Aalto EE:n koulutusohjelma auttaa tansanialaisjohtajia kehittämään osaamistaan

Aalto EE ja tansanialainen UONGOZI-instituutti ovat tarjonneet kymmenille tansanialaisjohtajille kestävää kehitystä tukevia johtamisoppeja.

Postgraduate Diploma in Leadership -ohjelman osallistujia ohjelman strategiamoduulilla.

Annamari Typpö, 12.08.2021

Jos luulet, että johtamiskoulutus on tarkoitettu vain länsimaisten suuryritysten huippujohtajille, olet väärässä.

Aalto EE on jo neljä vuotta tehnyt koulutusyhteistyötä Afrikassa Tansanian hallituksen vuonna 2010 perustaman UONGOZI-instituutin kanssa. UONGOZI-instituutti on riippumaton oppilaitos, jonka tavoitteena on vahvistaa maan kestävää kehitystä tukevaa johtamista.

Suomi on tukenut instituuttia alusta asti rahoittamalla sen perustoimintoja sekä tukemalla johtamiskoulutusohjelmien järjestämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tällainen on esimerkiksi Aalto EE:n kanssa yhteistyössä toteutettava Postgraduate Diploma in Leadership.

Olemme tarjonneet osallistujille uusinta tietoa ja teoreettista ymmärrystä johtamisesta, organisaatioiden toiminnasta ja taloudesta."

Suomen tukea UONGOZI-instituutille pidetään tärkeänä kanavana Tansanian kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähtäimessä on Tansanian oman kehityssuunnitelman toteuttaminen sekä nouseminen keskituloiseksi maaksi vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisevaa Tansanian tulevan kehityksen kannalta on myös työpaikkojen luominen nopeasti kasvavalle väestölle sekä vastuullisesti ja tehokkaasti toimiva julkinen talous ja osallistava päätöksenteko.

Innovatiiviset oppimismenetelmät ovat saavuttaneet suosiota

Viidettä vuotta pyörivä ohjelma on noussut suureen suosioon. Ohjelmasta on valmistunut jo kaikkiaan 128 henkeä. Mukana on ollut julkisen sektorin virkamiehiä sekä kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten organisaatioiden ja yksityisten yritysten johtajia eli laaja kirjo Tansanian ylintä johtoa.

Ohjelma pyrkii kehittämään johtamisosaamista kolmella alueella: strategisessa päätöksenteossa, henkilöstön ja muiden resurssien johtamisessa sekä oman johtajuuden kehittämisessä.

"Olemme tarjonneet osallistujille uusinta tietoa ja teoreettista ymmärrystä johtamisesta, organisaatioiden toiminnasta ja taloudesta. Tätä he ovat selvästi arvostaneet, ja näyttää siltä, että he ovat saaneet siitä myös paljon irti. Se on hyvin palkitsevaa", sanoo Aalto EE:n Senior Solutions Director Kirsi Gyldén, joka toimi ohjelmajohtajana kahden ensimmäisen vuoden ajan.

Toinen merkittävä läpimurto on Gyldénin mukaan ollut osallistavan lähestymistavan tuominen tansanialaiseen johtamiskoulutukseen.

"Osallistujat ovat ilahtuneet keskusteluista ja ryhmätöistä, joissa on käytetty heille uusia ja inspiroivia innovatiivisia menetelmiä. Heille oli esimerkiksi valtava yllätys, kun teimme kananmunien pudotustestin ja siis pyysimme heitä rikkomaan kananmunia osana johtamiskoulutusohjelmaa."

Itsemaksavien osallistujien osuus on nousussa

Toinen positiivinen merkki ohjelman menestyksestä on kehitys kohti itsemaksavia osallistujia, joiden määrä on kirjoitushetkellä 93.

"Tällä tavallahan kehitysyhteistyön tulisikin toimia. Julkisen rahoituksen osuus pienenee vähitellen ja tuen vastaanottaja kehittyy itsenäiseksi toimijaksi, joka pystyy hankkimaan rahoituksensa suoraan markkinoilta", Gyldén sanoo.

Vuoden mittainen ohjelma koostuu kymmenestä jaksosta, joihin sisältyy itsensä johtamista, organisaation johtamista, strategian suunnittelua ja toimeenpanoa, talousosaamista, HR-johtamista, eettistä johtamista ja muutoksen johtamista.

Tällä tavallahan kehitysyhteistyön tulisikin toimia."

"Yksi pohdintaa ja keskustelua herättänyt teema on ollut ihmisten johtaminen ja osallistaminen, jota käsitellään useilla jaksoilla. Myös talousjakso on otettu hyvin vastaan, ja me jopa lisäsimme ohjelmaan toisen, käytännönläheisen talousjakson ensimmäiseltä osallistujaryhmältä saadun palautteen perusteella", Gyldén kertoo.

Molemminpuolinen kunnioitus takaa sujuvan yhteistyön

Ohjelmassa otetaan huomioon Tansanian kulttuurin ja toimintaympäristön erikoispiirteet ja opintojaksojen toteutuksessa hyödynnetään paikallista asiantuntemusta Aalto EE:n kouluttajien rinnalla.

Johtamiskoulutuksesta aiemmin vastannut Kadari Singo, joka nykyisin toimii UONGOZI-instituutin toimitusjohtajana, on tehnyt yhteistyötä Aalto EE:n kanssa alusta alkaen.

Kumppanuus on tuonut käyttöömme kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita sekä heidän laajan osaamisensa ja uudenlaiset ajattelutapansa."

"UONGOZI-instituutilla on merkittävä rooli Tansanian ja koko Afrikan johtamisosaamisen kehittämisessä. Siinä on tärkeää ottaa oppia muista maista. Kumppanuutemme Aalto EE:n kanssa tuo käyttöömme kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita sekä heidän laajan osaamisensa ja uudenlaiset ajattelutapansa. Heidän opeillaan johtajistamme on kehittynyt muutosagentteja, jotka ymmärtävät aiempaa paremmin strategiasuunnittelua ja innovatiivisia prosesseja ja järjestelmiä ja voivat näin saavuttaa työssään entistä parempia tuloksia."

"Yhteistyömme Aalto EE:n kanssa Postgraduate Diploma in Leadership -ohjelman parissa on ollut menestys, mistä osoituksena olemme käynnistäneet nyt myös kuusi kuukautta kestävän Certificate in Leadership -ohjelman, joka on suunnattu uransa alussa oleville johtajille", Singo jatkaa.

Koulutuksen merkitys voi olla suurempi kuin suoran rahallisen tuen

YK on arvioinut Tansanian väkiluvuksi 61,46 miljoonaa. Väkirikkaassa maassa, jonka asukasluku kasvaa nopeasti, yksi johdon koulutusohjelma on luonnollisesti vain pisara meressä. Gyldénin näkemyksen mukaan ohjelma on kuitenkin tuottanut merkittäviä tuloksia.

"Uskon, että tämänkaltaisen koulutusohjelman vaikutus voi olla suoraa rahallista tukea suurempi."

Ohjelman arviointiraporteista käy ilmi, että se on vaikuttanut myönteisesti osallistujien osaamiseen strategisen viestinnän, itsensä johtamisen ja tunneälykkyyden sekä resurssien hallinnan alueilla. Moni osallistuja on myös kertonut saaneensa ohjelman suorittamisen jälkeen ylennyksen.

Menestys tarkoittaa eri asioita eri konteksteissa

Aalto-yliopiston strategisen johtamisen apulaisprofessori Robin Gustafsson on vastannut alusta asti ohjelman strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon keskittyvästä opetusjaksosta.

"Kokemus on ollut erittäin antoisa. Huomasin hyvin nopeasti, että voin tarjota osallistujille arvokasta osaamista, jota he voivat sitten itse viedä eteenpäin."

Strategia on menestysoppi, mutta menestys tarkoittaa eri asioita eri konteksteissa ja ympäristöissä. Ohjelman ensimmäinen osallistujaryhmä koostui yksinomaan poliisijohdosta. Gustafsson valmistautui työhön keskustelemalla suomalaisten poliisikouluttajien kanssa, jotta ymmärtäisi, mitä osallistujien oikeastaan oli tarpeen oppia.

Ohjelma on vaikuttanut myönteisesti osallistujien osaamiseen strategisen viestinnän, itsensä johtamisen ja tunneälykkyyden sekä resurssien hallinnan alueilla."

"Tässä tapauksessa strategiassa ei ollut kyse voittoisan liiketoimintamallin rakentamisesta vaan korruption ja rikollisuuden vastaisesta taistelusta, turvallisuuden lisäämisestä ja riittämättömien resurssien kanssa kamppailusta. Minun piti tutustua osallistujien toimintaympäristöön, jotta pystyin vastaamaan heidän oppimistarpeisiinsa."

Erityisen hienoa Gustafssonin mielestä on ollut nähdä, miten osallistujat osoittavat kunnioitusta toisiaan kohtaan.

“Heillä on tapana taputtaa aina, kun joku on pitänyt oman puheenvuoronsa. Se on hyvä lähtökohta myös strategiatyölle: strategian suunnittelussa on erittäin tärkeää kuunnella, mitä muilla on sanottavana”, Gustafsson sanoo.

Aalto EE on tehnyt yhteistyötä kansainvälisten huippuyliopistojen ja oppilaitosten kanssa vuodesta 1995 lähtien. Verkostomme kautta toteutettavia koulutus- ja valmennusratkaisuja on tarjolla tänä päivänä ympäri maailman. Lue lisää

 

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Aalto EE:n koulutusohjelma auttaa tansanialaisjohtajia kehittämään osaamistaan

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka