Etätyöntekijän vakuutusturva pandemia-aikana

Poikkeusolojen pitkittyessä moni on alkanut miettimään vakuutusturvan kattavuutta ja työn tekemisen vakuuttamisen mahdollisuuksia.

Soili Ojaniemi ja Kirsi Ivonen, 14.04.2021

Vakuutus on voimassa – vai onko sittenkään?

Haastattelimme tästä ajankohtaisesta aiheesta koulutustemme asiantuntijoita Kirsi Saloa, joka työskentelee lakimiehenä Tapaturmavakuutuskeskuksessa ja toimii myös toimistonpäällikkönä Tapaturma-asiain korvauslautakunnassa sekä lakimies Teemu Kastulaa LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön Yritysten henkilökorvauksista.

Työtapaturmavakuutus antaa hyvän turvan, mutta työn suorittamisen paikalla on merkitystä

Työtapaturmavakuuttamisen juuret ulottuvat aikaan, jolloin toimistotyötä tehtiin miltei pelkästään työnantajan tiloissa. Pandemia vei etätyöläiset yhdessä yössä kotikonttoreille ja työn tekemisen paikat vaihtuivat. Työtapaturmavakuutuksen perusperiaate on, että se kattaa työssä ja työhön liittyvissä olosuhteissa sattuvat tapaturmat ja ammattitaudit sekä työmatkoilla tapahtuvat tapaturmat. Äkkiseltään voisi olettaa, että vakuutuskorvaukset ovat samat työn suorittamisen paikasta riippumatta. Asiat ovat kuitenkin monisyisiä ja vakuutusturvaan on syytä syventyä tarkemmin.

Kirsi Salo toteaa, että asia on herättänyt keskustelua. Lakisääteisen vakuutuksen korvaukset ovat erittäin laajat ja kattavat, mutta kun työtä tehdään etänä esimerkiksi kotona, lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta korvataan vain tapaturmat, jotka sattuvat työnteon yhteydessä. Esimerkiksi tauoilla sattuneita tapaturmia ei korvata. Kun asunnon ja työpaikan välistä matkaa ei ole, tapaturmaa ei korvata, jos etätyön aamuna lapset viedään hoitopaikkaan ja tällä matkalla sattuu tapaturma.

Mitä työtapaturmavakuutus etätyössä sitten kattaa? ”Kun työtä tehdään etänä vaikkapa kotona, niin työtapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat työnteon yhteydessä”, toteaa Kirsi Salo. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten ero työn ja vapaa-ajan välillä näkyy kotikonttoreilla? ”Monelle voi tulla yllätyksenä se, että lakisääteinen vakuutusturva ei olekaan sama etätöissä ja toimistolla työskennellessä”, Kirsi Salo nostaa esille. 

Korvauskäytäntö vakiintuu vähitellen

Kirsi Salo näkee haasteellisiksi tilanteiksi tapaukset, joissa tapaturma sattuu liikkuessa kotona etätöissä. Näin voi käydä, kun työntekijä hakee asunnossaan esimerkiksi työvälineitä toisesta kerroksesta. Tämän lisäksi on vielä tilanteita, joissa korvauskäytäntö ei ole vakiintunut. Näitä edustavat esimerkiksi kävelypalaverit. Kirsi Salo toteaa, että korvauskäytännössä on suhtauduttu kielteisesti tilanteeseen, jos työntekijä on itsenäisesti päättänyt lähteä palaverin aikana ulos kävelemään. Tilannetta saatettaisiin arvioida toisin, jos työnantajan puolelta olisi päätetty pitää nimenomaisesti kävelypalaveri.

Muutoksenhaku mahdollistaa korvausasian uuden käsittelyn

Tilanne elää ja käytännöt muotoutuvat ajassa. Mitä sitten pitäisi tehdä, jos työtapaturmakorvauksesta saa kielteisen päätöksen ja on sitä mieltä, että tapaturma on sattunut työssä? Kirsi Salo toteaa, että tällaisessa tilanteessa kannattaa tehdä valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Korvauspäätöksen liitteenä on ohjeet ja valituksen tekeminen on yksinkertaista. Joissakin tapauksissa oikeuskäytäntöä on vielä vähän. Muutoksenhakuasteiden ratkaisuja toivottaisiin lisää, jotta sitä kautta saadaan uusia linjauksia. 

Etätyöläisen vakuutusturvasta voi huolehtia myös vapaaehtoisilla vakuutuksilla

Työtapaturmavakuutuksen laajentamismahdollisuus on kiinnostanut monia yrityksiä. Teemu Kastula kertoo, että LähiTapiolaan on tullut paljon kyselyistä vakuutusturvasta ja sen laajentamisen mahdollisuuksista vapaaehtoisin ratkaisuin. Tähän löytyy vaihtoehtoja sekä vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksesta että niin sanotusta etätyövakuutuksesta. Alla käsitellään vapaaehtoisia vakuutuksia LähiTapiolan näkökulmasta.

Vapaaehtoisen vakuutusturvan mahdollisuuksia: Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus

Monia kiinnostavat tällä hetkellä uudet tavat tehdä työtä ja virkistäytyä päivän aikana. Mediassa on näkynyt iloisia kuvia muun muassa lenkiltä, merenrannasta ja mökiltä. Millaisia vaihtoehtoja vapaaehtoisen vakuutusturvan järjestämiseen oikein on? Teemu Kastula muotoilee asian seuraavasti: ”Työnantajan, jolla on runsaasti etätyötä tekeviä henkilöitä, kannattaa harkita lisäturvan hankkimista etätyötä varten. Vapaa-ajan ryhmävakuutus on tähän paras vakuutus, sillä sen mukainen turva kattaa myös ne etätyöpäivän aikana sattuneet tapaturmat, jotka eivät satu työnteon yhteydessä (esim. ruokailu- tai virkistystauko kotona etätyöpäivän aikana) ja joita ei siten korvata työtapaturmina.”

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus kattaa työntekijöiden kaiken vapaa-ajan. Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen sisällöstä on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Sen korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että vakuutukseen ei lähtökohtaisesti sisälly ajallisia tai euromääräisiä korvausrajoja. Vakavan tapaturman sattuessa vakuutettu on oikeutettu paitsi korvaukseen hoitokuluista myös ammatilliseen kuntoutukseen ja mahdollisesti jopa pysyvään tapaturmaeläkkeeseen. Lisäksi vakuutuksesta voidaan maksaa korvausta pysyvästä yleisestä haitasta. 

Vakuutuksessa on kiinnostavaa se, että vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa vapaa-ajalla ja kattaa esimerkiksi myös urheilutapaturmat. Pois luetaan vain ammattimainen urheilu ja moottoriurheilu. Vakuutus mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn, jouduttaa työhön paluuta ja vähentää tapaturmasta aiheutuvia kustannuksia. 

Vapaaehtoisen vakuutusturvan mahdollisuuksia: Etätyövakuutus

Muitakin vaihtoehtoja löytyy, monilla vakuutusyhtiöillä on tarjolla myös etätyövakuutus, joka etätyötä tekevän korviin kuulostaa houkuttelevalta. Mikä etätyövakuutus oikein on? 

Vakuutuksilla on eroja, Teemu Kastula haluaa muistuttaa: ”On hyvä huomata, että monet vakuutusyhtiöt tarjoavat työnantajille myös erityistä etätyövakuutusta, jonka turva on vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutusta suppeampi. Yleisesti tällaiset vakuutukset, joiden ehdoissa on vakuutusyhtiökohtaisia eroja, kattavat etätyössä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ulkopuolelle jääviä tilanteita, kuten etätyöhön liittyvät ruokailu- ja kahvitauot tai liikkumisen etätyöpaikassa etätyöpäivän aikana. Vakuutus soveltuukin tilanteisiin, joissa työnantajalla on etätyötä tekeviä työntekijöitä ja tarve laajentaa nimenomaan etätyöpäivien aikaista vakuutusturvaa."

Etätyövakuutusta tehtäessä tehdään valintoja vakuutusturvan suhteen. ”Etätyövakuutukseen työnantaja voi valita turvaa niin hoitokuluihin, kertakorvauksiin kuin ansionmenetyksenkin varalle. Toisaalta toisin kuin vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen osalta, etätyövakuutuksen korvauksiin sisältyy aina sekä ajallisia että euromääräisiä rajoja.” 

Työajan liudentumisesta asiantuntijatyössä on puhuttu paljon viime aikoina. Miten etätyövakuutus suhtautuu työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen? ”LähiTapiolan etätyövakuutus on voimassa etätyöpäivien aikana työaikana, joka määritellään työaikalainsäädännössä ja työntekijän työsopimuksessa. Lähtökohta on, että etätyövakuutuksen mukainen vakuutusturva päättyy työpäivän päättyessä, kun vakuutettu sulkee tietokoneen tai kun päivän viimeinen palaveri loppuu.”

Yhteenveto

Haastatellessamme asiantuntijoita esille nousi tärkeitä asioita. Työtapaturmavakuutuksen kattavuus on hyvä ja se korvaa työhön liittyvissä tilanteissa tapahtuvia tapaturmia. Erityisesti pitkittynyt etätyö tuo tilanteeseen kuitenkin uusia näkökulmia, jonka vuoksi lakisääteisten vakuutusturvan laajentaminen vapaaehtoisilla ratkaisuilla, jolloin saadaan muodostettua erinomainen turva. Vanha totuus on edelleen oikea: uudessa tilanteessa vakuutusturva on aina syytä tarkistaa.


Verkkokoulutusta ja kirjallisuutta aiheesta

Tutustu myös Finvan Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus -verkkokurssiin tästä ja tilaa Kirsi Salon aiheesta kirjoittama Työtapaturma ja ammattitauti (2020) -kirja tästä.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Etätyöntekijän vakuutusturva pandemia-aikana

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka