Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Sopimusoikeus, sopimusriskien hallinta sekä sopimus- ja vakuutusoikeudelliset oikeustapaukset

Syvennä sopimusoikeuden osaamistasi sekä tutustu ajankohtaisiin sopimus- ja vakuutusoikeudellisiin oikeustapauksiin. 

Tervetuloa kehittämään sopimusoikeuden osaamistasi ja oppimaan ajankohtaisista sopimus- ja vakuutusoikeudellisista oikeustapauksista sekä sopimusriskien hallinnasta. Tällä syventävällä kahden tunnin virtuaaliluennolla käymme läpi sopimusoikeuden keskeiset oikeuslähteet, oikeustapauksia sekä sopimusoikeuden kehityssuuntia, ja tutustumme samalla myös sopimusriskien hallintaan. 

Luento toimii hyvänä jatkona tammikuussa järjestetylle sopimusoikeuden perusteet -tason luennolta saatuihin oppeihin. Koulutuksessa syvennytään sopimusoikeuteen ja sopimusriskien hallintaan sekä analysoidaan oikeustapauksia syväluotaavalla otteella.  

Luennoitsijamme on kokenut asianajaja Leena Kuhanen, joka on erikoistunut yritysjuridiikkaan, erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen. Leena Kuhasella on yli 20 vuoden kokemus finanssi- ja vakuutusalan juristitehtävistä sekä 9 vuoden kokemus asianajotoiminnasta, ja hänellä on vahva osaaminen erityisesti vakuutusalan sääntelystä ja compliance-toiminnoista. 

Tämä syventävä virtuaaliluento tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uutta ja parantaa osaamistasi sopimusoikeuden ja vakuutusalan parissa.

Ilmoittaudu  

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Tämä luento sopii syventäväksi ja perusosaamista täydentäväksi koulutukseksi vakuutusalan asiantuntijoille, meklareille, juristeille ja muille sopimusoikeuden parissa työskenteleville.

Luennon sisältö on suunnattu erityisesti esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka työskentelevät muun muassa vakuuttamisen ja vahingon korvaamisen kysymysten tai sopimusasioiden parissa vakuutusyhtiöissä, yksityisellä tai julkisella sektorilla. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta