Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Potilasturvallisuus - potilas- ja lääkevahingot

Seminaarissa käsitellään potilasturvallisuutta potilas- ja lääkevahinkotilanteiden, -tilastojen ja -tapausten kautta. Tutustut päivän aikana korvauskäytäntöjen rajanvetoihin: Milloin on kyse potilasvahingosta ja milloin lääkevahingosta. Lisäksi opit vahinkojärjestelmien taustat ja perusteet sekä miten vahinkotapauksia käsitellään korvaustilanteissa. Tutustut myös muutoksenhakutilanteisiin sekä terveydenhuollon ammattilaisten työhön potilasvahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja potilasturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi. Iltapäivän osuudessa pääset syventymään case-tapauksiin, kuten COVID-rokotteiden ja Pandemrix rokotteen aiheuttamiin lääkevahinkoihin ja niiden käsittelyyn.

Kysy lisätietoja

Aloitus

Potilasturvallisuus - Potilas- ja lääkevahingot 16.9.2022

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt osallistujalle ja organisaatiolle 

 • Muodostat kattavan kokonaiskuvan potilas- ja lääkevahingoista 
 • Tunnet potilas- ja lääkevahinkoihin liittyvät korvausjärjestelmät ja niiden keskeiset erot 
 • Syvennät osaamistasi potilas- ja lääkevahinkotapausten käytännön tilanteiden ja niiden ratkaisujen kautta sekä osaat soveltaa opittuja käytänteitä omassa organisaatiossasi

Kenelle?

Seminaari on suunnattu vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa sekä muissa yrityksissä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa lääke- ja potilasvakuuttamisesta ja korvauskäytännöistä. 

Seminaari soveltuu myös julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluita järjestäville tahoille ja sairaanhoitopiirien johdolle sekä potilasasiamiehille. Lisäksi seminaarista hyötyvät lääkkeiden maahantuojat, lääketehtaat ja lääketutkimusta tekevät yritykset.

Ohjelma

8.30

Aamupala

9.00

Tervetuloa

9.05

Potilasturvallisuus: Potilasvahinkoprosessi terveydenhuollon näkökulmasta

Anu Maksimow, Lääketieteellisistä toiminnoista vastaava johtaja, dosentti, Terveystalo

9.50

Tauko

10.05

Potilasvahingot

 • Potilasvahinkojärjestelmän taustat ja kehitys 
 • Korvausjärjestelmä 
 • Terveydenhuollon vakuuttamisvelvollisuus 
 • Potilasvahinkojen korvausperusteet ja korvaaminen - esimerkkejä 
 • Muutoksenhaku Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen ja oikeudenkäynnit 

Minna Plit-Turunen, johtaja, Potilasvakuutuskeskus

11.45-12.45

Lounas

12.45

Lääkevahingot

 • Tyypilliset lääkevahingot 
 • Mikä on lääkevahinkovakuutus 
 • Mitä eroa on haittavaikutusilmoituksella ja lääkevahingolla 
 • Case Covid-rokotteet ja lääkevahinkoihin liittyviä ratkaisuja 
 • Rajanvetoa eri korvausjärjestelmiin 
 • Caset

Tiina Hellgrén, toimitusjohtaja, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö

13.45-14.15

Kahvitauko

14.15

Tiina Hellgren ja Lääkevahingot jatkuu 

14.45

Pandemrix-rokotteen aiheuttamat lääkevahingot

 • Pandemrix-rokotteen aiheuttamat lääkevahingot 
 • Lääkevahinkojen käsittely

Lea Ailunka, korvausasiantuntija, Lääkevahinkovakuutuspooli

15.30

Seminaari päättyy

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Aloitusajankohta