Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Digitalisaatio muuttaa perinteiset tavat tehdä bisnestä, mutta yhdestä asiasta emme ymmärrä päästää irti

Digitalisaatio muuttaa perinteiset tavat tehdä bisnestä, mutta yhdestä asiasta emme ymmärrä päästää irti

Millaiset yhtiöt pärjäävät muutoksessa ja mitä johtajien pitäisi tehdä eri tavalla? Pyysimme Wärtsilän digitaalisen transformaation johtaja Domenico Dargeniota vastaamaan.

Minna Laaksola, 11.03.2020

|

Artikkelit

Teollinen vallankumous käynnisti pari sataa vuotta sitten muutoksen, jonka vauhti on siitä lähtien kiihtynyt kiihtymistään. Digitalisaation myötä erilaisten teknologioiden ja toimintatapojen muutosvauhtia on alettu kuvailla jo ’räjähdysmäiseksi’.

Silti yksi asia ei ole muuttunut matkan varrella juurikaan, huomauttaa Wärtsilän digitaalisen transformaation johtaja ja Aalto University Executive Educationin Senior Advisor Domenico Dargenio.

Se, miten yrityksissä on organisoiduttu.

”Nykyiset hierarkiset organisaatiomallimme ovat lähtöisin muinaisilta armeijoilta − ajalta, jolloin maailma oli huomattavasti nykyistä yksinkertaisempi ja hitaampi. Nyt testaamme näiden mallien kestävyyskykyä, sillä organisaatiorakenteitamme ei ole suunniteltu nykymaailman muutosvauhtiin, kompleksisuuteen ja niihin haasteisiin, joiden kanssa tämän päivän yritykset painivat”, Dargenio sanoo.

”Emme voi olettaa, että ne palvelevat enää tarkoitustaan.”

Muutakin kuin teknologiaa

Digitalisaatio koskettaa tavalla tai toisella jokaista toimialaa. Sen vaikutukset ovat nähtävissä kaikilla liiketoiminnan tasoilla asiakashankinnasta tuotekehitykseen, jakeluun, asiakkaan palveluun sekä toiminnan tehokkuuden kehittämiseen.

Tietyt asiat ovat kuitenkin korostuneesti vauhdittaneet tarvetta muutokselle.

Tällainen on esimerkiksi asiakaskeskeisyys. Siitä on Dargenion mukaan tulossa kovaa vauhtia liiketoiminnan edellytys. Tämä on korostanut myös design-ajattelun ja palvelumuotoilun kaltaisten menetelmien merkitystä.

Toinen − ja usein päällimmäisenä digitalisaatioon liitetty osa-alue − liittyy dataan, teknologioihin ja toimintatapoihin.

”Mutta kyse ei ole vain teknologioista vaan siitä, miten asiakkaalle voidaan tuottaa uudenlaista arvoa, uusilla tavoilla ja paljon aiempaa nopeammin”, Dargenio sanoo.

Kolmas kriittinen tekijä ovat organisaation ihmiset.

”Kuinka sitoutat heitä muutokseen ja autat ottamaan siinä aktiivisen roolin? Miten tuet heidän osaamistaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä paitsi yksilöinä myös yrityksen osaamistarpeiden näkökulmasta?” hän kysyy.

Palvelija, muutosjohtaja, yrittäjä ja arkkitehti

Dargenio uskoo, että tulevaisuuden johtajan rooli on ymmärtää edellä kuvatut haasteet ja auttaa oman organisaation ihmisiä ottamaan ensimmäiset askeleet kohti muutosta. Tämä onnistuu olemalla aito, vahva roolimalli.

”Tulevaisuuden johtajuuden osaamisalueiden määrittely on monimutkaista − aivan kuten sen maailmankin, jossa yritykset toimivat. Johtajan on kyettävä samaan aikaan olemaan palvelija, muutosjohtaja, yrittäjä ja eräänlainen arkkitehti. Eikä lista varmastikaan lopu tähän”, Dargonio pohtii.

”Ellet siis usko yksisarvisiin, on kaikkien näiden johtajuuden piirteiden yhdistyminen yhdessä ja samassa henkilössä mahdotonta. Siksi tarvitsemme tulevaisuudessa hajautetumpia johtajuuden malleja.”

Peiliin katsomisen paikka

Millaiset yritykset muutoksessa pärjäävät ja mitä heiltä voi oppia?

”En halua yksinkertaistaa liikaa, mutta oikeastaan asia on melko yksinkertainen. Jos haluat olla yrityksenä asiakaskeskeisempi, sinun on pidettävä huoli, että jokainen organisaatiossasi ymmärtää, mitä se tarkoittaa käytännössä”, Dargenio sanoo ja antaa vielä toisen esimerkin:

”Jos taas haluat hyödyntää dataa, teknologioita tai uusia toimintatapoja, mitä teet sen eteen? Onko ihmisilläsi aidosti mahdollisuus hyödyntää dataa? Miten toimintatapoja oikeasti uudistetaan siellä jokapäiväisessä tekemisessä?

Hän korostaa, että vaikka ihmisten rooli tulevaisuuden yrityksissä on keskeinen, johtajien tulisi osata katsoa myös yrityksen rajojen ulkopuolelle.

”Puhumme nyt Teollisuus 4.0:sta, mutta todellisuudessa työskentelemme jo Teollisuus 5.0:n ja verkottuvien ekosysteemien eteen. Näiden kahden ero on siinä, että 5.0. vaatii aivan uudenlaista yritysten välistä yhteistyötä.”

Wärtsilässä mennään tuulta päin

Dargenio on työskennellyt Wärtsilällä jo 13 vuotta ja ehtinyt nähdä digitalisaation vaikutukset henkilökohtaisesti. Hän kertoo, että Wärtsilässä murros on päätetty kohdata menemällä suoraan tuulta päin.

”Tiedostimme, että jos haluamme tulevaisuudessa menestyä smart technology -yhtiönä, meidän on kyettävä muovaamaan kulttuurimme smart technology -kulttuuriksi. Määrittelimme ensin mitä se vaatii ja olemme valinneet viisi osa-aluetta edistettäväksi.

Nämä viisi ovat People First, Customer Centricity, Together, Smart-Tech-Mindset eli datan, teknologian ja uusien toimintatapojen kehittäminen sekä Open Innovation. Jokaiselle osa-alueelle on luotu sisältöä ja oppimispolkuja, joiden tavoitteena on auttaa organisaation ihmisiä ymmärtämään muutosta ja ottamaan aktiivista roolia smart technology -kulttuurin luomisessa työpaikalle.

”On tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole kaikille ihmisille helppoa. Osa pelkää digitalisaation vievän työpaikat, kun taas osa katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Siihen, miten näiden ääripäiden välillä voisi tasapainotella onnistuneesti, ei ole yhtä oikeaa vastausta.”

Alla olevalla videolla Domenico Dargenio kiteyttää kolme tärkeintä vinkkiään digitalisaation johtamiseen. (Video on englanniksi.)
 

Aalto EE auttaa yrityksiä ja yksilöitä vastaamaan digitaalisen muutoksen tuomiin haasteisiin ja tarttumaan sen luomiin mahdollisuuksiin. Lue lisää digitalisaatioon liittyvistä ohjelmistamme


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa