Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Pankkien liiketoiminnan ja sääntelyn perusteet

Seminaarissa käydään läpi pankin liiketoiminta ja siihen liittyvä sääntely kytkien asioita mahdollisimman paljon käytännönläheisiin esimerkkeihin. Seminaarin tarkoituksena on vahvistaa yleiskuvaa pankin toiminnasta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisää

Kenelle?

Seminaari on suunnattu kaikille pankin toimihenkilöille ja asiantuntijoille sekä pankkien sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille, jotka haluavat kattavan kuvan pankin liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä sääntelystä.

Ohjelma

8.45

Aamukahvi

9.00

Johdanto rahoitusjärjestelmään

 • Tehtävät ja rakenne
 • Toimijat
 • Interbank-markkinat
 • EKP:n rooli
 • Finanssikriisit
 

Pankkitoimialan yleiskuvaus

 

Pankkien liiketoiminta

 • Varainhankinta
 • Säästämisen ja sijoittamisen tuotteet
 • Tuotot, kulut ja liiketulos
 • Suomalaisten pankkien vertailua
 • Uusia trendejä

12.00

Lounas

12.45

Pankin tase

 • Taseen rakenne
 • Oma pääoma
 • Taseesta johdettavia tunnuslukuja: vakavaraisuusaste, omavaraisuusaste, vivutussuhde ja oman pääoman tuotto
 • Miten pankit luovat rahaa?
 

Pankkitoiminnan riskit

 • Luottoriski, markkinariski ja maksuvalmiusriski
 • Esimerkki pankin konkurssista
 • Stressitestit riskien hallinnassa
 • Demonstraatio stressitestistä
 

Pankkien sääntely

 • Yleiset tavoitteet
 • Valvontaviranomaiset
 • Euroopan pankkiunioni
 • Basel III-normisto vakavaraisuudelle ja maksuvalmiudelle
 • MiFID
 • Rahanpesu

14.00

Iltapäiväkahvi

16.00

Seminaaripäivän päätös

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Aloitusajankohta