Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Verkkokurssit > Sääntely ja riskienhallintaKorruption ja lahjonnan torjunta

Korruption ja lahjonnan torjunta sekä oikeudenmukainen kilpailu 

Korruptiota, lahjontaa ja epäoikeudenmukaista kilpailua saattaa esiintyä kaikilla toimialoilla. Jokainen yksityishenkilö, virkamies, poliitikko ja elinkeinoelämän palveluksessa toimiva voi omalla toiminnallaan edistää korruptionvastaista toimintaa ja oikeudenmukaista kilpailua. Yrityksiltä odotetaan vastuullista liiketoimintaa niin työntekijöiden kuin sidosryhmien taholta. 

Verkkokurssin käytyäsi tiedät, mitä korruptiolla, lahjonnalla ja oikeudenmukaisella kilpailulla tarkoitetaan ja millaisia ovat niiden haitalliset vaikutukset yhteiskunnallisesti. Saat tietoa laajasti korruption erilaisista muodoista ja pääset tutustumaan havainnollisiin esimerkkeihin. Kurssi esittelee korruptionvastaista lainsäädäntöä ja vastuullisen liiketoiminnan keinoja korruption, lahjonnan ja epäoikeudenmukaisen kilpailun torjumiseksi. 

Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään paremmin

  • korruption, lahjonnan ja oikeudenmukaisen kilpailun käsitteitä
  • korruption ja kilpailunvastaisen toiminnan haitallisia vaikutuksia
  • vastuullisen liiketoiminnan merkitystä sekä 
  • sitä, millaisia toimia yrityksiltä odotetaan korruption torjumiseksi ja oikeudenmukaisen kilpailun edistämiseksi.

Huomaa! Verkkokurssista on korruptioon ja lahjontaan keskittyvä versio, jossa käydään myös tiiviisti läpi tärkeitä korruption torjuntaan tarkoitettuja vastatoimia finanssialalla.
 

Tilaa  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Verkkokurssit

Verkkokurssi koostuu kuudesta osiosta, joissa kaikissa on todellisia esimerkkejä:

1. Keskeiset käsitteet ja korruptionvastainen lainsäädäntö 
2. Oikeudenmukaisen kilpailun käsitteet ja lainsäädännön näkökulma
3. Oikeudenmukaisen kilpailun positiiviset vaikutukset
4. Miten korruptio, lahjonta ja kilpailunvastainen toiminta liittyvät toisiinsa
5. Vastuullinen liiketoiminta

Verkkokurssi sisältää pohdintatehtäviä ja lopputestin. Koulutuksen kesto on noin 30 min.

Kenelle?

Vastaatko yrityksenne liiketoiminnasta? Neuvotteletko sopimuksista? Toimitko myyntipäällikkönä, asiakasvastaavana, assistenttina? Tunnistatko korruption ja kilpailunvastaisen toiminnan hälytysmerkkejä?
Verkkokurssi sopii kaikille erilaisten tuotteiden ja palvelujen parissa toimiville ja päätöksiä tekeville, jotka tarvitsevat ajankohtaista tietoa korruption ja epäoikeudenmukaisen muodoista ja haitallisista vaikutuksista sekä apua tällaisen toiminnan tunnistamiseen. Kurssi soveltuu niin yritysmaailmassa toimiville kuin julkisella sektorilla työskenteleville.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Aalto EE:n oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä myyntiin