Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Sote-strategiasimulaatio

Uudistu ja vahvista sote-ennakointivalmiuksia

Sote-strategiasimulaatio on hyvinvointialueiden johtamiseen valmistava ja kehittymistä tukeva strategisen ajattelun taitoja valmentava harjoitus, josta saat valmiuksia ratkaisujen tekemiseen käytännön tasolla ja koet henkilökohtaisesti niiden toimivuuden. Koulutuksessa pääset simuloimaan arjessa tehtäviä päätöksiä ja niiden vaikutusta organisaatiosi toimintaan.

Simulaatio vahvistaa sote-organisaatioissa ja hyvinvointialueilla toimivien päättäjien ennakointivalmiuksia tilanteessa, jossa jokaisen organisaation on tehtävä valintoja onnistuakseen asiakastyössä, luodessaan vaikuttavia palveluita muuttuvassa yhteiskunnassa ja ottaessaan huomioon päätösten kerrannaisvaikutukset. Koulutus vahvistaa strategista kyvykkyyttäsi sote-muutoksessa.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Aalto EE:n vahvaan strategiapeliperinteeseen perustuvassa simulaatiossa teet strategisia ratkaisuja alueellisen sote-toimijan näkökulmasta.

Näet päätösten kerrannaisvaikutukset nopeasti ja pystyt arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Työskentelet ryhmässä ja opit itse tekemällä. Voit viedä opit omaan organisaatioon ja hyödyntää niitä myös jatkossa.

”Sote-uudistuksen jälkeen on toimintakentässä vähän uutta ja paljon vanhaa. Uutta on laaja järjestämistehtävä joka on toteutettava ulkoisesti asetetun budjettirajoitteen puitteissa, vanhaa on palvelujen tuottajien kirjo ja olemassa oleva toiminta. Perustehtävä voidaan hoitaa monella tavalla, ja vaihtoehtoisten strategioiden punninta osoittaa uusia mahdollisuuksia. Sote-strategiasimulaatio antaa apua tähän pohdintaan.”

Mats Brommels
LKT, professori emeritus, Karolinska Institutet
Kouluttaja Sote-strategiasimulaatio-ohjelmassa

Hyödyt

Simulaatiossa opit uusia taitoja, joita voi hyödyntää arjessa ennakointiosaamisen välineenä myös organisaation omina toteutuksina. Valmistaudut muutoksiin ja opit toimimaan sekä kilpailuasetelmassa että yhteistyökumppaneina. Koulutuksessa opit näkemään muuttuvat markkinat uusina mahdollisuuksina ja kääntämään eteen tulevat tilanteet kustannustehokkaaksi toiminnaksi ja yhteistyöksi.

Teet päätöksiä ja huomaat niiden vaikutukset toimintaan
Oivallat kilpailijoiden ja sidosryhmien reaktiot ja saat palautetta toiminnasta pelin osallistujilta ja fasilitaattoreilta
Syvennät näkemystä peliin kuuluvien luentojen kautta sote-toimialaan vaikuttavista muutosvoimista sekä mahdollisuuksista
Opit tekemään ratkaisuja paineiden alla, koet kerrannaisvaikutukset turvallisessa ympäristössä ja inspiroivalla tavalla

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu hyvinvointialueella ja Helsingissä ja Uudellamaalla toimiville päättäjille ja sote-toimialan johtajille julkisella sektorilla.

Simulaatio on tarkoitettu toimijoille, joiden tavoitteena on oppia näkemään oman alueen tasolla tehtävien ratkaisujen kerrannaisvaikutuksia ja jotka tarvitsevat työssään ennakointivalmiuksia. Simulointi tapahtuu ryhmissä, joka auttaa sinua ymmärtämään yhteistyön merkitystä onnistumisessa.

Sisältö ja aikataulu

Kahden päivän simulaatio koostuu fiktiivisten alueiden sote-ekosysteemistä. Pelin osallistujat tekevät ryhmissä sote-toimijoiden rooleissa päätöksiä, jotka vaikuttavat maakunnan tavoitteiden toteutumiseen. Saat käyttöösi taustamateriaalipaketin, ja simulaation varsinaiset käänteet paljastetaan sinulle simulaation kuluessa. Fasilitaattorit ohjaavat simulaation kulkua ja säätelevät sen tempoa. Simulaation kulku ja lopputulokset määrittyvät ensisijaisesti osallistujien päätösten seurauksena. Asiantuntijapuheenvuorot tuovat syventävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Koulutuksen menetelmät nojautuvat Aalto EE:n strategiapelimenetelmään, jota on käytetty mm. useissa räätälöidyissä johtamisvalmennuksissa.

Lue lisää strategiapelistä

Ohjelma toteutetaan verkko-opetuksena.

Ohjelman rakenne

Kaksi simulaatiopäivää

Luentojen ja simulaation muodostama kokonaisuus

Tausta-aineistot valmistautumista varten ja päätöksenteon tueksi

Simulaation aikana päätöksentekoa tukevat tausta-aineistot

Vuorovaikutus ja verkostot

Oppimista yhdessä tekemällä: keskustelemalla, väittelemällä itseä ja pelikumppaneita haas-tamalla rakennat myös ammatillista verkostoa

Koulutusjaksot

”Olemme vuosien varrella tehneet kymmeniä strategiasimulaatioita yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Strategiasimulaatiot perustuvat alun perin sotilasorganisaatioiden käyttöön kehitettyyn sotapelaamisen ideaan, jossa pyritään ennakoimaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä epävarmassa toimintaympäristössä. Sote-strategiasimulaatio on työkalu, jolla osallistujat voivat hahmottaa sote-alalla tapahtuvien muutosten vaikutuksia eri toimijoiden näkökulmasta, tunnistaa sote-sektorin mahdollisia kehityspolkuja sekä tutkia strategisten valintojen vaikutuksia sote-sektorin kehitykseen ja oman organisaation tavoitteiden toteutumiseen.”

Jukka Luoma
Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Kouluttaja Sote-strategiasimulaatio-ohjelmassa

Kouluttajat

Jukka Luoma

Jukka Luoma on strategisen johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Jukka Luoman tutkimus ja opetus keskittyvät strategiseen markkinointiin. Hänen pääasiallisia tutkimusaiheitaan ovat yritysten välinen kilpailudynamiikka, asiakaslähtöiset strategiat sekä dataperusteinen päätöksenteko. Suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailun historia on yksi hänen pitkäaikaisia tutkimuskohteitaan. Luoman tutkimuksia on julkaistu ja hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisissä huippujulkaisuissa kuten Journal of Marketingissa sekä Strategic Management Journalissa.

Jukka Luoma on arvostettu ja monipuolinen valmentaja. Hänen opetuksensa tähtää teorian ja käytännön hedelmälliseen vuoropuheluun. Luoman opiskelijat ovat auttaneet yrityksiä mm. digitaalisten palveluiden kehittämisessä, markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisessa sekä markkinointistrategioiden muotoilussa. Hän on myös työskennellyt vierailevana tutkijana Darden School of Businessissa ja McIntire School of Commercessa, molemmat Virginian yliopistossa.

Luoma on väitellyt yritysten välisestä kilpailudynamiikasta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2013.

Mats Brommels

LKT, Professori, emeritus

LKT Mats Brommels on emeritusprofessori ja Tukholmassa toimivan Karolinska Institutetin Medical Management Centre -yksikön perustaja. Brommels on sisätautien erikoislääkäri ja hänelle on myönnetty hallinnon pätevyys.

Brommelsin tutkimustoiminta kattaa terveydenhuollon reformit kansainvälisestä näkökulmasta, lääketieteellisen teknologian ja ammattikäytäntöjen arvioinnin, kliinisten toimintaprosessien ja tuottajaorganisaatioiden johtamisen sekä lääketieteellisen johtamisen. Hänellä on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisen kehittäjänä ja kouluttajana.

Mats Brommels on toiminut Suomen ja Ruotsin sosiaali- ja terveysministeriöiden sekä keskusvirastojen ja alueellisten terveysviranomaisten asiantuntijana. Hän johti hiljattain selvityshenkilöryhmää, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus valinnanvapausjärjestelmäksi, joka oli osa Suomen valmisteilla ollutta sote-uudistusta.

Ennen siirtymistään Tukholmaan Mats Brommels oli terveydenhuollon hallinnon professori Helsingin yliopistossa ja Göteborgissa sijaitsevassa Pohjoismaisessa terveydenhuoltokorkeakoulussa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin