Vastuullisuuskeskustelussa sosiaalisen vastuun roolia on korostettava

Vastuullisuus on yhä tärkeämpi kriteeri, kun yritystä arvioidaan työnantajana, asiakkaana, kumppanina, sijoituskohteena, tai hankittaessa sen palveluita tai tuotteita.

Katri Koivula, 02.03.2021

Tämän vuoksi vastuullisuus on noussut vahvasti yritysten agendalle ja strategian ytimeen, jonka lisäksii vastuullinen sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan. Sijoittajilla, kuten asiakkailla, onkin merkittävä rooli yritysten ohjaamisessa vastuullisempaan suuntaan regulaation ohella. Vastuuttomat toimijat pelataan ulos pelistä, kun sijoittajat vetävät rahojaan pois, asiakkaat muuttavat ostokäyttäytymistään ja rahoituksen saanti muutenkin vaikeutuu.

Yritysten sosiaalinen vastuu kertoo siitä, kuinka yritys huolehtii koko arvoketjustaan."

Mikä on S:n rooli ESG:ssä?

ESG on ennen kaikkea sijoittajien käyttämä kirjainyhdistelmä, kun he analysoivat perinteisten talouslukujen lisäksi yritysten ympäristövaikutuksia (E=Environment), sosiaalista vastuullisuutta ja vaikuttavuutta (S=Social) ja hyvää hallintotapaa (G=Governance). ESG ei terminä ole kuitenkaan enää vain sijoittajien huulilla, vaan ESG-kehikosta on tullut monin paikoin synonyymi yritysten yhteiskuntavastuulle. Yrityksille on tärkeää viestiä ja raportoida toimistaan tavalla, joka on olennaista, läpinäkyvää ja hyödyttää sekä sijoittajia että muita tärkeitä sidosryhmiä.

Ilmastokeskustelun ansiosta monet yritykset ovat kunnostautuneet erityisesti E:ssä eli ympäristövastuullisuudessa ja negatiivisten vaikutusten vähentämisessä. Edistystä on tapahtunut myös hyvään hallintotapaan (G) liittyvissä toimissa. Hyvä johtaminen ja sisäinen valvonta pitävät huolta, että yritystä hoidetaan lainsäädäntöä noudattaen. Sosiaalinen vastuu ’S’ on jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle sekä sijoittajien, yritysten että asiakkaiden silmissä. Tämä saattaa johtua siitä, että sijoittajille ’S’-tekijöiden kunnollinen arviointi ja yrityksille sen aito mittaaminen ja raportointi koetaan haastavaksi ja monimutkaiseksi, samoin kuin linkki yrityksen tulokseen vaikeammin hahmotettavaksi. Ostohetkellä toimitusketjun läpivalaisu on myös asiakkaalle vaikeaa.

Ilmastokeskustelun ansiosta monet yritykset ovat kunnostautuneet erityisesti E:ssä eli ympäristö­vastuullisuudessa."

Yritysten sosiaalinen vastuu kertoo siitä, kuinka yritys huolehtii koko arvoketjustaan: kuinka se hoitaa suhteitaan omaan työvoimaansa ja työntekijöihinsä, ja kuinka se operoi ja vaikuttaa ympäröivässä yhteiskunnassa ja poliittisessa ympäristössä. Sosiaalisen vastuullisuuden kohdalla puhutaan ihmisistä ja sidosryhmistä.

Varautuminen tulevaan kannattaa

Tuoreen Valtioneuvoston kanslian teettämän Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila -hankkeen selvityksen mukaan suomalaisyritykset ovat varsin laajasti sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen yleisellä tasolla, mutta käytännön tasolla ihmisoikeusvastuun ja sen seurannan systemaattinen integrointi osaksi yritysten ydintoimintoja on vielä varsin alkutekijöissä ja käytännön toteutus ontuu. Vain pieni osa suomalaisyrityksistä on julkisesti sitoutunut korjaaviin toimenpiteisiin, jos ne havaitsevat aiheuttaneensa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia tai myötävaikuttaneensa niiden syntyyn, raportissa sanotaan.

S:n painoarvo on kuitenkin koko ajan kasvamassa. Meneillään oleva globaali kriisi on osoittanut sen, ettei kukaan voi menestyä ja voida hyvin yksin – globaali on lokaalia ja lokaali globaalia. Yritykset ja organisaatiot eivät toimi irrallisina yhteiskunnasta ja niiden arvoja ja tarkoitusta punnitaan toden teolla kriisien keskellä. Yritysten menestyminen ja maine – lupa operoida – riippuvat siitä, kuinka hyvin ne hoitavat sidosryhmäsuhteitaan kriisin yli ja kuinka ne viestivät vastuullisuudestaan selvällä ja läpinäkyvällä tavalla. Koronakriisi on myös osaltaan osoittanut luonnon ja ihmisen toiminnan kiinteän yhteyden.

Me Aalto EE:ssa olemme päättäneet nostaa tänä vuonna sosiaalisen vastuullisuuden teemaa esiin tarjonnassamme. Aiheet, kuten ihmisoikeudet ja vastuullinen toimitusketju, sosiaalinen sijoittaminen, työhyvinvointi, kyber -ja asiakasturvallisuus, tasa-arvo sekä monimuotoisuus ja inkluusio ovat sisältöinä mukana laajassa valmennus- ja koulutustarjonnassamme. Haluamme myös olla tukemassa yrityksiä valmistautumaan aikanaan tulevaan yritysvastuulainsäädäntöön, joka on valmisteilla niin kansallisella kuin EU-tasolla. Voimaan tullessaan laki velvoittaisi ja ohjaisi yrityksiä huolehtimaan vastuullisuudesta toiminnoissaan ja arvoketjujen eri vaiheissa ja siten ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia ja ympäristötuhoja.

Sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset voivat tuntua haastavilta linkittää yrityksen taloudellisiin vaikutuksiin, mutta huolellinen valmistautuminen ja ajoissa asiaan paneutuminen auttavat näkemään arvoa tuovan vaikutuksen.

Katri Koivula, Associate Director, Aalto EE
 

Aalto PRO:n Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmassa opitaan analysoimaan yritysten vastuullisuutta, kehittämään vastuullisia liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä. Se antaa myös valmiudet vastuullisuuden mittaamiseen ja raportointiin. Lue lisää ohjelmasta.

Aalto PRO:n Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta -ohjelmassa etsitään kiertotalouden tarjoamia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintakentässä. Sen aikana kasvatetaan kiertotalouden liiketoimintaosaamista ja luodaan uusia bisnesmahdollisuuksia. Lue lisää ohjelmasta.

Aalto EE:n Strategic Sustainability for Business -ohjelmassa integroidaan vastuullisuus liiketoimintastrategiaan. Lue lisää englanninkielisestä ohjelmasta.

Vastuullisuusnäkökulma on myös osa koko Aalto MBA -ohjelmaa.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vastuullisuuskeskustelussa sosiaalisen vastuun roolia on korostettava

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka