Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Tekoäly kilpailuetuna

Tekoäly osana finanssialan asiantuntijan uudistuvaa työkalupakkia

Pohditko, miksi tekoäly on tärkeää ja mitä sillä voisi tehdä? Oletko aloittamassa tai ehkä jo aloittanut tekoälyn hyödyntämisen työssäsi? Onko sinulla selkeä käsitys tekoälyn mahdollisuuksista? 

Tekoäly ja älykäs automaatio yleistyvät nopeasti ja finanssialan asiantuntijat ovat liiketoiminnan uudistusten edessä eturintamassa. Asiantuntijat kehittävät uusia palveluita, ottavat kantaa tekoälyn mahdollisuuksiin liiketoiminnan tukemiseksi ja kehittävät sisältöjä yhdessä liiketoiminnan kanssa. Jotta asiantuntija pystyy antamaan parhaan panoksensa liiketoiminnalle, tulee hänellä olla vahva käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitä se finanssialalla tarkoittaa.

Ohjelma auttaa finanssialalla toimivaa asiantuntijaa hahmottamaan tekoälyn ja älykkään automatisaation mahdollisuuksia sekä omaa roolia muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmassa käsitellään lyhyiden tietospurttien, verkkokurssien, aamiaistilaisuuksien ja oppimispäivien avulla älykästä automaatiota, tekoälyä ja sen sovelluksia finanssialalla sekä uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä muotoilun keinoin. 

Lataa esite Ota yhteyttä

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kehität taitojasi tekoälyyn liittyvien teemojen parissa ja rakennat omaa osaamisportfoliotasi.

Verkostoidut finanssialan muiden asiantuntijoiden kanssa ja pääset tutustumaan omaa alaa koskettaviin sisältöihin.

Pääset tutustumaan vahvojen ammattilaisten avulla tekoälyn sovelluksiin ja löydät vaikutuksia omassa työympäristöösi.

Hyödyt

Finanssialan asiantuntija on uudenlaisten haasteiden edessä. Asiantuntijoiden vahva ammattitaito tulee jatkossa yhdistää uudella tavalla tekoälyyn ja älykkääseen automaatioon. Organisaation etu on vahva liiketoiminnan tunteva asiantuntija, joka tuntee myös tekoälyn mahdollisuudet ja toisaalta sen sudenkuopat.

Kenelle?

Ohjelmasta on hyötyä finanssialan asiantuntijoille ja finanssialan erilaisissa projekteissa työskenteleville liiketoiminnan osaajille, jotka ovat työskennelleet alalla jo joitakin vuosia ja päässeet rakentamaan omaa identiteettiään. Ohjelma soveltuu henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ymmärtämystään tekoälystä ja sen mahdollisuuksista.

Ohjelma on tarkoitettu finanssialalla sekä pankki- että vakuutussektorilla toimiville henkilöille, jotka haluavat valmistautua tekoälyn hyödyntämiseen. Ohjelma soveltuu henkilöille, jota haluavat kehittää omaa ymmmärrystään tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Jos työskentelet liiketoiminnassa, sen kehittämistehtävissä tai tuotekehityksen parissa  tai teet jotain ihan muuta, mutta haluat kehittää omaa osaamisportfoliotasi ja oppia tekoälystä alalla, tämä ohjelma sopii sinulle.

Sisältö ja aikataulu

Tekoäly kilpailuetuna käsittelee älykkään automaation ja tekoälyn sovelluksia ja auttaa asiantuntijoita tunnistamaan sen hyödyt ja mahdollisuudet omassa työssään. Samalla ohjelma antaa asiantuntijoille valmiuksia pohtia tekoälyä suhteessa omaan perinteiseen asiantuntijan ammattitaitoon.

Ohjelman kesto on yhteensä kolme päivää. Opiskelu koostuu aamiaistilaisuuksista, verkkokursseista sekä oppimispäivistä.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Kaksi aamutilaisuutta ja kaksi lähiopetuspäivää Finvan asiantuntijoiden järjestämänä.

Englanninkieliset oppimateriaalit

Introduction to Digital Transformation: Technologies Artificial Intelligence ja Software robotics sekä Big Data.

Käytännön esimerkit

Tekoälyn hyödyntämisen käytännön esimerkit eri aloilta

Koulutusjaksot

Hakeminen

Aloitusajankohta