Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vaikuttava tuotejohtaminen

käyttäjäkeskeinen kehittäminen ja koordinoitu päätöksenteko

Mitä tuotejohtaminen ’’Product management’’ on?

Tuotejohtamisella tarkoitetaan tuotteisiin tai palveluihin liittyvää päätöksentekoa, joka huomio asiakastarpeet, tuotannolliset tekijät ja liiketoiminnan arvonluonnin. Ulkoiset muutokset vaikuttavat olennaisesti tehtäviin päätöksiin: ovatko asiakkaiden tarpeet muuttuneet, haetaanko kasvua, tai onko oma tuote jäämässä jälkeen kilpailijoista? 

"Tuotejohtamisella on merkittävä rooli yrityksen menestyksessä. Tuotejohtajan tehtävänä on ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita, millaisia ratkaisuja näihin voidaan tehokkaasti luoda, liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailuympäristö huomioiden" sanoo tuotejohtamiseen perehtynyt professori Mikko Jääskeläinen Aalto-yliopistosta. Päätöksiä on koordinoitava, jotta tuote on arvokas asiakkaalle, se on tuotannollisesti tehokasta valmistaa sekä kilpailullisesti elinkelpoinen. Kehittämisen keskiössä ovat käyttäjille relevantit tavoitteet ja niiden luomat tarpeet ratkaisuille.

Vaikuttava tuotejohtaminen -koulutusohjelma on rakennettu yhteistyössä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja yritysmaailman edustajien kanssa. Koulutus antaa osallistujille johdonmukaisen kuvan siitä, mitä on moderni, käyttäjäkeskeinen tuotejohtaminen, miksi siitä on tulossa välttämätöntä, ja miten sitä kannattaisi yrityksissä toteuttaa ja viedä eteenpäin. 

Koulutuksessa käsitellään tuotejohtamista neljän teeman kautta: Käyttäjälähtöisyys, kokeileva kehittäminen, tuotestrategia ja tuotejohtamisen organisointi. Koulutuspäivät sisältävät teema-alustuksia ja vuorovaikutteisia ryhmäharjoituksia ja keskusteluja.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Oivallat tuotejohtamisen merkityksen liiketoiminnan tuloksessa ja arvonluojana 

Tunnistat ja osaat käyttää tuotejohtamisen tärkeimpiä työkaluja

Omaksut kehittämisen menetelmät ja työkalut, toimit parannuksiin tähtäävän toiminnan käynnistäjänä

Ohjelman hyödyt

Koulutus antaa kattavan kuvan vaikuttavasta ja tehokkaasta tuotejohtamisesta, tuotejohtamisen strategiasta, kehittämisestä ja organisoinnista. Koulutus auttaa kirkastamaan tuotejohtajan roolia ja toimintatapoja tarjoamalla tutkittuun tietoon perustuvaa teoriaa ja työkaluja. Yhdessä käydyt keskustelut auttavat ymmärtämään asioita laajemmin ja synnyttävät uusia näkökulmia ja ideoita.

Koulutuksessa kasvatetaan osallistujien kykyä analysoida, arvioida ja kehittää tuotejohtamista osana liiketoiminnan tavoitteita
Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat hyödyntämään opittua jo ohjelman aikana.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu tuotejohtajille ja -päälliköille, tuoteportfoliosta vastaaville, tuotekehittäjille  ja liiketoiminnan kehittäjille. Koulutus on hyödyllinen kaikille, jotka osallistuvat tuotteiden kehittämiseen omassa roolissaan. 

Vaikuttava tuotejohtaminen- koulutus vie tuotejohtamisen uudelle tasolle olipa yrityksesi sitten: 

  • nuori start-up, 
  • kasvuyritys, jonka tavoitteena on skaalata tuoteorganisaatiota tai 
  • suuri jo pitkään toiminut yhtiö, joka tavoitteena on luoda jatkuvasti uutta arvoa asiakkailleen 

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, jotka toteutetaan noin kolmen viikon välein. Koulutuspäivissä perehdytään valittuihin teemoihin asiantuntijan johdolla ja ratkotaan yhdessä teemoihin liittyviä haasteita keskusteluja, monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Koulutuspäiviin valmistaudutaan tehtävien avulla. Tehtävät liittyvät usein oman organisaation toimintatapoihin, joita jaetaan porukalla koulutuspäivissä.  

 

Koulutuksessa hyödynnetään kaikutiimityöskentelyä joka syventää omaa oppimista ja auttaa viemään oppeja omaan organisaatioon.

Syvennät monipuolisten menetelmien avulla ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi tuotejohtamisessa ja saat työkaluja kehittämisen eteenpäin viemiseksi omassa organisaatiossasi.

Ohjelman rakenne

Interaktiiviset lähiopetuspäivät

Lähiopetuspäiviin liittyvät ennakkotehtävät

Kaikutiimistyöskentely

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Mikko Jääskeläinen

Koulutuksen kehittäjänä ja pääkouluttajana toimii professori Mikko Jääskeläinen. Mikon tutkimus ja koulutusaiheiden fokuksessa on tuotejohtaminen ja yrittäjyysekosysteemit.  

Mikon ohella kouluttajina toimivat valitut alan asiantuntijat yrityselämästä. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin