Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

AaltoJOKO® – Johtamiskoulutus

Uusi tieto löydetään yhdessä

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja se vaatii johtajilta mukautumista yhä moninaisempiin tilanteisiin. Miten johtaa yhä itsenäisempiä asiantuntijoita – ja miten johtaa itseään? Entä miten tehdä organisaation tulevaisuutta koskevia strategisia päätöksiä ja millaista on tulevaisuuden johtaminen?

AaltoJOKO®-johtamiskoulutusohjelma antaa sinulle välineet sekä oman johtajuuden kehittämiseen että organisaation strategian suunnitteluun ja sen toimeenpanoon:

  • Kehität omaa johtajan identiteettiäsi ja kykyäsi johtaa ihmisiä luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuen
  • Syvennät strategiaosaamistasi ja strategista ajattelukykyäsi, miten strategioita luodaan, miten ne pannaan toteen ja miten niitä uudistetaan
  • Ymmärrät muutosjohtamisen lainalaisuuksia ja saat käytännön oppeja muutosjohtamiseen
  • Vahvistat osaamistasi niin asiakkuuksien kuin talouden johtamisessa.

Johtamiskoulutus kokoaa eteenpäin pyrkivät johtajat ja asiantuntijat yhteen alansa parhaiden tutkijoiden ja kouluttajien kanssa kattavaan valmennusohjelmaan, jossa uusin tutkimustieto ja vankka käytännön kokemus yhdistetään konkreettisin esimerkkeihin.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 18 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

AaltoJOKO®-info

21.08.2024 klo 17:00
Infowebinaarissa kuulet lisää AaltoJOKO®-ohjelmasta.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Hyödyt

JOKO-johtamiskoulutus tukee sinua strategisessa toiminnassa ja antaa käytännön työkalut organisaation tulokselliseen johtamiseen. Se tarjoaa mahdollisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa organisaatioiden kohtaamien ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Ohjelmassa syvennytään niin talous- ja strategiaosaamiseen kuin ihmisten ja itsensä johtamiseen Saat konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä siitä, kuinka opit integroidaan osaksi organisaation toimintaa ja viedään uudistuksia eteenpäin.

Kehität johtajan identiteettiäsi ja vaikuttamistyyliäsi itsetuntemuksen kautta
Syvennät strategisen ajattelun taitoasi ja osaamistasi strategiaprosessista sekä sen läpiviennistä
Saat konkreettisia välineitä muutoksen johtamiseen
Laajennat johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä
Luot uniikin verkoston, jossa sparraat ja jaat kokemuksia yli toimialarajojen

Kenelle?

AaltoJOKO® on suunnattu johtajille ja kokeneille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat uusia näkökulmia ja välineitä omaan johtamiseensa, organisaationsa strategiseen kehittämiseen ja niiden toimeenpanoon.

Osallistujat tulevat eri toimialojen yrityksistä sekä julkisen sektorin organisaatioista ja yhteisöistä. Ohjelmaan on osallistunut muun muassa yksikön ja osaston päälliköitä, toimitusjohtajia, liiketoimintajohtajia, viestintä- ja markkinointijohtajia, rahoitus-, hankinta- ja kehittämispäälliköitä sekä asiantuntijoita eri nimikkeillä.

 

Sisältö ja aikataulu

JOKO-ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa ja se sisältää kahdeksan opintojaksoa, kaksi Live Case -harjoitusta ja kolme verkkokurssia. Opintojaksoilla akateemisen maailman ja liike-elämän tuntevien kouluttajien vuorovaikutteiset alustukset sekä keskustelut ja soveltavat ryhmä- ja yksilötyöt varmistavat oppimisen.

  • Live Case -harjoitusten kesto on noin kaksi kuukautta ja niiden aikana oppiminen tapahtuu käytännössä - kokeilun ja harjoittelun kautta.
  • Syksyn aikana teet omia persoonallisuuden piirteitä erilaisissa tilanteissa avaavan Hogan Assessmentin.
  • Työyhteisöön perustettavassa Kaikutiimissä käydään läpi opintojaksojen keskeisin sisältö, minkä myötä ohjelmalla on vaikutusta koko organisaatioon.
  • Suoritat myös Talous haltuun virtuaalisesti -verkkokurssin sekä kaksi valinnaista, omiin kehittymistarpeisiisi soveltuvaa verkkokurssia ohjelmaan valittujen verkkokurssien valikoimasta.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Tuomas Auvinen

Tuomas Auvinen on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani.

Auvisella on laaja kokemus luovien organisaatioitten ja yliopistokentän johtamisesta. Hän on toiminut mm. Suomen teatterit ry:n toimitusjohtajana, Kansallisteatterin hallintojohtajana sekä Sibelius-Akatemian rehtorina ja dekaanina. Hän on myös luovuuden ja innovatiivisuuden edistämiseen keskittyneen konsulttiyhtiö Creader Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Auvinen on kansainvälisesti arvostettu luennoitsija ja hänelle läheisin aihepiiri on innovaatiokulttuuri ja luovuuden johtaminen. Hän on viime aikoina suuntautunut erityisesti adaptiivisen johtamisen ja disruptiivisessa ympäristössä johtamisen alueille.

Auvisella on ollut lukuisia hallituspaikkoja Suomessa ja ulkomailla niin yhdistyksissä, säätiöissä kuin yrityksissäkin. Tällä hetkellä hän on Boardman Oy:n osakas ja hallituksen jäsen sekä Psycon Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on Suomen Elokuvasäätiön, Reflector Oy:n ja Myrskyvaroitus ry:n hallituksen jäsen.

Christel Berghäll

Christel Berghäll on sertifioitu Executive Coach, johtoryhmien coach, valmentaja ja konsultti.


 

Berghällillä on yli 20 vuoden kokemus strategian implementoinnista, kansainvälisistä henkilöstöjohtamistehtävistä, liiketoiminnan kehittämisestä sekä konsultoinnista toimialoilla, joita leimaa moniulotteisuus ja nopeat muutokset. Hän on toiminut henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä useita vuosia suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Hänellä on myös vankka kokemus tulosvastuullisesta myynnin johtamisesta ja yrittäjyydestä ja sitä kautta vahva näkemys tämän päivän liiketoiminnallisista haasteista ja johtajien pelikentästä.

Christel Berghäll toimii tällä hetkellä osa-aikaisena career-liiketoiminnan vetäjänä ja Principal-konsulttina Mercerillä strategisten talent-ratkaisuiden parissa. Toisen osan ajasta hän työskentelee oman Step Beyond Oy:n yrityksensä parissa, jossa hän keskittyy esimiesten ja johtoryhmien sparraamiseen sekä esimies- ja johtajuustaitojen valmentamiseen.

Berghäll on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja on suorittanut Advanced Executive Coaching -diplomin Lontoossa, Englannissa. Hän on International Coach Federationin (ICF) sertifioima Master Certified Coach (MCC) sekä European Mentoring and Coaching Councilin (EMCC) akkreditoima Master-tason coach. Hän on lisäksi Institute for the Future:n sertifioitu ennakoinnin asiantuntija (Foresight Practitioner) sekä sertifioitu ura-coach.

Christel Berghäll työskentelee sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi hän kommunikoi ranskan kielellä.

Riina Gröhn

FT Riina Gröhnin erikoisalaa on johtajien itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen taitojen kehittäminen, ymmärryksen lisääminen siinä mikä heidän omassa johtamistyylissään voi toimia menestystekijänä ja mikä puolestaan heitä vastaan, sekä tunneälyn (EQ) kehittäminen muita johdettaessa, erityisesti transformaatio- ja muutostilanteissa.

Sertifioituna coachina hän tekee myös coachingia, keskittyen kehittämään johtajia itsetuntemuksen kasvattamisessa sekä tukemaan heitä muutostilanteissa, urakehityksessä ja itsenä ylittämisessä.

Gröhn on kokenut johtaja, jolla on parin kymmenen vuoden kansainvälinen kokemus ihmisten ja liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä johdon valmennuksissa ja elintarviketeollisuudessa. Hänellä on vankka käytännön kokemus henkilöstön kehittämisestä, organisaatioiden uudistamisesta ja muutosjohtamisesta. Työskennellessään Aasiassa hän on rakentanut osaamistaan myös liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, sekä partneruuksien rakentamisesta. Hänellä on myös vuosien kokemus tuotekehitys-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta.

Gröhn teki maisterintutkintonsa Kuopion Yliopistoon ja väitöskirjansa Helsingin Yliopistoon lääketieteellisen tiedekuntaan bio- ja terveystieteiden alalta.  Hän on suorittanut johtamisen, henkilöstöjohtamisen, positiivisen psykologian ja mindfulnessin opintoja useissa yliopistoissa (Cornell University ILR School, Darden School of Business ja University of California, Berkeley). Lisäksi Gröhn on sertifioitu coach (ICF, Associate Certified Coach) ja sertifioitu suorittamaan persoonallisuus- ja johtajuusarviointeja (Hogan Leadership Assessments, Kets De Vries Institute Leadership Assessments).

Nina Granqvist

Nina Granqvist toimii professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Organisaatioiden ja johtamisen laitoksella.

Hänen erikoisalansa on uusien teknologioiden ja ideoiden siirtymät marginaalista valtavirtaan. Hän on teknologioiden ja markkinoiden synnyn sekä megatrendien ja disruptioiden asiantuntija.

Granqvist on tutkinut markkinoiden ja trendien kehitystä mm. nanoteknologian, aurinkoteknologian, kvanttitietokoneiden sekä uusien elintarviketrendien aloilla. Hän on konsultoinut monikansallisia yrityksiä liiketoiminnan uudistamisessa sekä tukenut start-up –yrityksiä toimintojensa skaalaamisessa. Granqvistin tutkimukset ovat voittaneet merkittäviä palkintoja (mm. Roland Calori Prize). Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kovatasoisimmissa lehdissä (mm. Academy of Management Journal ja Organization Science).

Hänet valittiin Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Vuoden tutkijaksi vuonna 2017. Tutkimustyönsä ohella Granqvist opettaa strategiseen johtamiseen, teknologiastrategioihin, ja toimialojen ja yritysten muutoksiin ja uudistumiseen liittyviä aiheita useissa johdon koulutusohjelmissa.

Tiina Hultén

DI Tiina Hultén on osallistavan oppimisen ja kehittämisen ammattilainen, jonka intohimon kohteita ovat rakentava organisaatiokulttuuri, arvostava johtaminen ja esihenkilötyö sekä rehellinen itsetuntemus ja henkilökohtainen kasvu.

Hulténilla on viidentoista vuoden kokemus rakentavaan muutokseen tähtäävästä koulutus-, valmennus- ja kehittämistyöstä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden parissa. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä, oman yrityksensä ReMind Training and Coaching Oy:n puitteissa.

Työssään Hultén yhdistää tieteen ja kokemuksellisuuden raikkaalla ja rennolla otteella. Hänen tavoitteenaan on lähestyä monimutkaisia asioita mahdollisimman yksinkertaisesti ja konkreettisesti, unohtamatta huumorin virkistävää voimaa kehityksen ja kasvun mahdollistajana.

Hultén uskoo, että tahtotila kestävään muutokseen syttyy tunteesta. Siksi hän haluaa tarjota asiakkailleen myös kokemuksellisia oivalluksia ja sielua koskettavia elämyksiä.

Pia Lappalainen

Dosentti Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja filosofian maisteri. Hän on erikoistunut tuottavuustutkimukseen, suorituksen mittaamiseen, henkilöstöjohtamiseen, johtamisviestintään, työhyvinvointiin ja konfliktin hallintaan.

Lappalainen on Aalto EE:n Senior Advisor ja hänellä on Maanpuolustuskorkeakoulussa Suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosentuuri, ja LUT-yliopistossa Suorituskyvyn johtamisen ja esimiesviestinnän dosentuuri. Sen lisäksi, että hän luennoi Aalto-yliopistossa, hän työskentelee ohjelmajohtajana Helsingin yliopistossa ja johtoryhmäkonsulttina yrityksissä. Hän toimii myös sovittelijana työelämän ristiriitatilanteissa.

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Niina Nurmi

Niina Nurmi toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Niina Nurmen erityisasiantuntijuus on etätyön ja etäjohtamisen tutkimuksessa, jonka parissa hän on toiminut yli 15 vuotta. Hänen tutkimuksensa erityisalueena on globaalit tiimit ja asiantuntijoiden johtaminen etäältä.

Hänen akateeminen taustansa on aikuiskoulutuksesta ja organisaatiopsykologiasta. Nurmi on työskennellyt vuosien ajan myös vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Ennen akateemista uraa Nurmi on toiminut henkilöstöpäällikkönä.

Vesa Puttonen

Vesa Puttonen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hän on yksi Suomen tunnetuimmista sijoittamisen ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntijoista ja julkaissut useita kirjoja ja tutkimuksia strategisen rahoituksen, riskienhallinnan ja sijoittamisen alueilta.

Puttonen on ollut kirjoittajana yli 30 kansainvälisesti julkaistussa tutkimuksessa ja 17 kirjassa.

Puttonen väitteli tohtoriksi Vaasan yliopistossa vuonna 1993. Hän on työskennellyt Vaasan korkeakoulussa, Turun kauppakorkeakoulussa sekä Suomen Akatemiassa. Lisäksi Puttonen on toiminut myös yritysmaailman johtotehtävissä, rahastoyhtiö Conventumissa ja Helsingin pörssissä. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä.

Olli-Pekka Pohjanmäki

Olli-Pekka Pohjanmäen erityisosaamisalueita ovat CRM-konsultointi, asiakkuusstrategiat, muutosjohtaminen ja suhdemarkkinointi.

Hän on suhdemarkkinoinnin teorian ja käytännön yhteen sovittaja, jonka työkokemukseen kuuluu asiantuntijaorganisaation johtamisen lisäksi vahva asiantuntijuus suhdestrategioiden rakentamisessa ja käyttöönoton suunnittelussa. Hänellä on vahva kiinnostus kilpailuetu -käsitteeseen ja sen löytämiseen strategisen ajattelun ja toisaalta konkreettisen arjen tasolla.

Tällä hetkellä Pohjanmäki toimii LähiTapiola-ryhmän markkinointijohtajana sekä Nordic 4sight Communities Oy:n partnerina ja toimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Aspectum Oy:lla partnerina ja toimitusjohtajana sekä professorina Kuopion yliopistolla.

Pohjanmäki on suosittu esiintyjä ja taitava luennoitsija, josta on mukava julistaa suhdemarkkinoinnin sanomaa eri foorumeilla.

Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Hän työstää parhaillaan väitöskirjaansa Jyväskylän yliopistolla.

Risto Sarvas

Risto Sarvas on työelämäprofessori (Professor of Practice) ja Informaatioverkostot-ohjelman johtaja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusssa.

Hän on aiemmin työskennellyt muotoilujohtajana ja palvelumuotoilijana ohjelmistoyritys Futuricessa sekä liikkeenjohdon muutosjohtajana BearingPointilla.

Sarvas on valmentanut ja luennoinut Suomen lisäksi mm. Tokiossa, Lontoossa, Kaliforniassa ja Berliinissä. Hänen  tutkimus- ja opetusalaansa kuuluu digitaalisten palveluiden ja organisaatioiden kehittäminen niin että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Sarvaksen intohimonaan on selvittää, kuinka teknologiat ja yhteiskunta verkottuvat toisiinsa ilmiöinä, kulttuurin muutoksena, politiikkana ja liiketoimintana.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Opetustehtävien lisäksi hän on toiminut johdon ja start-up yritysten coachina ja mentorina digitaalisessa murroksessa.

Eeva Vilkkumaa

Eeva Vilkkumaa toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa hän opettaa liiketoiminnan analytiikkaan ja behavioristiseen päätösteoriaan liittyviä kursseja.

Vilkkumaa kehittää tutkimuksessaan matemaattisia malleja yritysten ja julkisorganisaatioiden päätöksenteon tueksi. Hänen keskeisiä osaamisalueitaan ovat portfoliopäätösanalyysi, monitavoiteoptimointi, epävarmuuksien mallinnus ja ryhmäpäätösprosessien fasilitointi. Viimeaikaisia sovelluskohteita ovat muun muassa skenaariopohjainen strategiatyö sekä terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttavat allokointi.

Vilkkumaa on perustajaosakas Swanlake Strategy Oy:ssä, joka tarjoaa konsultointipalveluilta yhdistäen asiakasymmärryksen, matemaattisen mallinnuksen ja strategiaosaamisen. Vilkkumaa on myös osakkaana Decision & Action Oy:ssä, joka on erikoistunut räätälöityyn päätöksenteon tukeen matemaattisia menetelmiä hyödyntäen.

Eeva Vilkkumaa on väitellyt tekniikan tohtoriksi vuonna 2014 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta.

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkimusjohtajana (Future of Work) sekä yliopiston lehtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset. 

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja kvalitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Timo Vuori

Timo Vuori on strategisen johtamisen professori (associate professor) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford Universityn ohjelmaan. Hän on tutkinut strategian muodostamista useissa eri organisaatioissa yli 10 vuoden ajan ja kirjoittanut yli 60 artikkelia ja muuta työtä aiheesta. Vuori on myös kirjoittanut kirjan Elävä Strategia yhdessä Timo Ritakallion kanssa.

Useat hänen töistään ovat saaneet merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hänet tunnetaan parhaiten Nokiaa ja pelkoa käsitelleestä tutkimuksestaan, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetuimmassa johtamistutkimuksen lehdessä. Akateemisen työn lisäksi Timo on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa konsultointiprojektien kautta.

Juha Äkräs

Juha Äkräs on yksi Hintsa Performance Oy:n perustajajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Tämän lisäksi hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta, Executive in Residence-roolissa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Äkräs johtaa “The Exponential Work Project: Cascading Wellbeing Climate & Organizational Performance” –ohjelmaa yhdessä Aalto-yliopiston tutkimusryhmän kanssa. The Exponential Work Project kuuluu Aalto-yliopiston laajempaan Future of Work -tutkimusohjelmaan.

Juha Äkräs on työskennellyt aiemmin henkilöstöjohtajana (Executive Vice President, Human Resources, Nokia Oyj) sekä Nokian johtoryhmän jäsenenä (Nokia Executive Board ja Nokia Siemens Networks Board of Directors). Tätä ennen, hän työskenteli erilaisissa johtotehtävissä, mm. liiketoimintaryhmän johtajana Nokia Networksissa (Senior Vice President, Core Networks, Nokia Networks).

Äkräksellä on ollut erilaisia luottamustehtäviä useissa yritys- ja järjestösektorin organisaatioissa. Äkräs on aktiivinen myös työelämän ulkopuolella. Hän lukee ja kehittää itseään aktiivisesti sekä harrastaa liikuntaa eri muodoissa.

Juha Äkräs valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta. Hän on opiskellut teollisuustaloutta, työpsykologiaa ja tietoliikennettä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin