Ammattilaisen tärkein taito on halu oppia

Vakuutustutkinto VTS ja Ylempi vakuutustutkinto YVTS ovat vakuutusalan tutkintoja, jotka on rakennettu alan ammattilaisia varten. Tutkinnon suorittaminen kertoo vakuutusosaamisesta, ja kumpaakin tutkintoa on suoritettu jo vuosikymmenten ajan. Ne elävät ajassa ja niiden avulla on kehitytty ja kehitytään jatkuvasti. Tutkinnot ovat merkityksellisiä sekä alalla toimiville että alasta kiinnostuneille henkilöille.

Soili Ojaniemi, 05.08.2021

Ammattitaitoa vahvalla substanssiosaamisella

”Kaikki yhtiöt tarvitsevat osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä”, toteaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian vastaava asiantuntija Riikka Patala. Hänellä on pitkä kokemus osaamisen kasvattajana, sillä hän on toiminut Vakuutustutkinnon (VTS) ja Ylemmän vakuutustutkinnon (YVTS) asiantuntijatyöryhmissä eri rooleissa jo pitkään ja on ollut omalta osaltaan todistamassa vakuutusalan ammattilaisten oppimishalua ja ammatillista kehittymistä.  

Kun ymmärtää asiayhteydet ja toimintaa kokonaisuudessaan, erityisosaaminenkin syvenee.”

Patala tähdentää tutkintojen hyötyjä kertoen, että erityisesti VTS-tutkinnon avulla saa hyvät valmiudet ymmärtää vakuutustoimintaa ja se antaa näin hyvän pohjan kunkin oman tehtävän oppimiseen ja asiantuntemuksen kehittämiseen. Vakuutusyhtiössä toimivan henkilön on ymmärrettävä monia lainalaisuuksia ja myös muita toimintoja samalla kun toimii omassa roolissaan. 

 ”Kun ymmärtää asiayhteydet ja toimintaa kokonaisuudessaan, erityisosaaminenkin syvenee”, Patala toteaa. Näiden lisäksi tarvitaan myös syventävää ja soveltavaa osaamista. Patala muistuttaa Ylemmästä vakuutustutkinnosta. ”Syvällisempi ymmärrys kokonaisuudesta on se perusta, jolle henkilön tehtävään liittyvä asiantuntemus, osaaminen, kehittyminen ja toiminnan kehittäminen rakentuvat myös ja erityisesti vaativissa tehtävissä.” Osana tutkintoa tehtävä tutkielma on tästä hyvä esimerkki ja mahdollistaa yksilöllisen vaativan osaamistason osoittamisen. 

Jatkuva uudistuminen 

Vakuutusala muuttuu yhteiskunnan muutoksen myötä ja keskusteluiden teemat ovat arkea myös vakuutusalan ammattilaisille. Patala nostaa esille kiinnostavia aiheita, joiden hallitseminen näkyy yhtiöissä ja jotka ilmiöinä ja sääntelyn osalta kehittyvät jatkuvasti.

Toinen merkittävä ja yhä kehittyvä sääntelyn alue ovat yhdenvertaisuuteen ja kuluttajan ja yksityishenkilöiden suojaan liittyvät säännökset."

”Digitalisaatio ja automaatio ovat keskeisiä muutoksia myös vakuutusalalla, ja ne liittyvät tavalla tai toisella jokaisen tehtäviin. Kun vakuutustoiminta on erittäin säänneltyä, myös näihin liittyy väistämättä paljonkin erilaista sääntelyä. Osittain lakeja ollaan vasta säätämässä, esimerkiksi automatisoituun päätöksentekoon liittyen, tai arvioimassa, mitä sääntelyä tarvitaan tulevaisuudessa (esim. tekoäly). Toinen merkittävä ja yhä kehittyvä sääntelyn alue ovat yhdenvertaisuuteen ja kuluttajan ja yksityishenkilöiden suojaan liittyvät säännökset, kuten tietosuojaa ja -turvaa, salassapitoa ja yksityisyyttä sekä digipalveluita ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvä sääntely.”

Oikea hetki aloittaa? 

Opintoja edeltää aina tietoinen päätös lähteä kasvattamaan omaa osaamista ja satsata itseensä. Omat tarpeet on tärkeää tunnistaa, pohtia tavoitteita ja tehdä oma konkreettinen suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Moni puntaroi silti pitkään aloitusta. Milloin opinnoille voisi olla juuri se oikea hetki? Patala kannustaa luottamaan omaan kokemukseen: ”Periaatteessa [opinnot voi aloittaa] milloin vain, kun tuntee oman aikataulun sallivan ja kiinnostus alaa kohtaa on syttynyt. Useimmille varmaan paras ratkaisu olisi suorittaa YVTS joko sen jälkeen, kun VTS on ensin suoritettu, tai kun asiantuntemusta ja työkokemusta on jo kertynyt ja on sitä kautta saanut kokonaiskuvaa ja hyvät perustiedot alasta.” 

Tutkinnon suorittaminen on strukturoitua, siinä on selkeät tavoitteet, vaatimukset ja aikataulut, mikä tukee opiskelua."

Tutkintomuotoisen opiskelun hyödyt 

Tietoa on nykyään helppo löytää. ”Työn ohella opiskelu on vaativaa, ja helposti itseopiskelussa saattaa käydä niin, että muut asiat menevät edelle ja opiskelu venyy ja vanuu.” Tutkinnoilla on siis edelleen paikkansa, sillä ”Tutkinnon suorittaminen on strukturoitua, siinä on selkeät tavoitteet, vaatimukset ja aikataulut, mikä tukee opiskelua. Tutkinnon sisällöt on myös eri asiantuntijoiden toimesta mietitty tukemaan alalla hyödyllisen ja keskeisen tiedon oppimista. Myös työnantajalle tunnettu tutkintobrändi antaa selkeän kuvan, mitä koulutusta ollaan työntekijälle saamassa ja mistä maksetaan. Näistä syystä näen, että tutkintopohjaisille koulutuksille on tarvetta ja niillä on tulevaisuutta”, Patala summaa. 

Yhteisöllisyys ja asenne ovat merkityksellisiä 

Patala toteaa, että tärkeintä oppimiselle ovat oma halu oppia, kiinnostus asiakokonaisuuteen sekä halu kehittää ammattitaitoa ja saada kokonaiskuva vakuutustoiminnasta. Oppimista kuitenkin tukee moni asia. Hänen mukaansa myös työnantajan tuki, koulutusorganisaation tuki ja selkeä tutkintokokonaisuus välitavoitteineen voivat olla tärkeitä. 

Mitkä ovat omat mieleenpainuvimmat opiskelukokemuksesi? 

Millaiset asiat opiskelemisessa ovat olleet Patalalle itselleen merkityksellisiä ja mikä innostaa oppimaan uutta? ”Itselleni ovat sisäistä tyydytystä tuoneet eniten ne hetket, kun on saanut johonkin kurssiin tai tutkintoon kuuluvan laajan kirjallisen työn (tutkielman, lopputyön) onnistuneesti valmiiksi ja hyväksytyksi. Silloin tuntuu, että on haastanut itsensä, sisäistänyt opintokokonaisuudesta jotain olennaista ja saanut sen konkretisoitua ja dokumentoitua. Toki myös ne hetket, kun on saanut juhlia saavutuksiaan ja todistuksen käteen, ovat olleet iloisia ja mieleenpainuvia.”  


Finvan vakuutustutkinnot

Tutustu Vakuutustutkinto VTS:ään tästä ja Ylempi Vakuutustutkinto YVTS:ään tästä.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Ammattilaisen tärkein taito on halu oppia

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka