Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Yritysrahoitus, luottoriskit ja vastuullisuus

Tehosta asiantuntijuuttasi yritysasiakkaiden rahoitus- ja luottoriskikysymyksissä

Yritysrahoitus ja luottoriskipuolta ovat lähivuosina järisyttäneet monet muutosvoimat, jotka muokkaavat myös tulevaisuuden katsantokantoja. Yritysten liiketoimintakenttä on globalisoitunut, ja sen myötä perinteisen taloudellisen näkökulman sekä maksukyvyn arvioinnin lisäksi muun muassa globaalit kriisit sekä sääilmiöt vaikuttavat myös yritysrahoitukseen liittyvien kysymysten arviointiin. Uudet muuttujat ovat tulleet riskienhallinnan ja asiakasvastuun työpöydälle rytinällä. Paljon on myös pohdittu kasvavan sääntelyn, raportointitarpeen sekä ilmaston muutoksen myötä, miten ylipäätään yrityksen vastuullisuus arvioidaan yritysrahoituksen puolella ja mitä käytännön menettelyitä seuranta vaatii. 

Seminaaripäivän aikana opit tulkitsemaan ja arvioimaan monipuolisemmin yrityksen luottokelpoisuutta sekä lisäät ymmärrystäsi finanssikovenanttien roolista luottoriskin hallinnan välineenä. Seminaarissa syvennymme myös luottopolitiikan merkitykseen ja pohdimme laajemmassa kuvassa yritysrahoituksen muutosajureita, tulevaisuutta ja maariskejä globaalissa kentässä sekä vastuullisuuden kasvavaa roolia luotonannossa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Koulutus on suunnattu yritysasiakkaiden luottoriski- ja rahoitusasiantuntijoille, päälliköille ja johtajille. Lisäksi päivä sopii hyvin myös pankkien ja rahoitusyhtiöiden yritysasiakkaiden asiakasvastaaville sekä asiakkuuspäälliköille ja -johtajille. Päivästä hyötyvät myös esimerkiksi yritysrahoituksen parissa työskenteleville juristeille, tarkastajille, luotonvalvojille ja luottoriskianalyytikoille.

Koulutuksen sisältö soveltuu erinomaisesti myös finanssialan ulkopuolisten yritysten asiantuntijoille ja johtajille, jotka toimivat yritysrahoituspalveluiden ja luotonhallinnan tehtäväkentillä.

Sisältö

Koulutuksen ensimmäisessä puheenvuorossa tarkastellaan luottopolitiikkaan ja yritysrahoituksen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Aamupäivän aikana syvennytään myös yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin talouden informaation ja erilaisten tunnuslukujen avulla. Iltapäivän aikana pääsemme tutustumaan ajankohtaiseen teemaan, eli luotto- ja maariskien vaikutuksiin kansainvälisessä toimintakentässä. Lopuksi pureudumme finanssikovenantteihin luottoriskin hallinnan välineenä sekä mielenkiintoisena elementtinä perehdymme vihreän rahoituksen kovenantteihin.

Ohjelma 

8.30 Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

 

Yritysrahoituksen tulevaisuus ja luottopolitiikka  

 • Yritysrahoituksen muutosvoimat - Miltä tulevaisuus näyttää? 
 • Rahoittajien luottopolitiikka 

Markku Fränti, Head of Corporate Advisory & Shareholder Finance, Business Banking Finland, Nordea 

10.25

Tauko

10.40

 

Yrityksen luottokelpoisuuden arviointi 

 • Riskienhallinta ja luotonmyöntö 
 • Maksukyky – yritysten maksukyvyn arvioinnin keskeiset tekijät 
  • Pääomarakenteen merkitys 
  • Talouden informaatio tukemassa rahoituspäätöstä 
  • Tilinpäätös, tunnusluvut, kassavirtalaskelmat 

Sari Juutilainen, Head of Corporate Credit and Retail Credit Assessment, Danske Bank

12.00

Lounas

13.00

Luotto- ja maariski globaalissa maailmassa

Mauri Kotamäki, Pääekonomisti, Finnvera

14.15

Iltapäiväkahvit

14.45

Finanssikovenantit luottoriskin hallinnan välineinä 

 • Kovenantit, muut eräännyttämisehdot sekä vakuudet – taloudellinen näkökulma riskin hallintaan 
 • Vihreän rahoituksen kovenantit – voiko yrityksen lainan eräännyttää, jos hiilidioksidipäästöt ylittyvät? 

Jari Melgin, Professor of Practice, Aalto-yliopisto  

Seminaari päättyy klo 16.15.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen