Coaching

Coaching keskittyy yksilön itsetuntemuksen kasvattamiseen sekä vahvuuksien ja potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen. Se näkyy parempina tuloksina ja työn vaikuttavuutena.

Coaching sopii huippusuoritukseen tähtääville yksilöille ja tiimeille. Se on myös hyvä keino motivoida, kannustaa ja palkita itsensä kehittämisestä kiinnostuneita. 

Itsetuntemus kehittymisen lähtökohtana

Hyvä itsetuntemus on tärkeä valttikortti jokaisen asiantuntijan ja johtajan työssä. Se on myös lähtökohta oman potentiaalin hyödyntämiselle ja kehittämiselle.

Työelämän murros vaatii uutta otetta

Tämän päivän urapolut koostuvat monista erilaisista vaiheista. Varmista onnistuneet siirtymät ja henkilökohtainen uudistuminen oman coachin avulla!

Organisaation muutos lähtee ihmisistä

Moni muutos tyssää toimeenpanoon. Henkilökohtainen coach auttaa asettamaan tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista.

Johtajana johdat myös itseäsi

Itsensä johtaminen on helpompaa, kun joku kuuntelee, keskustelee, haastaa ja kyseenalaistaa. Kokenut coach auttaa asettamaan tavoitteita, tekemään vaikeita päätöksiä ja kehittymään johtajana.

Tehokasta ajankäyttöä

Keskity siihen, mistä hyödyt eniten. Luottamuksellinen coaching-prosessi räätälöidään vastaamaan juuri sinun ja organisaatiosi tarpeita.

Yhdessä enemmän

Kokenut coach vapauttaa tiimin tai ryhmän jäsenet tuomaan esiin täyden ammatillisen potentiaalinsa ja saamaan voimaa toisistaan.

Vahvuudet ja vaikuttavuus 

Vahvuudet ja vaikuttavuus Esimiestyö ja johtaminenUudistuminen ja muutos | Vuorovaikutus ja yhteistyö

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen on usein asiantuntijatyössä onnistumisen ja kehittymisen lähtökohta. Itsetuntemuksesta on hyötyä jokaisen työssä, mutta työuralla on erilaisia vaiheita, joissa aktiivisesta itsetuntemuksen lisäämisestä on erityistä hyötyä. Esimerkiksi uudet tehtävät tai vastuualueet edellyttävät usein omien tavoitteiden kirkastamista ja toimintatapojen hiomista. Usein tiedämme teoriassa paljonkin, mutta silti oman toiminnan kriittinen arvioiminen ja aktiivinen kehittäminen on vaikeaa. Aalto EE:n coaching-prosesseille on ominaista käytännönläheinen ja tavoitteellinen ote ja siksi ne ovat erinomainen työkalu konkreettisten muutosten saavuttamiseen.

Hyödynnätkö kykysi täysimääräisesti?"

Aalto EE:n coachingissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten yksilön vahvuudet ja potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti, mikä näkyy parempina tuloksina ja työn vaikuttavuutena. Lähestymistapa sopiikin erinomaisesti myös huippusuoritukseen tähtääville yksilöille ja tiimeille. Itsetuntemusta ja vaikuttavuutta lisäävä coaching on myös hyvä keino motivoida, kannustaa ja palkita itsensä kehittämisestä kiinnostuneita.

 

Esimiestyö ja johtaminen  

Vahvuudet ja vaikuttavuusEsimiestyö ja johtaminen | Uudistuminen ja muutos | Vuorovaikutus ja yhteistyö

Johtamispolulla on erilaisia vaiheita. Tuoreen esimiehen tarpeet ovat erilaiset kuin vuosikausia johtoryhmätyötä tehneen toimitusjohtajan, mutta molemmat hyötyvät järjestelmällisestä oman johtamisen reflektoinnista ja kehittämisestä sekä ulkopuolisesta palautteesta. Esimiehenä tai johtajana ei ole koskaan täysin valmis! 

Esimiesten onnistuminen heijastuu myös muiden suoritukseen."

Coaching voi tarjoa apua yksittäisen esimiehen haasteisiin tai tavoitteisiin. Joskus ne kumpuavat organisaation tai tiimin tilanteesta, ja toisinaan kysymys on esimerkiksi oman vuorovaikutustyylin kehittämisestä. Coach ei tee ratkaisuja johtajan puolesta, mutta voi auttaa johtajaa löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun tai tavan toimia.

Yhä useammin coaching on osa koko organisaation johtamisen kehittämistä, jolloin coaching-prosessi tarjotaan esimerkiksi kaikille tuoreille esimiehille tai muutostyön yhteydessä kaikille johtoryhmien jäsenille/esimiehille samanaikaisesti. Vaikka jokainen yksittäinen coaching-prosessi on yksilöllinen ja luottamuksellinen, ne kytketään osaksi organisaation johtamismallia ja muutosta. Myös käytettävät työkalut suunnitellaan tällöin tiiviisti yhdessä asiakasorganisaation kanssa. 

 

Uudistuminen ja muutos  

Vahvuudet ja vaikuttavuusEsimiestyö ja johtaminen | Uudistuminen ja muutos | Vuorovaikutus ja yhteistyö

Jatkuva uudistuminen on yhä merkittävämpi haaste niin yksilöille kuin organisaatioillekin. Coaching-prosessissa muutoksen haasteet pyritään kääntämään mahdollisuuksiksi. Parhaimmillaan muutos on inspiroiva matka, jonka varrella tilaisuudet oppia ja rakentaa uutta hyödynnetään täysimääräisesti. Coachingin avulla varmistetaan, että hyvät ajatukset viedään käytäntöön asti. 

Yhä useampi toimii työuransa aikana monessa eri ammatissa." 

Coachingin avulla voidaan tukea ja nopeuttaa muutosta sekä vahvistaa tulevaisuuteen suuntaavaa ajattelua ja toimintaa. Tarjoamme tarvittaessa myös testattuja työkaluja muun muassa skenaarioiden laatimiseen ja mahdollisten kehityskulkujen hahmottamiseen. 

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö  

Vahvuudet ja vaikuttavuusEsimiestyö ja johtaminen | Uudistuminen ja muutos | Vuorovaikutus ja yhteistyö

Vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot korostuvat nykyisessä toimintaympäristössä. Niitä tarvitaan niin organisaation sisäisessä yhteistyössä kuin sidosryhmäsuhteitakin hoitaessa. Hyvistä vuorovaikutustaidoista hyötyvät mm. johtajat, myyjät ja asiakaspalvelijat – tai kuka tahansa tiimin jäsen. 

Johtamisessa korostuu dialogi henkilöstön ja sidosryhmien kanssa."

Omien vuorovaikutustaitojen reflektoimiselle ja kehittämiselle voi syntyä tarve esimerkiksi uuden tehtävän tai vastuualueen myötä. Jotkut haluavat kehittää vuorovaikutustaitoja saamansa palautteen pohjalta, ja toisia puolestaan motivoi henkilökohtainen kokemus, kuten esiintymisjännitys tai verkostoitumisen hankaluus tai vastenmielisyys. 

Usein toimiva ja tuloksellinen vuorovaikutus on koko tiimin yhteinen asia. Se voi olla osa normaalia ja hauskaakin toiminnan kehittämistä esimerkiksi osana tiimipäivää. Tällöin tavoitteena on vahvistaa entisestään yhteishenkeä ja yhteistyötä  
 
Joskus käsillä on ongelmia yksittäisten yksilöiden tai koko tiimin vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Coaching on tehokas tapa tällaisten ongelmien käsittelyyn ja ratkomiseen. Coach tuo tiimin tilanteeseen ulkopuolisen ja puoluueettoman näkökulman sekä järjestelmällisen, eteenpäin katsovan lähestymistavan. 

 

Kysy lisätietoa tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.