Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C

Työllisty vähähiilisen tulevaisuuden tekijäksi

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yritysten on toden teolla panostettava vähähiilisyyden ja hiilineutraaliuden edistämiseen, ja siihen tarvitaan osaajia! Haluatko olla mukana rakentamassa vähähiilistä ja kestävää yhteiskuntaa ja työllistyä tulevaisuuden avaintekijäksi?

Kuuden kuukauden rekrytoivan F.E.C-koulutuksen tärkein tavoite on löytää sinulle työpaikka. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena eli työskentelet koulutuksen ajan yhteistyöorganisaatiossa kokemuksesi ja organisaation tarpeiden mukaisissa tehtävissä ja osallistut noin kerran kuussa koulutuspäiviin. Koulutuksen aikana kehität osaamistasi hiilineutraaliuden eri osa-alueilla ja muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän keinoissa. Koulutuksen painopiste on rakennetun ympäristön, kaupunkiympäristön ja rakennusalan hiilineutraaliuden kehittämisessä. 

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C -koulutusohjelman kautta voit työllistyä esimerkiksi vähähiilisyyden ja hiilineutraaliuden asiantuntijaksi omalle toimialallesi tai sitä lähellä oleviin organisaatioihin. Mahdollisuuksia työllistyä kestävän kehittämisen ja vähähiilisyysasiantuntijan tehtäviin voi löytyä myös asiantuntija- tai konsulttipalveluja tarjoavista yrityksistä.

Koulutuspäivistä osa on kaikille yhteisiä ja osa osallistujan ja yhteistyöorganisaation tarpeiden mukaan valittuja erityisteemoja. Jokaiselle osallistujalle muodostuu näin oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöorganisaation osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon.

Sinulla on nyt tilaisuus parantaa iskukykyäsi tulevaisuuden osaamisalalla, joten lähde mukaan kehittymään vähähiilisyyden asiantuntijaksi!

 Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti
F.E.C
ELY
TE-palvelut

Työvoimakoulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-palvelujen kanssa ja sen ajaksi tehdään koulutussopimus sinun, Aalto EE:n ja organisaation välillä. Lue alta lisää rekrytoivasta koulutuksesta ja miksi kannattaa hakea mukaan.

Kauttamme uusia ammattilaisia hakevat muun muassa seuraavat organisaatiot

Climecon
Bosch Rexroth Oy
Meconet
Crayon

Katso Uudenmaan TE-palveluiden TE-live koulutuksesta

Valmennuksen hyödyt

Saat asiantuntija-apua työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin.
Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä.
Täydennät ammatillista osaamistasi ja työelämätaitojasi ja tunnistat paremmin omat vahvuuteesi.
Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta rakennus-, ympäristö-, logistiikka- tai muulta alalta, jolla vähähiilisyys ja hiilineutraalisuus on noussut tai nousemassa keskiöön tai muuten vahvaa kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen vähähiilisyyden edistämisen ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen parissa.

Rekrytoiva työvoimakoulutus sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat motivoituneita kehittämään osaamistaan uudelleentyöllistymisen tueksi.

Olet kohderyhmää, mikäli

  • sinulla on riittävä pohjakoulutus
  • suhtaudut myönteisen uteliaasti uusiin työmahdollisuuksiin
  • sinulla on motivaatio oppia uutta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelman kesto on 120 päivää (6 kuukautta) ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena . Työvoimakoulutus koostuu koulutuspäivistä ja työskentelystä yhteistyöyrityksessä tai organisaatiossa sovituissa työtehtävissä. Koulutus koostuu kaikille yhteisestä osiosta ja vapaasti valittavista opinnoista, ja räätälöidään osallistujan tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon yhteistyöyrityksen tai -organisaation tehtävävaatimukset.  Kullekin opiskelijalle muodostuu oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon.

Kouluspäivät jakautuvat 1–2 päivän jaksoihin noin kerran kuukaudessa koko ohjelman ajan. Koulutuspäivien lisäksi on itsenäistä opiskelua sekä verkko-opintoja.

  • Kaikille yhteisiä opintoja on 8 lähipäivää + 4 ohjattua etäopiskelupäivää
  • Vaihtoehtoisia koulutuspolkuja valinnaisista koulutuksista 12 päivää, josta 8 päivää lähiopetusta ja 4 päivää ohjattua etäopiskelua
  • 96 päivää työskentelyä yhteistyöorganisaatiossa

Kaikille yhteiset opintojaksot

Orientaatio opiskeluun ja työnhakuvalmennus (1 pv)

Orientaatiopäivään sisältyy Johdatus vähähiiliseen rakentamiseen -verkkokurssi 

Hiilineutraalisuuden tavoitteet ja vähähiilisyyden tiekartat (2 + 1 pv)

Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki (2 + 1 pv)

Ilmastonmuutos ja sen hillinnän keinot rakennetussa ympäristössä (1 + 1 pv)

Päästövähennyskeinot kaupungeissa (1 + 1 pv)

Päätöspäivä (1 pv)

Palautekeskustelu ja arviointi
Todistusten jako

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta