Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vahvista muutos – päivitä osaaminen

Vahvista yrityksen kilpailukykyä, kehitä liiketoimintaa ja panosta osaamisen kehittämiseen

Nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa finanssialan toimintaympäristössä on entistäkin suurempi tarve vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, kehittää liiketoimintaa ja panostaa osaamisen kehittämiseen. Oman osaamisen päivittäminen on yrityksen kivijalka, jolla yritys pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailukykyä.

Vahvista muutos – osaamisen päivittäminen on Finanssialalle räätälöity osaamisen päivittämiseen keskittyvä koulutus, joka kehittää liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon valmiuksia digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Koulutus tarjoaa näkökulmia itsensä ja eri sidosryhmien johtamiseen sekä syventää ymmärrystä kilpailuedun ja kannattavan kasvun varmistamiseen.Koulutuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten ja käytännön läheisten harjoitusten avulla. 

Vahvista muutos -päivityspaketti on noin neljä kuukautta kestävä koulutus, joka koostuu viidestä eri moduulista. Opiskelutapa on monipuolinen ja se koostuu luennoista, pari- ja ryhmätöistä sekä omaan työhön tai yritykseen sovellettavista harjoitustöistä. Lisäksi koulutukseen kuuluu webinaareja ja tallenteita oman opiskelun tueksi. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kehität ja päivität liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon valmiuksiasi

Saat näkökulmia ja työkaluja johtamiseen ja muutoksen läpivientiin

Verkostoidut ja jaat kokemuksia finanssialan toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Koulutuksen hyödyt

Finanssialan toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, jolloin tulevaisuuden asiantuntijoilta ja johtajilta vaaditaan jatkuvaa osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä ja niiden ylläpitoa. Pysyäkseen mukana muutoksessa myös visionäärinen finanssialan ammattilainen tarvitsee päivitystä menestyäkseen, sillä aiemmin suoritetut opinnot eivät yksinään riitä. Tilalle tarvitaan innostusta oppia uutta, halua kehittyä ja rakentaa osaamista aiemmin suoritetun tutkinnon tueksi.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu rohkeille tulevaisuuteen katsoville finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat kehittää ajattelukykyään ja syventää asiantuntijuuttaan menestyäkseen globaaleilla markkinoilla. Siitä hyötyvät finanssialan yritysten avainhenkilöt, jotka ymmärtävät uudenlaisen strategisen ajattelukyvyn voiman.

Ohjelma soveltuu myös yritysten ja organisaatioiden johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Se sopii erinomaisesti myös henkilöille, joilla on Finvassa suoritettuna aiempi koulutusohjelma/tutkinto tai finanssialan tulevaisuuden avainhenkilöiden, jotka ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä vastuullisiin tehtäviin.

Uudistuvat toiminnot tarvitsevat tuekseen uusia lähestymiskulmia. Alan kasvua ja asiakasodotuksia viitoittavat myös muiden toimialojen kehittyvät käytännöt ja uudet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Muuttuva maailma ja toimintaympäristön muutokset sekä asiakaskäyttäytymisen muutos vaatii uudenlaista ajattelua ja mm. automaatiosta haetaan tukea liiketoiminnan tehostamiseen.

Sisältö ja aikataulu

Lähipäivien tavoitteena on kehittää tehokkaampaa ja vaikuttavampaa esimiestyötä uusilla digitaalisilla välineillä. Lähipäivät ovat vuorovaikutteisia päiviä, joissa tiede kohtaa käytännön. Luentojen lisäksi osallistuja pääsee verkostoitumaan alan kollegoiden kanssa.

Opinnot koostuvat ennakkovalmistautumisesta, lähiopetuksesta ja verkostoitumisesta.

Ohjelman rakenne

Aloituswebinaari ja videoennakkomateriaali

Ymmärrät asiakaskokemuksen roolin finanssialan toimintaympäristön muutoksessa ja päivität pohjatietosi päästäksesi lähijaksoilla pintaa syvemmälle

Lähiopetusta

Finanssialan huippuasiantuntijoiden ja Aalto yliopiston professoreiden vetämiä lähiopetuspäiviä

Verkostoitumista

Mahdollisuus tutustua uusiin kollegoihin ja saada ja antaa vertaistukea

Koulutuspäivät

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta