Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Sote-strategiasimulaatio

Uudistu ja vahvista sote-ennakointivalmiuksia

Sote-strategiasimulaatio on hyvinvointialueiden uudistumista ja kehittymistä vauhdittava strategisen ajattelun taitoja valmentava harjoitus, josta saat valmiuksia ratkaisujen tekemiseen käytännön tasolla ja koet henkilökohtaisesti niiden toimivuuden. Koulutuksessa pääset simuloimaan arjessa tehtäviä päätöksiä ja niiden vaikutusta organisaatiosi toimintaan.

Simulaatio vahvistaa sote-organisaatioissa ja hyvinvointialueilla toimivien päättäjien ennakointivalmiuksia tilanteessa, jossa jokaisen organisaation on tehtävä valintoja onnistuakseen asiakastyössä, luodessaan vaikuttavia palveluita muuttuvassa yhteiskunnassa ja ottaessaan huomioon päätösten kerrannaisvaikutukset. Koulutus vahvistaa strategista kyvykkyyttäsi sote-muutoksessa.

Kysy lisätietoja

Aalto EE:n vahvaan strategiapeliperinteeseen perustuvassa simulaatiossa teet strategisia ratkaisuja alueellisen sote-toimijan näkökulmasta.

Näet päätösten kerrannaisvaikutukset nopeasti ja pystyt arvioimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Työskentelet ryhmässä ja opit itse tekemällä. Voit viedä opit omaan organisaatioon ja hyödyntää niitä myös jatkossa.

Hyödyt

Simulaatiossa opit uusia taitoja, joita voi hyödyntää arjessa ennakointiosaamisen välineenä myös organisaation omina toteutuksina. Valmistaudut muutoksiin ja opit toimimaan sekä kilpailuasetelmassa että yhteistyökumppaneina. Koulutuksessa opit näkemään muuttuvat markkinat uusina mahdollisuuksina ja kääntämään eteen tulevat tilanteet kustannustehokkaaksi toiminnaksi ja yhteistyöksi.

Teet päätöksiä ja huomaat niiden vaikutukset toimintaan
Oivallat kilpailijoiden ja sidosryhmien reaktiot ja saat palautetta toiminnasta pelin osallistujilta ja fasilitaattoreilta
Syvennät näkemystä peliin kuuluvien luentojen kautta sote-toimialaan vaikuttavista muutosvoimista sekä mahdollisuuksista
Opit tekemään ratkaisuja paineiden alla, koet kerrannaisvaikutukset turvallisessa ympäristössä ja hauskalla tavalla

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu hyvinvointialueella toimiville päättäjille, sote-alueiden päättäjille ja sote-toimialan johtajille julkisella sektorilla.

Simulaatio on tarkoitettu toimijoille, joiden tavoitteena on oppia näkemään oman alueen tasolla tehtävien ratkaisujen kerrannaisvaikutuksia ja jotka tarvitsevat työssään ennakointivalmiuksia. Simulointi tapahtuu ryhmissä, joka auttaa sinua ymmärtämään yhteistyön merkitystä onnistumisessa

Sisältö ja aikataulu

Kahden päivän simulaatio koostuu fiktiivisten alueiden sote-ekosysteemistä. Pelin osallistujat tekevät ryhmissä sote-toimijoiden rooleissa päätöksiä, jotka vaikuttavat maakunnan tavoitteiden toteutumiseen. Saat käyttöösi taustamateriaalipaketin, ja simulaation varsinaiset käänteet paljastetaan sinulle simulaation kuluessa. Fasilitaattorit ohjaavat simulaation kulkua ja säätelevät sen tempoa. Simulaation kulku ja lopputulokset määrittyvät ensisijaisesti osallistujien päätösten seurauksena. Asiantuntijapuheenvuorot tuovat syventävää tietoa päätöksenteon tueksi.

Koulutuksen menetelmät nojautuvat Aalto EE:n strategiapelimenetelmään, jota on käytetty mm. useissa räätälöidyissä johtamisvalmennuksissa. Lue lisää aiemmista toteutuksista.

Ohjelman rakenne

Kaksi simulaatiopäivää

Luentojen ja simulaation muodostama kokonaisuus

Tausta-aineistot valmistautumista varten ja päätöksenteon tueksi

Simulaation aikana päätöksentekoa tukevat tausta-aineistot

Vuorovaikutus ja verkostot

Oppimista yhdessä tekemällä: keskustelemalla, väittelemällä itseä ja pelikumppaneita haas-tamalla rakennat myös ammatillista verkostoa

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Jukka Luoma

Jukka Luoma on strategisen johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Jukka Luoman tutkimus ja opetus keskittyvät strategiseen markkinointiin. Hänen pääasiallisia tutkimusaiheitaan ovat yritysten välinen kilpailudynamiikka, asiakaslähtöiset strategiat sekä dataperusteinen päätöksenteko. Suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailun historia on yksi hänen pitkäaikaisia tutkimuskohteitaan. Luoman tutkimuksia on julkaistu ja hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisissä huippujulkaisuissa kuten Journal of Marketingissa sekä Strategic Management Journalissa.

Jukka Luoma on arvostettu ja monipuolinen valmentaja. Hänen opetuksensa tähtää teorian ja käytännön hedelmälliseen vuoropuheluun. Luoman opiskelijat ovat auttaneet yrityksiä mm. digitaalisten palveluiden kehittämisessä, markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisessa sekä markkinointistrategioiden muotoilussa. Tällä hetkellä hän opettaa ja valmentaa sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa että Aalto University Executive Educationissa. Hän on myös työskennellyt vierailevana tutkijana Darden School of Businessissa ja McIntire School of Commercessa, molemmat Virginian yliopistossa.

Luoma on väitellyt yritysten välisestä kilpailudynamiikasta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2013.

Mats Brommels

LKT, Professori, emeritus

LKT Mats Brommels on emeritusprofessori ja Tukholmassa toimivan Karolinska Institutetin Medical Management Centre -yksikön perustaja. Brommels on sisätautien erikoislääkäri ja hänelle on myönnetty hallinnon pätevyys.

Brommelsin tutkimustoiminta kattaa terveydenhuollon reformit kansainvälisestä näkökulmasta, lääketieteellisen teknologian ja ammattikäytäntöjen arvioinnin, kliinisten toimintaprosessien ja tuottajaorganisaatioiden johtamisen sekä lääketieteellisen johtamisen. Hänellä on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisen kehittäjänä ja kouluttajana.

Mats Brommels on toiminut Suomen ja Ruotsin sosiaali- ja terveysministeriöiden sekä keskusvirastojen ja alueellisten terveysviranomaisten asiantuntijana. Hän johti hiljattain selvityshenkilöryhmää, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus valinnanvapausjärjestelmäksi, joka oli osa Suomen valmisteilla ollutta sote-uudistusta.

Ennen siirtymistään Tukholmaan Mats Brommels oli terveydenhuollon hallinnon professori Helsingin yliopistossa ja Göteborgissa sijaitsevassa Pohjoismaisessa terveydenhuoltokorkeakoulussa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta