Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Maa- ja metsätilan rahoitus, tuet ja sukupolvenvaihdos

Verkkokurssikokonaisuus sisältää maatalousyrittäjän keskeiset rahoituksen, tukien ja tulevaisuuden rakentamisen asiat.  

Kokonaisuus sisältää neljä verkkokurssia: 1) Maa- ja metsätilan rahoitus, 2) Maa- ja metsätalouden investointituet, 3) Maatilan kehittäminen investoimalla, 4) Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos. 

Itseopiskeluun tarkoitettu verkkokurssikokonaisuus sisältää runsaasti tehtäviä ja esimerkkejä. Jokaisen kurssin päätteeksi on opittua testaava lopputesti. Yksittäisen verkkokurssin kesto on 20–45 min. Jokaisen verkkokurssin voi opiskella myös itsenäisenä verkkokurssina. 

Katso hinnat  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Verkkokurssit

Maa- ja metsätilan rahoitus -verkkokurssi tarkastelee maatilayrityksiä liiketoiminnallisina yksikköinä sekä rahoituksen kohteina Suomessa. Kurssilla käydään läpi niitä tilojen erityispiirteitä ja tunnuslukuja, jotka tulee huomioida rahoituspäätöksiä tehdessä.Lisäksi keskitytään osakeyhtiömuotoisen tilan erityispiirteisiin sekä tiloihin kohdistuviin vaaranpaikkoihin. 

Maa- ja metsätalouden investointituet -verkkokurssissa selvitetään, miten maataloustukijärjestelmä toimii Suomessa, miten investointitukia haetaan ja mitä ehtoja haettavan kohteen tulee täyttää. 

Maatilan kehittäminen investoimalla -verkkokurssi opastaa investoinnin peruslähtökohtiin ja ominaisuuksiin maatalousyrittäjän näkökulmasta.Kurssi selvittää sitä, miten maatilaa on perusteltua kehittää investointien avulla esimerkiksi investointien edellytyksien, järkevän investoinnin rakenteen ja maatilan kehittämisen ydinkysymysten kautta. 

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos -verkkokurssi selvittää maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen keskeisiä asioita. Kurssi antaa tietoa esimerkiksi siitä, miksi verotuksen tunteminen on erityisen tärkeää sukupolvenvaihdoksessa, voiko maatilan lahjoittaa, tukeeko yhteiskunta sukupolvenvaihdoksia ja miten maatilan arvo määritellään. 

Kenelle?

Kokonaisuus on tarkoitettu kaikille asiakasrajapinnassa ja rahoituksen parissa toimiville, jotka tarvitsevat tietoa maa- ja metsätilojen tukemisesta ja toiminnasta. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä