Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Coaching toimii työelämän murroksessa

Coaching toimii työelämän murroksessa

Yhä useampi tekee yhden pitkän työuran sijaan monta erilaista uraa. Yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity coaching on tehokas työkalu sekä henkilökohtaisen että organisaation muutoksen tueksi.

Hanna Maula, 18.02.2019

|

Artikkelit

Read this in English.

Pitkät työurat samassa roolissa ovat käymässä vähiin, kun ihmiset toimivat työuransa aikana useissa eri ammateissa ja usean eri työnantajan palveluksessa – joskus jopa samanaikaisesti. Epätyypillisinä pidetyistä työsuhteista on tulossa uusi normaali, ja yrittäjyys eri muodoissaan yleistyy. Työntekijöiden näkökulmasta tämä merkitsee uudenlaista joustavuutta ja mahdollisuutta oppia jatkuvasti uutta. Myös työnantajat ovat uuden äärellä. 

Käsillä oleva työelämän murros on heijastunut coachingin suosioon. Yhdysvalloissa kyseessä oli reilun 700 miljoonan dollarin liiketoiminta vielä vuonna 2011. Nyt MarketReseach.com arvioi Yhdysvaltojen coaching-markkinan kasvavan 1,34 miljardiin dollariin vuoteen 2022 mennessä. Elokuussa 2018 järjestetyn Singularity University Global Summitin paneelikeskustelussa pohdittiin työn tulevaisuutta. Vaikka monet työpaikat katoavat automaation myötä, koneet eivät korvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sparrausta, joille on tarvetta myös jatkossa. Siksi coaching-palveluiden käytön arvioitiin jatkavan kasvuaan. ”Henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöity coaching on tehokas tuki muutoksen ja valintojen keskellä. Myös organisaatioiden näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että siirtymät roolista tai uravaiheesta toiseen sujuvat onnistuneesti”, selittää Aalto University Executive Educationin toimitusjohtaja Pekka Mattila

Tukea urapolun eri vaiheissa

Itsensä kehittäminen ja uravalinnat eivät painotu enää urakaaren alkuvaiheisiin, vaan korostuvat urapolun kaikissa käänteissä. ”Kun työelämä muuttuu ja pirstaloituu, tarvitaan myös aikaisempaa monipuolisempia välineitä henkilökohtaisen kehittymisen ja organisaatioiden menestyksen tueksi”, Mattila sanoo. Nykyisessä toimintaympäristössä asiantuntijat ja johtajat eivät ole koskaan valmiita. ”Autamme asiakkaitamme miettimään järjestelmällisesti, mitä he haluavat tehdä ja saavuttaa. Vanhasta kiinni pitäminen ei ole vaihtoehto. Myöskään päämäärätön ajautuminen roolista tai tilanteesta toiseen ei ole yksilön eikä organisaation etu”, Mattila painottaa. 

Coaching on tehokas työkalu esimerkiksi organisaation muutostilanteissa.”

Coachingin tehokkuus perustuu yksilölliseen lähestymistapaan, jossa huomioidaan niin yksilön kuin organisaationkin tavoitteet ja tarpeet. ”Uskon, että coachingia hyödynnetään Suomessakin jatkossa paljon nykyistä enemmän ja useampiin tarkoituksiin. Se on mainio keino esimerkiksi nuorten esimiesten tukemiseen tai hyvien suoriutujien palkitsemiseen.” Coachingin hyödyt moninkertaistuvat, kun organisaation tavoitteisiin kytkeytyvä coaching-prosessi toteutetaan useiden yksilöiden kanssa samanaikaisesti. ”Coaching on tehokas työkalu esimerkiksi organisaation muutostilanteissa.”  

Yksilöiden lisäksi coaching voidaan kohdentaa myös tiimille tai poikkifunktionaaliselle ryhmälle. Johtoryhmien coaching on Suomessa jo varsin tuttua. Mattila muistuttaa, että ryhmä-coaching toimii kuitenkin monissa muissakin tilanteissa. ”Voimme esimerkiksi kerätä organisaation sisäisiä vaikuttajia, joiden tehtävä on haastaa johtoryhmää. Tämä on usein erittäin hyödyllistä johtoryhmälle ja palkitsevaa vaikuttajille”, Mattila kertoo.   

Luottamuksellinen kumppanuus

“Coachingissa korostuu niin rinnalla olo ja haastaminen, kuin reflektointi ja tavoitteellisuus. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että prosessi etenee ja johtaa positiiviseen muutokseen”, sanoo Riina Gröhn, joka on ICF:n (International Coaching Federation) sertifioima Executive Coach ja filosofian tohtori. Gröhn on toiminut uransa aikana useissa eri johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. “Omakohtainen johtamiskokemus auttaa ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja organisaatioiden arkea”, kertoo Gröhn, joka on ollut mukana rakentamassa Aalto EE:n coaching-verkostoa. ”Meille on tärkeää, että jokaisella coachillamme on coaching-pätevyyden lisäksi johtajatausta ja vankka asiaosaaminen.” 

Gröhn innostui coachingista vuosia sitten. ”Minua kiehtoo ihmisten kyky ylittää itsensä. Uskon, että muutos ja siinä onnistuminen lähtee parhaiten liikkeelle itsetuntemuksen kasvattamisesta”, Gröhn sanoo. Coaching-prosessin tavoitteena on saada aikaan muutoksia käytännön toiminnassa. Se edellyttää vahvaa sitoutumista sekä asiakkaalta että coachilta. ”Asetamme tavoitteita ja seuraamme niiden saavuttamista. Hyvä coach on samanaikaisesti sekä ymmärtäväinen että vaativa. On aina yhtä palkitsevaa nähdä, miten prosessi johtaa asiakkaan ammatillisen potentiaalin parempaan hyödyntämiseen tai organisaation positiiviseen muutokseen.” 

Meille on tärkeää, että jokaisella coachillamme on coaching-pätevyyden lisäksi johtajatausta ja vankka asiaosaaminen.”

Vaikuttavuutta valmennuksiin

Aalto EE:ssä coachingia käytetään paljon myös valmennuksien ja koulutusohjelmien osana ja jatkona. Esimerkiksi MBA-ohjelmiin kuuluu myös henkilökohtaiseen kehittymiseen keskittyvä osuus. Räätälöidyissä valmennuksissa halutaan usein varmistaa, että valmennus kytkeytyy luontevasti jokaisen osallistujan yksilöllisiin vahvuuksiin, heikkouksiin ja tarpeisiin. Kokenut coach auttaa asiakasta itsetuntemuksen kasvattamisessa ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekemisessä.

Monissa asiakasorganisaatioissa coachingia hyödynnetään varsinaisen valmennuksen jatkona vaikuttavuuden varmistamiseen. Hyvä valmennus vahvistaa ja monipuolistaa osaamista ja rakentaa siten lähtökohdat muutokselle. Arjen paineessa organisaation käytäntöjen muuttaminen voi tuntua silti haastavalta, ja moni kaipaakin tukea myös tässä vaiheessa. ”Coaching on hyväksi todettu tapa varmistaa ja seurata, että valmennuksessa opittuja asioita lähdetään viemään aktiivisesti käytäntöön ja tulokset näkyvät liiketoiminnassa”, Mattila kuvaa. 

Aalto EE tarjoaa monipuolisen palveluvalikoiman ja mahdollisuuden yhdistellä eri työkaluja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. ”Pyrimme aina varmistamaan, että asiakaskokemus on erinomainen ja asiakas hyötyy keskittämisestä myös taloudellisessa mielessä”, Mattila sanoo. Aalto EE:n erityisenä vahvuutena hän pitää vahvaa akateemista ja liiketoimintaosaamista. ”Meillä on vuosikymmenten kokemus organisaatioiden ja yksilöiden kehittämisestä. Takaamme, että asiakas on hyvissä käsissä.” 

Lue lisää Aalto EE:n valmennuksista.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa