Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vastuullinen sijoittaminen finanssialalla

Vahvista osaamistasi finanssialan ESG-kysymyksissä

Vastuullisuus ja vastuullinen sijoittaminen ovat vakiintuneet yritysten ja etenkin finanssialan keskusteluihin. Finanssialan toimijoilla onkin merkittävä rooli vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden edistämisessä. Vastuullinen sijoittaminen huomioi toiminnassaan niin ympäristön ja sosiaalisen vastuun kuin hyvään hallinnointitapaan liittyvät asiat. Muutos sekä voimistuva sääntely asettaakin useille tahoille uusia vaatimuksia.

Vastuullinen sijoittaminen finanssialalla -seminaari tarjoaa kattavan näkemyksen vastuullisen sijoittamisen nykykuvasta ja tulevaisuudesta. Seminaarissa syvennytään vastuullisen sijoittamisen strategioihin, EU:n kestävän rahoituksen tilannekuvaan, sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin sekä vastuullisuuden rooliin osana riskienhallintaa.
 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan toimijoille, kuten esimerkiksi instituutiosijoittajille ja yritysrahoittajille. Se soveltuu esimerkiksi sijoituspäälliköille, rahoitusanalyytikoille, portfoliopäälliköille ja varainhoitajille. 

Koulutus sopii laaja-alaisesti vastuullisuudesta kiinnostuneille asiantuntijoille, päälliköille kuin johtajillekin, jotka haluavat kuulla vastuullisen sijoittamisen ajankohtaisista aiheista.

Sisältö

Seminaarin avauspuheenvuorossa syvennytään vastuullisen sijoittamisen tilannekuvaan ja pohditaan missä vastuullisuuden saralla mennään vuonna 2022. Lisäksi tarkastelemme lähemmin vastuullisen sijoittamisen strategioita. Seminaarin aikana pureudumme myös EU:n kestävän rahoituksen taksonomian kestävyysluokituksiin ja niiden toimeenpanoon sekä vastuullisuuden mittaamiseen. 

Keskeinen teema seminaarissa on myös riskienhallinnan näkökulma ja se, miten vastuullisuus näkyy esimerkiksi riskimittareissa ja -malleissa. Seminaari päättyy asiantuntijoiden paneelikeskusteluun, jossa myös osallistujat ja pääsevät esittämään kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluun.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

 

Vastuullinen sijoittaminen 2022

  • Vastuullisen sijoittamisen nykykuva – missä mennään?
  • EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman tilannekatsaus
  • Vastuullisen sijoittamisen strategiat

Tanja Eronen, toimitusjohtaja, Nordea Rahastoyhtiö

10.15

Tauko

10.30

 

Kestävyyden arviointi osana sijoitustoimintaa

  • EU kestävän rahoituksen toimeenpano
  • Vastuullisuuden mittaaminen ja arviointi ESG-teemarahastoissa

Kristiina Vares-Wartiovaara, Senior ESG Specialist and Portfolio Manager, OP

11.45

Lounas

12.30

ESG ja riskienhallinta - Vastuullisuus osana riskienhallintaa finanssialalla

  • Miten vastuullisuus näkyy riskimittareissa ja -malleissa 
  • Kuinka vastuullisuuteen liittyvät riskit vaikuttavat sijoituspäätöksiin
  • Uudet menettelytavat vastuullisuusriskien hallintaan

Hanna Kaskela, Johtaja, sijoitukset ja yritysvastuu, Varma 

13.45

Kahvitauko

14.15

 Paneelikeskustelu

Seminaarin asiantuntijat keskustelevat yhdessä aiheesta paneelikeskustelussa. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä ja kommentteja.

Paneelikeskustelun vetäjänä toimii Finanssiala ry:n Kestävän rahoituksen asiantuntija Venla Voutilainen.

15.00

Päivän yhteenveto ja päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta