Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Diploma in Operations Management

– tuotannon johtamisen koulutusohjelma

Kuinka kehität prosesseja ja toimintatapoja kasvutavotteiden saavuttamiseksi? Millaisia toimenpiteitä kustannustehokkuus ja jatkuvat säästöt edellyttävät? Miten varmistat toimintaketjun joustavuuden globaalissa markkinatilanteessa?

Diploma in Operations Management (DOM) on laaja operaatioiden ja tuotannon johtamisen koulutuskokonaisuus, jossa syvennät valmiuksiasi kehittää toimintaa ja parantaa tuotannon kilpailukykyä. Se on suunniteltu tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille, ja sopii hyvin sekä palvelualojen että teollisuuden ammattilaisille. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat usein toimialasta ja taustoista riippumatta samankaltaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen.

DOM-koulutus auttaa sinua ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle. Ohjelmassa opit keinot toiminnallisten muutosten tekemiseen omassa organisaatiossasi jo koulutuksen aikana. Syvennät osaamistasi pitkäjänteisen strategia- ja kehitystyön tekemisessä ja oivallat, miten vältät osaoptimoinnin sudenkuopat. Lisäksi opit uusia keinoja luoda arvoa, saavuttaa taloudellista etua sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Tuotannon johtamisen koulutuksemme kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Aalto-yliopiston asiantuntijoiden lisäksi koulutusta kanssamme kehittävät Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry sekä sadat alumnit. Kehitämme koulutusta jatkuvasti, jotta se vastaa yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin ja osallistujana saat aina uusimman alan tiedon.

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Muodosta kokonaiskuva operaatioiden johtamisesta tutkittuun tietoon perustuen

Tutustu menetelmiin ja työkaluihin joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi

Paranna tuotannon osaamista ja kyvykkyyttä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Hyödyt

Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

Vietät aikaa ympäristössä, jossa opit myös toisilta osallistujilta - muilta tuotannon ammattilaisilta eri yrityksistä
Hyödyt teoreettisten näkökulmien ymmärtämisestä ja oivallat uusia ideoita ja käytännön sovelluksia
Muodostat kokonaisvaltaisen käsityksen tuotannonohjauksesta, toimitusverkostoista ja tuotannon johtamisesta

Kenelle? 

Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

Aiempiin tuotannon johtamisen koulutusohjelmiin on osallistunut henkilöitä hyvin erilaisilta teollisuuden- ja palvelualoilta. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat erilaisista taustoista huolimatta usein hyvin samanlaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen.

Voit halutessasi kerrata ja päivittää tietojasi tuotannonohjauksen perusteista ennen ohjelmaan osallistumista Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä - TURBO -koulutuksessa.

Tutustu TURBO-koulutukseen

Sisältö ja aikataulu

Koulutus sisältää 11 lähiopetuspäivää, joiden aikana perehdyt valittuihin teemoihin asiantuntijoiden johdolla ja ratkot yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa teemoihin liittyvä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Päivien aikana pääset keskustelemaan, verkostoitumaan ja oppimaan toisilta. Opetuspäivien ulkopuolella itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, soveltavat tehtävät ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen auttavat sinua laajan kokonaiskuvan muodostamisessa ja opitun käyttöönotossa.

Verkostoituminen muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa on arvokasta. Valmennuspäivien aikana tutustut paitsi muihin osallistujiin, myös asiantuntijoihimme. Yhteistä koulutukseen osallistuville on tarve ja halu kehittää organisaationsa tuotanto-operaatioita ja kartuttaa omaa osaamistaan kehityksen toteuttamiseksi. Ryhmätyöskentelyn ja siitä syntyvien oivallusten avulla tunnistat oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ja löydät omaan organisaatioon sopivat ratkaisut jo koulutuksen aikana.

Monipuoliset oppimismenetelmät syventävät oppimista. Opetuspäivien lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi verkkokurssia, joilta saat perustiedot teemoista, joita syvennetään ohjelman lähiopetusjaksoilla.

  1. Fundamentals of Supply Chain Management
  2. Valitsemasi Aalto EE:n verkkokurssi tukemaan omaa ammatillista kehittymistäsi

Kolme opetusjaksoa toteutetaan yhdessä Hankintojen johtaminen -koulutuksen kanssa:

  • Toimitusketjun johtaminen
  • Prosessien kehittäminen ja johtaminen
  • Talouden hallinta, tunnusluvut ja mittaaminen

Osallistujaryhmien yhdistäminen mahdollistaa poikkifunktionaalisen ajattelun ja ymmärryksen lisääntymisen eri toimintojen välillä.

Rakenne

11 opetuspäivää

Koulutuspäivien aikana kuulet huippuasiantuntijoiden alustuksia, keskustelet, teet ryhmätöitä ja muita harjoituksia

Verkkokurssit ja itsenäistä opiskelua

Monipuoliset menetelmät ja yksilöllisesti valittavat tehtävät syventävät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi hankinnan asiantuntijana ja auttavat opitun hyödyntämisessä jo ohjelman aikana

Vaikutus omaan organisaatioon

Kaikutiimityöskentelyn avulla syvennät omaa oppimista ja jaat opittua organisaation sisällä kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi

Koulutusjaksot

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisjaksoille 

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat yliopistojen sekä yritysmaailman kokeneita asiantuntijoita. Pääkouluttajien lisäksi jaksoilla on mukana yrityspuheenvuoroja. Vuoden 2023 ohjelmassa kouluttavat mm.

Max Finne

Max Finne toimii apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Finne on erikoistunut tuotantotoiminnan, projektien ja toimitusketjun johtamiseen. 

Finnen erityisosaamisalueina on palvelullistaminen, teollisuus 4.0, palveluiden johtaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö, oppimisanalytiikka ja käännetyt oppimismenetelmät (flipped learning).

Finne on tehnyt tiivistä tutkimusyhteistyötä monen yrityksen kanssa, muun muassa ABB, Costain, Finnair, Fujitsu, KONE, NCC ja Skanska. Finne on myös voittanut arvostetun Nigel Slack Teaching Innovation Award -palkinnon vuosina 2015, 2016 ja 2018 innovatiisten ja kiinnostavien opetusmenetelmien ansiosta.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä toimii operaatioiden johtamisen yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa sekä johtavana tutkijana ETLA:ssa.

Timo Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Jari Melgin

Jari Melgin on laskentatoimen professori (Professor of Practice), Senior Fellow Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Opetuksessa ja tutkimuksessa Melgin hyödyntää laaja-alaista käytännön kokemustaan laskentatoimen ja rahoituksen eri osa-alueilta, sisältäen myös sijoitustoiminnan, yrityskaupat ja yrityksen hallinnon.  

Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi hän konsultoi yrityksiä ja muita taloudellisia toimijoita.  Melginillä on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus talouden ja rahoituksen johtotehtävistä. 

Hänellä on monipuolinen toimialakokemus, kuluttajatuotteista (Amer Sports ja Salomon), varustamotoiminnasta ja logistiikasta (Containerships), konepajateollisuudesta (Componenta) sekä pankkitoiminnasta (KOP, yksi Nordean edeltäjistä).  Hän työskenteli aiemman uransa aikana useita vuosia Ranskassa.

Jari Melginillä on kauppatieteen tohtorin tutkinto laskentatoimesta Aalto Yliopistosta.  Tämän lisäksi hänellä on maisteritutkinnot valtio-opista Turun yliopistosta ja kansantaloustieteestä Turun kauppakorkeakolusta.

Melginin väitöskirja keskittyi päätöksenteon rajoihin, fokusoiden erityisesti hallituksen rooliin yhtiön päätöksentekorakenteessa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Voit myös valita yksittäisiä koulutusjaksoja ohjelman kokonaisuudesta hintaan 1 690 € (+ alv).

Kun lisäät tilauskoriin ensimmäisen jakson, siirryt automaattisesti tilauslomakkeelle. Jos haluat ilmoittautua ja lisätä tilaukselle myös muita koulutuksia, palaa takaisin tälle sivulle ja lisää tilauskoriin muut valitsemasi jaksot.

Tutustu myös näihin ohjelmiin