Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Ohjelmajohtajien kokemuksia online-koulutuksesta

Ohjelmajohtajien kokemuksia online-koulutuksesta

Keväällä 2020 koronaviruspandemia iski terävästi myös alaamme. Ihmisten liikkumista rajoitettiin ja tilanne pakotti siirtymään lähes yhdessä yössä kasvokkain tehtävistä lähijaksoista online-toteutuksiin. Tässä moodissa olemme toimineet keväästä asti ja tehneet kaikkemme, jotta oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta ja oivalluksia tuottavaa.

Heli Paalamo ja Tupuna Tapanainen, 06.10.2020

|

Artikkelit

Moni on ollut positiivisesti yllättynyt opiskelujen sujumisesta etäyhteyksiä hyödyntäen. Osallistujamme arvostavat erityisesti etäoppimisen turvallisuutta ja joustavuutta. Bonuksena on ajan ja rahan säästö lähijaksolle matkustamisen vähentymisestä.

Tunnistamme myös kahtiajaon: vaikka matkustamisen vaiva säästyy, vuorovaikutuksen kaipuu on konkreettinen. Lue lisää, millaisia ajatuksia nämä tosiasiat ovat herättäneet meissä ohjelmajohtajissa.

Sopeutuminen on viisautta ja valmistautumista tulevaan

Pandemian alettua olemme olleet koulutus- ja valmennusmaailmassa tilanteessa, jossa on sopeuduttava ja keksittävä selviytymiskeinoja, jotta oppiminen ei lopu. Toista vaihtoehtoa, sitä, että unohdetaan kouluttaminen ja kouluttautuminen toistaiseksi kokonaan emme tietenkään voi edes ajatella. Uusien taitojen oppiminen ei ole poistunut mihinkään - päinvastoin. 

Nyt on oivallinen aika panostaa osaamisen kasvattamiseen, jotta yksilöinä ja organisaatioina ollaan valmiimpia asettautumaan aikaan, jota joskus voimme kutsua joksikin erilaiseksi normaaliksi – mitä ikinä se onkaan.

Samalla omaan osaamiseen satsaaminen auttaa kiinnittämään ”henkiset ankkurit” tulevaisuuteen. Uusien asioiden oppiminen tuo mielekkyyttä etätyömaailmaan eikä opintoja tarvitse lykätä tulevaisuuteen. Tietoisuus siitä, että jatkossa uusia ajattelutapoja tarvitaan varmasti, auttaa asettautumaan totutusta poikkeavaan opiskelumoodiin, vaikka siinä on haasteensa.

Koulutuksen tuottajina valmistaudumme myös jo näköpiirissä olevaan paradigman muutokseen elinikäisen oppimisen maailmassa: halutaanko jatkossa enää tavata kasvokkain, vai onko etä- ja hybridiopiskelu uusi normaali? Joudumme pohtimaan, miten opetusmenetelmät, koulutuspäivien toteutus ja osallistujien oppimisasenteet muovautuvat etäopetuskokemusten perusteella.

Entistä tarkemmin mietimme, mitkä asiat viedään fyysiseen opetustilanteeseen ja mitkä ovat toteutettavissa toisin. Mitkä asiat vaativat sitä, että pitää yhdessä muodostaa ehkä kokeiluihin, simulaatioihin ja ryhmätöihin perustuva uusi tulokulma käsiteltävään asiaan, mihin taas sopii perinteisempi luentomalli. Entä miten näihin vastataan niin kasvokkain opetuksessa kuin online-opetuksessa?

Verkko-oppimistilanteissa on mahdollista olla läsnä ja osallistaa

Koulutuksen ja oppimisen ammattilaisina ymmärrämme inhimilliset toiveet toisten kanssa yhdessä tekemisestä, läsnäolosta, vuorovaikutuksen kaipuusta ja epämuodollisesta verkostoitumisesta. Olemme kehittäneet asiantuntijoidemme kanssa osallistavia ja vuorovaikutusta lisääviä keinoja verkko-oppimistilanteisiin. Kehitämme etäoppimiskokemusta jatkuvasti palautteen perusteella.

Miten olemme käytännössä tämän tehneet? Osallistujien kaipaama keskinäinen vuorovaikutus ja epämuodollisempi tutustuminen on huomioitu mm. osallistavilla ryhmätöillä ja siten, että jokainen saa kysyä, kommentoida ja tuoda omat näkökantansa käsiteltävään asiaan kiertävällä kommentointivuorolla. Kiinnitämme huomiota selkeyteen, kertaukseen ja yhteenvetoihin sekä riittäviin taukoihin. Kannustamme keskinäiseen kokemusten jakamiseen esim. virtuaalikahvitaukojen aikana ja verkko-oppimisympäristön kautta.

Tekniset taidot kehittyneet pandemian aikana – niin meillä kuin asiakkaillakin

Koronatilanne ei toistaiseksi näytä laantumisen merkkejä, joten on hyödyllistä kasvattaa omaa osaamista etätyökalujen käytössä. Useat koulutustemme aikana käytettävät menetelmät ja työkalut ovat hyödynnettävissä myös päivittäisessä etätyöskentelyssä oman tiimin kanssa  - koulutuksessa niitä pääsee harjoittelemaan asiantuntijoiden ohjauksessa.

Havaintojemme mukaan lähes organisaatiossa kuin organisaatiossa ollaan etätöiden teknisessä osaamisessa jo hyvällä tasolla. Ihmiset ovat asennoituneet jo siihen, että näillä eväillä mennään, kun tavoitteena on töiden edistäminen mahdollisimman sujuvasti.

Sama pätee myös koulutukseen. Etätekniikka on välttämätön mahdollistaja, jonka kanssa on opittu elämään. Henkilöstömme on koulutettu käyttämään erilaisia teknisiä alustoja. Muuttuvissa tilanteissa ja ammattitaitomme avulla pystymme varmistamaan sujuvan ja häiriöttömän toteutuksen. Myös asiantuntijakouluttajamme ovat omaksuneet uudet työkalut ja yhdessä pystymme tarjoamaan oppimiselle tehokkaat olosuhteet myös etänä. 

Opimme myös lisää koko ajan: ensimmäisissä online-toteutuksissa kehotimme pitämään kamerat suljettuina, jotta verkko ei ylikuormittuisi. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että verkko ei ihan hevillä kaadu ja kamerakuva auttaa luomaan yhteistä kokemusta opetustilanteesta ja luo yhteishenkeä.

Ruutupuutumista ei tarvitse sietää

Usein kasvokkain oppimistilanteessa pöydät ja tuolit on järjestetty tiettyyn muotoon. Vaikka kalusteet ovat siirreltävissä, olemme huomanneet, että ilman erillistä ”lupaa” kalusteiden kääntämiseksi mukavampaan asentoon, jäädään valmiiksi aseteltuun muotoon. Todellisuudessa asennon vaihto ja seisomapöytien käyttö ei ole pelkästään sallittua vaan suotavaa.

Sama periaate toistuu online-päivissä. Palautteissa on toisinaan huomioita siitä, että on raskasta ja epämukavaa istua koko päivä ruudun ääressä ja usein vielä kuulokkeet päässä. Ei tarvitse! Kun opetustilanne (ja oma valittu tila) sallii, yhtä hyvin voi asettua lootus-asentoon kuuntelemaan tai seistä vaikka päällään. Työpisteen viereen voi varata jumppavälinearsenaalin ja nostella vaikkapa kahvakuulaa, jos hartiat jumittuvat. Lisäksi online-päivien aikataulutuksessa on huomioitu taukojen määrä ja pituus, esim. lounastauko on usein tunnin mittainen, jolloin ehtii piipahtaa ulkona happea haukkaamassa.

Kokemuksemme mukaan online-opetus alkaa vähitellen tuntua – jos ei suorastaan normaalilta – niin vähintäänkin luontevalta valitsevissa olosuhteissa. Onneksi ihminen on sopeutuvainen ja termi resilienssi muuttuu konkretiaksi.

Opiskelijapalautetta online-opetuksesta:

”Parasta, että matkustamiseen ei kulunut aikaa ja rahaa. Etäluennot toimii tosi hyvin.” 

”Oppii itsekin, miten voi tehdä ryhmätöitä etänä.”

”Kaikkien aktivointi oli hyvää, kun oli vastausjärjestys.”

”Työkalut toimivat ja osallistuminen oli helppoa.”

”Kaikki otettiin huomioon ja luennoitsija osasi käyttää hyvin etätyökaluja ts. esitystä sai elävöitettyä.”

Heli Paalamo ja Tupuna Tapanainen toimivat ohjelmajohtajina Aalto EE:n ja Aalto PRO:n ohjelmissa. Tutustu monipuoliseen ohjelmavalikoimaan koulutushaussa.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa