Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vakuutusalan sääntely ja tulevaisuus – Vastuullisuus, johdon vastuuvakuutuksen suoja ja sopimusriskit taloudellisesti epävarmoina aikoina

EU-lainsäädäntömuutokset ohjaavat lähitulevaisuuden vakuutusalan muutoksia laaja-alaisesti. Samaan aikaan uudistuksen ja kehittämisen alla ovat finanssialan erityiskysymykset, vastuukysymykset, kuin myös vastuullisuuden sekä vihreän siirtymän näkökannat. Aikanaan sääntelystä muodostuu elävää oikeuskäytäntöä. Muutosten kokonaiskuva ja lainsäädännön soveltaminen onkin jo tullut monen asiantuntijan ja johtajan työpöydälle. 

Seminaaripäivän aikana tutustut EU:n valmisteilla olevaan lainsäädäntöön ja kuulet käytännön tapauksia eri lakien soveltamisen näkökulmasta. Lisäksi saat uusia näkökulmia regulaation ja sen soveltamisen kysymyksiin. Esimerkkinä kuulemme YVTS tutkielmaan perustuvan luennon, jossa pohditaan vakuutusyhtiön hiilijalanjälkeä sekä siihen vaikuttamista.   

Sääntelykentän muuttuminen ja epävarmat ajat tuovat mukanaan oman vastuu- ja riskikenttänsä huomioitavaksi. Iltapäivällä pääsemme tutustumaan varsin ajankohtaiseen johdon vastuuvakuutuksen suojaan, joka perustuu nyt syksyllä julkaistun kirjan ”Taloudelliset erikois- ja vastuuvakuutukset” teemoihin. Lopuksi siirrymme vastuupuolelta sopimustasolle ja syvennymme sopimus- ja vakuutusoikeudellisiin kysymyksiin sekä sopimusriskien hallintaan. 

Seminaari auttaa rakentamaan ajankohtaista kuvaa monipuolisesti niin EU-tason sääntelyn kuin tarkemmissa riskienhallinnan ja vastuuvakuuttamisen kysymyksissä. Lakien soveltamisen näkökulma ja erityisesti esimerkkitapaukset auttavat suuntaamaan toimintaa ja tarjoavat soveltamisen keinoja.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Päivä sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita EU-tason lainsäädäntöhankkeista, niiden lähitulevaisuuden näkymistä sekä sääntelyn soveltamiseen, riskienhallintaan sekä varautumiseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä ja esimerkeistä erityisesti vakuutusalan näkökulmista katsottuna.

Päivä on suunnattu esihenkilöille, asiantuntijoille ja johtajille, jotka työskentelevät vakuuttamisen, riskienhallinnan ja liiketoiminnan kehittämisen parissa vakuutusyhtiöissä, yksityisellä tai julkisella sektorilla. Päivä soveltuu myös vakuutusalan lainsäädännön asiantuntijoille ja juristeille, jotka pohtivat erityisesti lain soveltamista vakuutustoimintaan ja haluavat virkistää muistia sopimusriskien hallinnan osalta. 

Sisältö

Seminaaripäivän aikana tutustumme tuleviin EU-tason sääntelymuutoksiin sekä ajankohtaisiin vakuutusalaa koskeviin kysymyksiin ja soveltamisen paikkoihin.

Päivän aikana pääsemme pohtimaan vastuullisuuskysymysten soveltamista vakuutusalalla, tutustumme johdon vastuuvakuuttamisen suojaan sekä tarkastelemme sopimus- ja vakuutusoikeudellisia esimerkkitapauksia sekä sopimusriskien hallinnan keinoja.

Ohjelma

8.30

Aamukahvi

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

 

EU-lainsäädäntöhankkeet lähitulevaisuudessa - katsaus tulossa oleviin muutoksiin 
Mari Pekonen-Ranta, johtaja, Finanssiala ry

10.45

Tauko

10.55

 

YVTS -tutkielmaan perustuva luento: Vakuutusyhtiön hiilijalanjälki ja siihen vaikuttaminen tulevaisuudessa 
Vilhelmiina Liikanen, matemaatikko, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva    

11.30

Lounas

12.30

Johdon vastuuvakuutuksen suoja taloudellisesti epävarmoina aikoina 
Petteri Pitkämäki, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy

13.45

Kahvitauko

14.15

Sopimus- ja vakuutusoikeudellisia oikeustapauksia ja sopimusriskien hallinnan perusteita 
Leena Kuhanen, asianajaja & varatuomari, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

 

Seminaari päättyy 15.45


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta