Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Sote Lean-asiantuntija

Sujuvampaa arkea ja parempaa johtamista

Ikääntyvän väestön, potilasmäärien kasvun ja vähenevien ammattilaisten maailmassa sote-sektorin työskentely- ja johtamismalleja täytyy arvioida uudelleen. Lean-filosofia tarjoaa oivia työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon arjen sujuvoittamiseen.

Sote Lean-asiantuntija on kuuden päivän koulutus, josta saat syventävän tason tiedot lean-periaatteista, työkaluista, käytännön soveltamisesta ja johtamisesta sote-sektorin näkökulmasta. Lean-asiantuntija vie lean-ajattelutavan käytännön onnistumisten tasolle. Sujuvammat ja taloudellisemmat toiminta- ja palveluprosessit jättävät enemmän aikaa asiakaspalveluun ja hoitotyöhön.

Muutoksen tekijänä opit näkemään merkityksellisiä asioita potilaan/asiakkaan näkökulmasta, joka johtaa tekemään oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan. Käytännön lean-kehittäminen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Lataa infokorttiKysy lisätietoja

Kehitysprojektin avulla saavutat konkreettisia parannuksia koulutusohjelma aikana (esim. säästät aikaa, pienennät kustannuksia tai nostat laatua)

Opit tunnistamaan oikeat ongelmat sekä niiden juurisyyt ja saat konkreettisia työkaluja ja välineitä ongelmien ratkomiseen

Ohjelman kouluttajat ovat lean-huippuasiantuntijoita 

Hyödyt

Lean-asiantuntija oppii kehittämään parempia toimintatapoja ja sujuvampia prosesseja. Lean-oppeja kokeillaan käytännössä ja osana arkityötä jo koulutuksen aikana: koulutukseen sisältyy asiantuntijoidemme ohjaamana soveltavia harjoituksia ja oman organisaation lean-kehitysprojekti, joka voi olla esim. valitun prosessin parantamista. Leanin tuloksellinen soveltaminen tarkoittaa muutoksia toimintakulttuurissa. Muutokset voivat kohdistua kehittämistoiminnan johtamiseen, järkevämpään organisointiin ja jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltamiseen.

Hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
Osaat viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti
Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja
Opit parantamaan potilas-/asiakaskokemusta

Kenelle? 

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä, järjestämisestä, johtamisesta tai laadusta ja turvallisuudesta vastaaville asiantuntijoille julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä uusilla hyvinvointialueilla.

Ohjelma sopii esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, projekti-, laatu-, lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille. Voit toimia esim. hoitotyössä, asiantuntija-, esimies-, päällikkö-, johtamis-, kehittämis-, muutoksenhallinta-, projekti- tai suunnittelutehtävissä. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi etsiä parempia käytäntöjä päivittäiseen toimintaan, menetelmiä ongelmanratkaisuun tai saada aikaan muutoksia johtamiskäytäntöihin ja työskentelykulttuuriin.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä kuusi lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä.

Rakenne

Kuusi lähiopetuspäivää

Asiantuntija-alustukset

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Soveltavat harjoitukset opintojaksoilla

Projektityö

Oman organisaation lean-kehitystehtävä

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Juho Nikkola

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista. 

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Risto Lintula

DI, Black Belt Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä. Nykyisin hän on osakas Nordic Process Improvement Oy:ssä. Hänen erityisosaamisen alueitaan ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 2006.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin