heidän edistymistään kanavasta ja paikasta riippumatta.

Mitään yleislääkettä siihen, miten työntekijöistä huolehditaan ja miten yhteisöllisyys säilyy esimerkiksi etätöissä, ei Lindholmin mielestä kuitenkaan ole. Tiimit ja ihmissuhteet ovat keskenään erilaisia.

Yrityksille suunnattujen koulutusten täytyy vastata yritysten strategisiin tavoitteisiin

Lindholm pitää erityisen tärkeänä elämänlaajuisen oppimisen vaikuttavuuden varmistamista.

Hänen mielestään koulutusalalla täytyy entistä enemmän miettiä, miten kehitetään paitsi yksilön osaamista myös organisaation kyvykkyyksiä. ”Jos toinen noista on nolla, lopputulema on nolla”, hän toteaa. Sen takia hän pitää erityisen tärkeänä sitä, että Aalto EE:n yrityksille suunnatut koulutukset vastaavat omalta osaltaan asiakasyritysten strategisiin tavoitteisiin.

Lindholm kuvaa LinkedIn-profiilissaan, että hänen tärkeimpiä arvojaan ovat rehellisyys, kunnioittaminen ja saavuttaminen. Hänen mielestään työelämässä on tärkeää pystyä suoraselkäisyyteen, keskustelemaan asioista, olemaan jotain mieltä – myös eri mieltä – ja perustelemaan mielipiteensä.

En millään tapaa usko detaljijohtamiseen, vaan ihmisillä täytyy olla tilaa tehdä asioita."

Se, että asioita saadaan aidosti vietyä maaliin, on tärkeää. “On tärkeää, etteivät asiat jää vain puheen ja action pointien tasolle vaan ne tehdään sovitusti.”

Lindholm haluaa itse olla johtaja, joka inspiroi ihmisiä uudistumaan ja näkemään asioita eri näkökulmista. "Haluan asettaa tavoitteet ja suuntaviivat yhdessä tiimin kanssa. En millään tapaa usko detaljijohtamiseen, vaan ihmisillä täytyy olla tilaa tehdä asioita. Parhaat asiantuntijat ovat kuitenkin yleensä niitä, jotka tekevät sitä työtä."

"Olen vaativa, mutta toivon, että se vaativuus tulee positiivisessa paketissa: että yritämme yhdessä parantaa asioita."

 

Yhteydenotot

Tom Lindholm
Toimitusjohtaja, Aalto University Executive Education Oy
Elämänlaajuisen oppimisen johtaja, Aalto-yliopisto
Puh. 050 0474 746
tom.lindholm@aaltoee.fi

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Toimitusjohtaja Tom Lindholm: Tämä on paras paikka auttaa ihmisiä ja yrityksiä kehittymään ja kasvamaan

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka