Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Pankkiliiketoiminnan kokonaiskuva ja alan murros

Ota haltuusi pankkiliiketoiminnan kokonaisuus ja tulevaisuuden kuva

Perinteisesti pankkien ansainta on perustunut vahvasti korkokatteeseen. Tämä pankkien tärkein tulolähde on viime vuosina ollut niukassa, mutta korkokatteen laskeva trendi on silti jokseenkin tasoittunut. Onko vähittäispankkien ansaintalogiikka muuttunut pysyvästi ja korostunut toiminnan tehostamisvaade tullut jäädäkseen?

Pankkiliiketoiminnan kokonaiskuva ja alan murros -seminaarissa syvennytään pankkien muuttuvaan liiketoimintaympäristöön sekä muutoksiin vakavaraisuuden ja taseen hallinnassa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja esimiehille, jotka tarvitsevat työssään tietoa pankkien ansaintalogiikasta sekä vakavaraisuuteen liittyvästä sääntelystä ja näiden viime aikojen kehityssuunnista.

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan pankkitoiminnan tuloksen muodostumista, pankkiliiketoiminnan murrosta ja uusien liiketoimijoiden erilaisia liiketoimintamalleja sekä tasehallintaa.

Ohjelma 

8.45 Aamupala
9.00

Pankkitoiminnan tuloksen muodostuminen

  • Tase ja tuloslaskelma
  • Miten tuotot ja kulut ovat kehittyneet
  • Luottotappiot
  • Pääomavaatimukset

Janne Lassila, Head of Country Management and Strategy Office, Finland, Danske Bank

11.00 Tauko
11.15

Pankkiliiketoiminnan murros ja uusien toimijoiden erilaiset liiketoimintamallit

Jouni Hintikka, CEO & Co-founder, Fellow Finance

12.00 Lounas
13.00

Maksamisen maailma murroksessa

  • Muutostekijät maksamisen alueella 
  • Maksamisen markkinamurros

Liisa Kanniainen, Vice President, Senior Strategic Adviser, Nordea

14.00 Tauko
14.15

Varainhoitomarkkinat

  • Varainhoitosektorin toimintaympäristö 
  • Palvelumallit ja tuotteet

Atso Andersen, KTT, Ad Economics

15.00

Katsaus yritysrahoitukseen

  • Yritysten eri rahoituskeinot 
  • Yritysrahoituksen uudet palvelumallit ja tuotteet

Anu Vainio, tulosvastuullinen johtaja, Corporate Banking Etelä-Suomi, Aktia Pankki Oyj

16.00 Seminaaripäivä päättyy

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta