Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Talous haltuun virtuaalisesti
– Taloushallinnon perusteet

Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssi on kustannustehokas ja joustava opintokokonaisuus talouden perusasioista. Mitä tuloslaskelma ja tase kertovat? Mitkä ovat tärkeimmät tunnusluvut tilinpäätöksen analysoinnissa? Kuinka arvioin investointien kannattavuutta? Entä mitkä ovat kirjanpidon tai budjetoinnin pääperiaatteet? Kuinka hyödynnän laskentatoimea liiketoiminnan strategisen ohjauksen tukena? Saat kaiken oleellisen tiedon, mitä jokaisen esimiehen ja asiantuntijan tulee tietää yritystaloudesta.

Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssi sisältää kattavat perustiedot sekä rahoittajien että johdon laskentatoimen alueelta. Kurssi sisältää 19 videoitua luentoa kestoiltaan noin 10 minuuttia. Mukana on myös tehtäviä, joiden avulla voi tarkistaa oman oppimisesi kussakin aihealueessa.

Kurssi sopii erinomaisesti myös ennakkomateriaaliksi Aalto EE:n valmennusohjelmiin. Osallistujat voivat kätevästi kerrata taloushallinnon perusasiat ennen lähiopetusjaksoa, jolloin lähiopetuspäivinä voidaan syventyä toimialan ja yrityksen erityiskysymyksiin.

Kysy lisätietoja Fundamentals of Accounting

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulle myönnetään Aalto EE:n Talous haltuun virtuaalisesti -sertifikaatti.

19 videoluentoa

Harjoituksia, joilla voit testata oppimasi
kussakin aihepiirissä

Valitset itse oman
aikataulusi ja tahdin

Tutustu verkkokurssiin – katso video:

Hyödyt

Talous haltuun virtuaalisesti on joustava tapa vahvistaa esimiesten ja asiantuntijoiden talouden osaamista. Se auttaa myös rakentamaan yhtenäisen osaamistason valituille tiimeille, ryhmille tai osastoille.

Lisää osaamistasi ja helpottaa työtäsi. Vahvistat luottamustasi omaan yritystalouden tuntemukseesi.
Saat kattavat perustiedot, hallitset keskeiset termit ja opit tulkitsemaan talouden keskeisiä tunnuslukuja.
Joustava tapa oppia. Sinä päätät verkko-opintojesi aikataulun ja etenemistahdin.

Kenelle?

Uusille oppijoille
Tulosvastuullisissa tehtävissä työskentelevät esimiehet ja asiantuntijat, jotka haluavat oppia perusasiat yritystaloudesta ja tulkitsemaan talouden tunnuslukuja.

Kertausta kaipaaville
Verkkokurssi sopii kaikille, jotka kaipaavat kertausta ja harjoitusta laskentatoimen peruskäsitteistä ja niiden tyypillisistä käyttöyhteyksistä. Toimii hyvänä ennakkoharjoituksena ennen Aalto EE:n talouden valmennusohjelmia.

Sisältö

Luennoitsija: Teemu Malmi, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Luettavaa aiheesta

Ilmoittautuminen

Hanki käyttöoikeus

Verkkokurssin hinta on 200 € + alv. Hinta oikeuttaa käyttöoikeuteen yhdelle henkilölle kolmeksi (3) kuukaudeksi.

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin ohjelmiimme