Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Pankkien ansaintalogiikka, vakavaraisuussääntely ja vastuullisuus

Syvennä pankkisääntelyosaamistasi vakavaraisuuden, vihreän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista

Päivän aiheet syventyvät pankkien ansaintalogiikan murrokseen sekä muuttuvaan sääntelykenttään. Seminaarissa syvennytään ajankohtaisiin sääntelykokonaisuuksiin ja luodaan selkeä ymmärrys niiden vaikutuksista pankkien liiketoiminnalle. Päivän keskiössä ovat etenkin vakavaraisuussääntelyn, EU:n uuden pankkipaketin sekä vihreän kehityksen ohjelman vaikutukset. Lisäksi seminaari tarkastelee pankkien yhteiskunnallista roolia ja mahdollisuuksia vastuullisuuden integroimiseen liiketoiminnassa ja kotitalouksien ylivelkaantumisen estämisessä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan pankkitoimintojen asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään käytännön kokemuksia sääntelykehikon vaikutusten arvioinnista sekä hallinnasta.

Seminaari soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat päivittää tietonsa pankkitoimintaan liittyvän sääntelyn mukaisista sisäisten menettelytapojen kehittämisestä asiakassuhteissa.

Sisältö

Päivän aikana keskitytään tarkastelemaan pankkien toimintaan ja etenkin sääntelyn kautta toimintaan vaikuttavia muutosvoimia. Seminaarin aikana saat kattavan tilannekuvan siitä, mihin niin kansallisella kuin EU-tasolla vakavaraisuussääntely, vihreän kehityksen ohjelman sekä velkaantumisen hillitsemisen osalta ollaan menossa. Koulutus auttaa sinua myös ennakoimaan tulevaa ja varautumaan muutoksiin.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Pankkien toimintaympäristö ja tuloksen muodostuminen

  • Toimintaympäristön muutosten vaikutukset pankkien tuloslaskelmaan ja taseeseen
  • Pankkien ansaintalogiikka 2020 luvulla?

Janne Lassila, Head of Country Management and Strategy Office, Danske Bank

10.00

Tauko

10.10

Pankkien toimintaan vaikuttava eurooppalainen ja kotimainen sääntely

  • EU:n pankkipaketin 2019 kansallinen implementointi ja siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset

  • Basel III-uudistusten viimeinen vaihe: missä mennään ja mitä odotettavissa?

  • Positiivinen luottotietorekisteri

  • Muuta ajankohtaista pankkisääntelystä

Antti Makkonen, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

11.40

Tauko

12.40

Pankkien toimintaan vaikuttava eurooppalainen ja kotimainen sääntely jatkuu

Antti Makkonen, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

13.40

Tauko

14.10

Pankkien vastuullisuus ja rooli yhteiskunnan tulevaisuudessa

  • Kotitalouksien velkaantumisen hillitseminen

Elina Erkkilä, Head of Regulatory Affairs, OP Ryhmä

15.10-15.30

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta