Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Yritysvastuullisuus ja toiminnan ESG-arviointi

Yritysvastuullisuus ja toiminnan ESG-arviointi on olennainen ajuri yritysten vastuullisuuden kehittämisessä, minkä vuoksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia koko organisaation vastuullisuusosaamisesta. Perusteiden ymmärrys mahdollistaa vastuullisuustyön integroimisen entistä kiinteämmäksi osaksi päivittäistä työtä tekemällä mittaristoista ja syy-seuraussuhteista helposti lähestyttävämpiä. Kurssi tukee suorittajaa ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia vastuullisuusraportointiin liittyviä viitekehyksiä. Lisäksi hän tunnistaa keinoja mittaristojen kriittiseen arviointiin.

Kurssin aikana suorittaja kytkee teorian käytännön esimerkkeihin, ja näin ymmärtää myös paremmin vastuullisuuteen liittyviä riippuvuussuhteita. Verkkokurssin kesto on noin yksi tunti, sisältäen osaamista testaavan lopputestin.
 

Katso hinnat  Kysy lisätietoja

Katso esittely verkkokurssista

Yritysvastuullisuus ja toiminnan ESG-arviointi

SCORM

Katso offline-esimerkki verkkokurssista.

Aloitus

Milloin vain

Verkkokurssi

Verkkokurssi käy läpi käytännönläheisellä tavalla yritysvastuullisuutta ja sen arvioinnin keskeisiä elementtejä. Lisäksi tutustutaan raportoinnin lähtökohtiin. Näitä ovat esimerkiksi läpikäytävät avainkäsitteet ja yritysten rooli kestävässä kehityksessä.

Lisäksi verkkokurssilla opitaan raportoinnin syistä, tavoitteista, mittareista ja raportointiohjeistoista. Lopuksi kurssi käsittelee myös raportoinnin laadun kriteereitä ja laadun varmentamista. Verkkokurssin asiantuntijana toimii Emma-Riikka Myllymäki.

Kenelle?

Verkkokurssi sopii finanssialan asiantuntijoille, joiden tulee ymmärtää yritysvastuullisuuden ja sen arviointikriteerien perusteita, vastuullisuusraportoinnin näkökulmasta. Kurssi soveltuu myös yritysasiantuntijoille, sijoitusasiantuntijoille, yritysasiakasvastaaville, asiakasneuvojille tai muille vastuullisuusraportointiin liittyvää tietoa tarvitseville henkilöille.

Emma-Riikka Myllymäki

Emma-Riikka Myllymäki toimii apulaisprofessorina Audencia Business Schoolissa Ranskassa.

Emma-Riikka Myllymäen osaamisalueet löytyvät ulkoisen laskentatoimen puolelta sisältäen taloudellisen raportoinnin laadun, kestävyysraportoinnin, tilintarkastuksen ja taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan. Hänen fokuksessaan on lisäksi yritysten vastuuraportointi ja integroitu raportointi.

Ennen nykyistä tehtävää Myllymäki toimi apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella, jossa hän opetti mm. Accounting for Sustainability sekä Cash Flow Analyses –maisterikursseilla sekä ohjasi maisterintutkielmia.

Hänen tutkimuksiaan on julkaistu laskentatoimen tieteellisissä journaleissa, kuten Accounting Horizons, European Accounting Review, Journal of Business Finance & Accounting ja Auditing: A Journal of Practice & Theory. Lisäksi hän on vertaisarvioinut tieteellisten julkaisuja sekä toiminut jäsenenä Sustainability Reporting Awards Suomen raadissa.

Myllymäki valmistui kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2015.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä