Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Sisäinen valvonta, väärinkäytökset ja oikein toimimisen kulttuuri riskienhallinnassa

Vahvista eettisen ja vaatimusten mukaisen liiketoiminnan toteutumista yrityksessäsi

Seminaaripäivän jälkeen sinulla on kattava ymmärrys sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteista ja roolista sekä osaat tunnistaa erilaisia compliance- ja väärinkäytösriskejä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät eettisyyden ja oikein toimimisen kulttuurin keskeisen merkityksen erilaisten väärinkäytöksien ehkäisemisessä, liiketoiminnan tukemisessa ja yrityksen kokonaisvaltaisen riskienhallintakulttuurin edistämisessä.

Ilmoittaudu  Lataa esite

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti finanssialan riskienhallinnan, compliancen, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen toimintojen johtajille sekä asiantuntijoille.

Koulutuskokonaisuus soveltuu myös liiketoiminnan johdolle, päälliköille ja asiantuntijoille, joiden tehtävänä on ottaa eettisyys osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa.

Sisältö

Koulutuksen aamupäivän aikana syvennytään eettisyyteen yrityskulttuurin näkökulmasta sekä pureudutaan compliance-riskien tunnistamiseen ja arviointiin. Iltapäivän puheenvuoroissa kuullaan sisäisen valvonnan ja tarkastuksen onnistuneesta organisoinnista sekä keskitytään ammatillisten väärinkäytösten riskeihin sekä niiden havaitsemiseen ja tulkintaan.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Eettisyys ja oikein toimimisen kulttuuri

 • Vastuullisuusohjelmat ja yrityskulttuuri
 • Esimerkkejä finanssialalta
 • Oikein toimimisen kulttuurin rakennusainekset

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Advisor, CEO, Code of Conduct Company Oy & Co-Founder, Nordic Business Ethics Network

10.30

Tauko

10.40

Compliance-riskit

 • Compliance-riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Code of Conduct – eettisten periaatteiden luonti ja jalkauttaminen

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Advisor, CEO, Code of Conduct Company Oy & Co-Founder, Nordic Business Ethics Network

11.50

Tauko

12.50

Johdatus sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen

 • Kolmen puolustuslinjan malli
 • Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen roolit, tehtävät ja periaatteet
 • Eri varmennustoimintojen yhteistyö organisaation sisällä

Paula Niemi, Head of Controls & Compliance, HMD Global Oy & President of ACFE Finland Chapter, ACFE Finland ry

14.00

Tauko

14.30

Ammatilliset väärinkäytökset

 • Väärinkäytösriskit
 • Väärinkäytösten havaitseminen 
 • Väärinkäytösten tutkinta

Paula Niemi, Head of Controls & Compliance, HMD Global Oy & President of ACFE Finland Chapter, ACFE Finland ry

15.50–16.00

Yhteenveto ja päivän lopetus

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kouluttajat

Niina Ratsula

Niina Ratsula on Code of Conduct Companyn perustaja, joka ennen yrittäjäpolkuaan työskenteli yli vuosikymmenen kansainvälisissä pörssiyrityksissä ethics & compliance -ohjelmien ja hyvän hallinnon kehittämisen parissa.

Niina väitteli vuonna 2020 kauppatieteiden tohtoriksi keskeisenä väitteenä ajatus, että yrityskulttuurilla on ratkaiseva merkitys yrityksen compliance-ohjelman onnistumisessa. Niina on myös toinen Nordic Business Ethics Initiative -aloitteen perustajista ja Moraalit(on) podcastin juontaja. 

Paula Niemi

Head of Controls & Compliance, HMD Global Oy & President of ACFE Finland Chapter, ACFE Finland ry

Paula Niemi on Sisäinen tarkastus käytännössä - teoksen (2018) kirjoittaja.

Paula Niemi toimii kansainvälisessä startup-yrityksessä Head of Controls & Compliance -roolissa vastaten organisaation compliance ja sisäisen valvonnan ohjelmista. Tämän lisäksi Paula on väärinkäytösriskien hallintaan ja väärinkäytösepäilyjen tutkintaan erikoistuneen ACFE Finland ry hallituksen puheenjohtaja. Paula on kouluttanut ja puhunut aktiivisesti jo vuosia sisäiseen tarkastukseen, väärinkäytösriskeihin, complianceen ja sisäiseen valvontaan liittyen Suomessa ja ulkomailla.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta