Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma

Sujuva liikennejärjestelmätyö on monen osaajan summa

Liikennejärjestelmätyö on monitasoista liikennejärjestelmän kehittämistä. Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma antaa sinulle hyvät perustiedot osallistua menestyksekkäästi liikennejärjestelmätyöhön sen eri tasoilla. Ohjelma edistää maankäytön, asumisen, liikennejärjestelmän ja palvelujen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhtäaikaista tarkastelua ja entistä parempaa yhteensovittamista.

Liikennejärjestelmätyö-koulutus avaa näkymiä keskeisiin liikennejärjestelmätyön tulevaisuuden haasteisiin ja haastaa sinut talkoisiin uusien ja entistä tuloksellisempien toimintamallien kehittämiseksi. Ohjelman aikana kehitetään liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamisen kannalta keskeisten toimijoiden osaamista ja taitoja js edistetään kokonaisuuden huomioon ottavaa innovatiivista ajattelunäkökulmaa sekä luodaan uutta toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Aalto EE on toteuttanut Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Ohjelman ohjausryhmässä on ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Väyläviraston, Helsingin seudun liikenteen, Kuntaliiton ja Lohjan kaupungin edustus. Koulutuksen kokonaisvaltaisella otteella luodaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Koulutuksen sisältöä uudistetaan vuosittain saadun palautteen mukaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Liikennejärjestelmätyö-info

12.9.2024 klo 9:00
Infowebinaarissa kuulet lisää Liikennejärjestelmätyö-koulutuksesta.

Koulutuksen on suorittanut lähes 200 liikennejärjestelmätyön parissa toimivaa asiantuntijaa ja päätöksentekijää eri puolilta Suomea.

Ohjelman viimeisin toteutus sai osallistujilta kokonaisarvosanan 5,3/6.

Ohjelmaa on toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sisältöä uudistetaan ja muokataan vuosittain.

YTK:n Pitkän kurssin Tähtiluento: The Real Price of Access to Urban Transportation: Insights from Economics

Webinaaritallenteessa Aalto-yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Prottoy Akbar ja muut puhujat jakavat näkemyksensä liikenneköyhyyden teemasta.

Hyödyt

Koulutuksessa laajennat kokonaiskuvaasi liikennejärjestelmätyöstä ja tunnistat keskeiset tulevaisuuden haasteet. Ohjelmassa käytetyn Kaikutiimi-menetelmän ansiosta myös kollegasi pääsevät osaksi ohjelman sisällöstä ja myös organisaatiosi oppii.

Ymmärrät paremmin, miten megatrendit vaikuttavat liikkumisen ja kuljettamisen muutoksiin
Verkostoidut eri toimijoiden kanssa ja luot syvällisiä ammatillisia suhteita
Saat työkaluja ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen
Rakennat parempaa käsitystä yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun risteyskohdista

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu liikennejärjestelmätyön parissa toimiville asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

  • Liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoille ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa

  • Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa osallisina oleville konsulteille ja palveluntuottajille

  • Liikenne- ja maankäyttöasioiden päätöksentekijöille kunnissa ja kaupungeissa

   

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta kaksipäiväisestä lähiopetusjaksosta ja näihin sisältyvistä luennoista, ryhmätöistä, vierailuista ja ennakko- ja jälkitehtävistä. Jaksojen jälkeisissä Kaikutiimeissä opittua pohditaan yhdessä työpaikan kollegojen kanssa, mikä lisää koulutuksen vaikuttavuutta.

Koulutuksen sisältöä uudistetaan tarvittaessa vuosittain: sisältöä muokataan saadun palautteen pohjalta, ja ajankohtaiset, yhteiskunnalliset muutokset huomioiden. Ohjelmaan sisältyy myös valinnainen erillishintainen opintomatka.

Koulutuksessa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia haasteita ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen luovat liikennejärjestelmätyölle ja miten niihin voidaan vastata?
  • Miten liikennejärjestelmätyö kytkeytyy yhteiskuntapoliittisiin ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteisiin ja liikennepoliittisiin linjauksiin? Kuinka arvioida vaikuttavuutta ja vaikutuksia?
  • Keitä toimijoita tässä työssä on, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja tehtävät ja miten eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ kytkeytyy toimivaksi kokonaisuudeksi?
  • Millaisia liikkumistarpeita ja liikkumiseen liittyviä näkemyksiä käyttäjillä ja kansalaisilla on, ja miten nämä voitaisiin huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa paremmin?
  • Miten logistiikan kehitys vaikuttaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla?

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin