Vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu

Tutkintovaatimukset 9.5.2018

Laajuus 2,5 op

Tavoite

Vakuutustutkinnon suorittaja

  • Osaa tunnistaa ja ymmärtää vakuutusalan markkinoinnin tavoitteet, rajoitukset ja toimintatavat sekä soveltaa markkinointityössään hyvää vakuutustapaa.
  • Tietää kuluttajalainsäädännön asettamat vaatimukset asiakaspalvelulle sekä vakuutuksia markkinoitaessa että korvauksia haettaessa sekä osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan oikeaan valituselimeen.
  • Tuntea ihmisen käyttäytymiseen liittyviä psykologisia säännönmukaisuuksia.
  • Tuntee asiakaspalvelijan ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet vakuutusalan palvelussa sekä tietää vakuutusalan palvelun ja markkinoinnin erityispiirteet.
  • Tuntee Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hallituksen hyväksymät korvaustoiminnan periaatteet ja osaa korvaustilanteessa käyttäytyä niiden edellyttämällä tavalla.
  • Ymmärtää asiakaskeskeisen ja laatupainotteisen markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkityksen vakuutusyhtiön yrityskuvaan vaikuttavana tekijänä.
  • Osaa välttää vakuutuksen markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa esiintyvät virheelliset toimintatavat.

Tenttikirjallisuus

Seija Bergström, Arja Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi

Edita Publishing Oy 2018, 16.–18. uudistettu painos tai Edita Publishing Oy 2021, 19. uudistettu painos.

Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi –Mari Pekonen-Ranta – Ville Raulos – Pia Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö

 Finva, 2018. ISBN 978-952-7285-18-3. E-kirjan ISBN 978-952-7285-19-0.

Kirjasta luetaan luvut 1-1.1.7, 2-4.7.3 sekä 5-6.1.9. Painetussa kirjassa sivut ovat 12-28, 126-223 sekä 312-373.

Vakuutuslainsäädäntö-kirjan voit tilata tältä sivulta.