Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C

Työllisty vähähiilisen tulevaisuuden tekijäksi

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yritysten on toden teolla panostettava vähähiilisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen, ja siihen tarvitaan osaajia! Haluatko olla mukana rakentamassa vähähiilistä ja kestävää yhteiskuntaa ja työllistyä tulevaisuuden avaintekijäksi?

Kuuden kuukauden rekrytoivan F.E.C.-koulutuksen tärkein tavoite on löytää sinulle työpaikka. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena eli työskentelet koulutuksen ajan yhteistyöorganisaatiossa kokemuksesi ja organisaation tarpeiden mukaisissa tehtävissä ja osallistut noin kerran kuussa koulutuspäiviin. Koulutuksen aikana kehität osaamistasi hiilineutraaliuden eri osa-alueilla. 

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C -koulutusohjelman kautta voit työllistyä esimerkiksi vähähiilisyyden ja hiilineutraaliuden asiantuntijaksi omalle toimialallesi tai sitä lähellä oleviin organisaatioihin. Mahdollisuuksia työllistyä kestävän kehittämisen ja vähähiilisyysasiantuntijan tehtäviin voi löytyä myös asiantuntija- tai konsulttipalveluja tarjoavista yrityksistä.

Koulutuspäivistä osa on kaikille osallistujille yhteisiä ja osa on opiskelijan ja yhteistyöorganisaation tarpeiden mukaan valittuja erityisteemoja. Jokaiselle osallistujalle muodostuu näin oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöorganisaation osaamisen kehittämisen tarpeet on otettu huomioon.

Sinulla on nyt tilaisuus parantaa iskukykyäsi tulevaisuuden osaamisalalla, joten lähde mukaan kehittymään vähähiilisyyden asiantuntijaksi!

 Kysy lisätietoja

Työvoimakoulutus toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen TE-toimistojen kanssa. Koulutuksen ajaksi tehdään koulutussopimus sinun, Aalto EE:n ja työllistävän organisaation välillä. Lue alta lisää rekrytoivasta koulutuksesta ja miksi kannattaa hakea mukaan.

Koulutuksen hyödyt

Saat asiantuntija-apua työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin.
Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä.
Täydennät ammatillista osaamistasi ja työelämätaitojasi ja tunnistat paremmin omat vahvuuteesi.
Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta rakennus-, ympäristö-, logistiikka- tai muulta alalta, jolla vähähiilisyys ja hiilineutraalisuus on noussut tai nousemassa keskiöön tai muuten vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen vähähiilisyyden edistämisen ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen parissa.

Rekrytoiva työvoimakoulutus sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat motivoituneita kehittämään osaamistaan uudelleentyöllistymisen tueksi.

Olet kohderyhmää, mikäli

 • sinulla on riittävä pohjakoulutus
 • suhtaudut myönteisen uteliaasti uusiin työmahdollisuuksiin
 • sinulla on motivaatio oppia uutta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelman kesto on 120 päivää (6 kuukautta) ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Ohjelma koostuu koulutuspäivistä (20 päivää) ja työskentelystä yhteistyöyrityksessä tai organisaatiossa sovituissa työtehtävissä (100 päivää). Koulutus sisältää kaikille yhteisiä osioita sekä vapaasti valittavia opintoja. 

Koulutusta on 1–2 päivän jaksoissa ohjelman ajan. Koulutus on etätoteutus ja opinnoissa hyödynnetään Aalto EE:n digitaalista oppimisympäristöä.

Koulutussisältöjä ovat muun muassa:

 • Yritysvastuu ja vastuullisuusviestintä 
 • Kestävä kehitys ja SDG
 • Vähähiilisyyden tiekartat
 • Hiilineutraaliuden standardit
 • Data ja digitalisaatio
 • Päästölaskenta, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
 • Vähähiilinen liikkuminen ja logistiikka
 • Rakentaminen, kiinteistöt ja energiatehokkuus
 • Materiaalitehokkuus ja vähähiilinen kiertotalous
 • Ostotoiminta ja vähähiiliset hankinnat
 • Vihreän siirtymän investoinnit ja rahoittaminen

Kustannukset ja ilmoittautuminen