Vakuutustalous

Tutkintovaatimukset 3.1.2018
Tutkintovaatimuksia päivitetty 8.2. Vakuutusopin luvun 7 osalta

Laajuus 2,5 op.

Tavoite

  • Antaa yleiskuva laskentatoimesta ja sen asemasta yrityksessä sekä kirjanpitolainsäädännöstä.
  • Oppia tuntemaan vakuutusyhtiön tilinpäätöksen keskeiset käsitteet.
  • Antaa näkemys vakuutusyrityksen tilinpäätöstietojen hyväksikäyttömahdollisuuksista.

Tenttikirjallisuus

MARJA-LIISA KAHOLA – ESKO KIVISAARI: VAKUUTUSTALOUS – VAKUUTUSYRITYKSEN RISKIENHALLINTA, TILINPÄÄTÖS JA VAKAVARAISUUS

1. painos, 2017. FINVA.
Painetun kirjan ISBN 978-952-5684-88-9
E-kirjan ISBN 978-952-5684-97-1 (epub)


JUKKA RANTALA – ESKO KIVISAARI: VAKUUTUSOPPI
13. uudistettu painos, FINVA Finanssikoulutus Oy, 2020. 
Painetun kirjan ISBN 978-952-7285-22-0
E-kirjan ISBN 978-952-7285-23-7 (epub)

Kirjasta luetaan
  • Luku 5: Vakuutuskorvaus
  • Luku 6: Vakuutusmaksu
  • Luku 7: Vakuutusalan sijoitukset (Huom. lisätty 8.2.2018)
  • Luku 8: Vakuutuslaitosten vakavaraisuus ja riskienhallinta
  • Luku 10: Vakuutusyhtiön tilinpäätös
  • Luku 11: Vakuutusyhtiölaki ja vakuutusyhtiöiden valvonta

SOILE TOMPERI: KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO

Edita Business-sarja, 26. painos 2018 tai uudempi painos.
Kirjasta luetaan luvut 1-6, 9 ja 10 sekä luvusta 7 ”Kirjaamisperusteet” sivut 51-52 ja ”Siirtyvät erät” sivut 102-106. Kirjasta ei lueta lukua 8, 11 eikä lakitekstejä sivulta 200 alkaen.

Tentissä saatetaan käyttää oheismateriaalina vakuutusyhtiöiden vuosikertomuksia. Asiantuntijaryhmä suosittelee suomalaisten eläke,- vahinko- ja henkiyhtiöiden tilinpäätöksiin ja vuosikertomuksiin tutustumista kirjojen opiskelun ohella.

Finvan kirjat voit tilata tältä sivulta.