Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Päivä on osa Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa -koulutusta. Koulutuksessa tarkastellaan sote-palvelutuotannon johtamista, sote-palveluiden rakenteita, potilas- ja asiakasvirtojen ja prosessien sujuvuutta sekä tietojärjestelmien roolia johtamisen ja päätöksenteon tukena.

Hyvinvointia ilman jonoja

Haasta perinteisiä johtamistapoja ja tule luomaan uudenlaista hyvinvointialuetta

Jonojen poistaminen maksaa vähemmän kuin niiden aiheuttamat kustannukset

Miten olemassa olevilla resursseilla saadaan nostettua tuottavuutta ja samalla lyhennettyä jonoja? Hoitotyö ja asiakaspalvelu Suomessa osataan erinomaisesti, mutta onko johtamiskäytännöissä uudistamisen varaa?

Vain omaan tekemiseensä keskittyminen johtaa osittaisoptimointiin. Kokonaisuuden näkemättä jättäminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Siiloutuminen ja osittaisoptimointi tunnistetaan ilmiöinä lähes missä tahansa organisaatiossa. Ne hidastavat prosessien läpimenoaikaa, jolloin asiakas ei saa haluamaansa tuotetta tai palvelua ajoissa.

Organisaatioissa tavoitellaan tuottavuutta erilaisten johtamisoppien avulla. Silti jonoja esiintyy ja asiakas joutuu odottamaan. Jonot ovat perinteisesti johdetun siilomaisen organisaation sisäänrakennettu ominaisuus. Odottaminen eli jono tuottaa aina kustannuksia jollekin. Siilokohtaisen tuottavuuden tavoittelu johtaa osittaisoptimointiin. Se ei puolestaan palvele kokonaisuuden etua, vaan siitä eroon pääseminen ja läpimenoajan lyhentäminen edistävät parhaiten kokonaistuottavuutta. Itse palvelun tuottaminen ei välttämättä vie paljon aikaa, vaan hidasteita aiheuttaa prosessissa esiintyvä hukka ja vaihtelu. 

Hyvinvointia ilman jonoja -koulutuksessa opit, mistä siiloutuminen ja osittaisoptimointi johtuvat, mitä niistä seuraa ja miten syistä ja seuraamuksista päästäisiin eroon. Opit, miten on mahdollista vähentää jonoja ja samalla saavuttaa terveyshyötyjä olemassa olevia resursseja paremmin hyödyntäen.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Sisältö ja aikataulu

(alustava aikataulu)

8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-11.45

Mitä tavoitellaan? Terveyshyötyjä vai säästöjä?
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotannonohjaus, strategia ja tuottavuus

11.45-12.30

Lounas

12.30-14.00

Siiloutumisen tuottamat ongelmat ja niiden ratkaisut
Kustannustehokkaat palvelut, prosessit ja toimintamallit

14.00-14.20

Tauko

14.20-15.30

Case 

15.30-16.00

Päätöspuheenvuoro ja keskustelua

 

 

 

Kouluttaja

Paulus Torkki

Paulus Torkki toimii terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen, palveluprosessien kehittäminen, tuotantotaloudelliset menetelmät (esim. Lean, prosessianalyysit), suorituskyvyn mittaaminen ja kustannusvaikutusten analysointi. 

Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Sujuvat asiakasvirrat – paremmat sote-palvelut

Tämä huippuseminaari sote-alan johdolle ja ammattilaisille edeltää Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa -koulutusta. Voit valintasi mukaan osallistua vain tähän seminaariin, jatkaa koko kuuden päivän koulutukseen tai valita yksittäisiä koulutusjaksoja kiinnostuksesi mukaan.
4.10.2023

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan