Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Personförsäkringar – med blick på framtiden

Seminariet behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkringen och annan olycksfallsförsäkring.

Vid seminariet diskuteras brett av personförsäkring och -ersättningar. Under seminarium fokuseras till skillnaden av försäkringsläkäre och behandlande läkare i ersättning process, pensioner och skillnader i degeneration och skada i ryggsjukdomar. Ytterligare behandlar vi skadeslagar, ersättningar och överklagande av patientskador.

Finva arrangerar svenskspråkig seminarium om personförsäkringar. Seminarium behandlar både nya och äldre viktiga teman inom personförsäkringar.

Om du har specifika frågor gällande teman som hanteras på seminariet eller på föreläsningarna skicka gärna frågorna i förväg till Kirsi Ivonen via e-post: kirsi.ivonen@finva.fi

Anmäl  Fråga mer

Aloitus

12 November 2020

För vem?

Seminariet riktar sig till skadereglerare samt sakkunniga som arbetar inom arbetsolycksfallsförsäkring, frivilliga personförsäkringar och/eller trafikförsäkring och som vill komplettera sina kunskaper.

Program

9.00

Arbetspensionens sjukdomsbaserade förmåner

Anna-Stina Toivonen, utbildare, Pensionsskyddscentralen

10.00

Paus

10.10

Ryggsjukdomar – degeneration eller skada?

Johan Marjamaa, Specialläkare i neurokirurgi, Medicine och Kirurgie doctor, Kliinisk läkare, HNS Neurokirurgiska klinik

11.30

Paus

12.15

Patientskador

 • Besvär- och klagomålmedel av patient
 • Patientskadasystem
 • Processen av skadereglering
 • Skadeslagar
 • Betalning av ersättningar
 • Försäkringsbolagens regresser i patientskador

Bea Leino, ersättning specialist, Patientförsäkringscentralen

13.00

Paus

13.30

Hur behandlas medicinska frågor i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden?

Anna Maria Brandt, föredragande, TELK

14.30

Paus

14.40

Roll av försäkringsläkäre och behandlande läkare i skadereglering processen

 • Stöd av skadereglering processen och stärka medicinsk expertis inom organisationen
 • Utvärdering av nya forskningsmetoder och behandlingar
 • Skillnad av försäkringsläkäre och behandlande läkare - varför den behandlande läkares yttrande kan avslå
 • Kvalitet av läkarutlåtande
 • Från diagnos till ersättningar
 • Den mest typiska besvärar i företaget

Mikael Hedenborg, medicine och kirurgie doktor, specialist i företagshälsovård, överläkare, specialkompetens inom försäkringsmedicin, Fennia

16.00 Seminarie beslut


Ordförande för seminariet är Anna-Stina Toivonen, Pensionsskyddscentralen

Pris och anmälning

Aloitusajankohta