Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Pankki- ja rahoitusalan asiakkuusvastaavien koulutusohjelma

Tulosta asiakastyöskentelyyn - uutta tietoa asiakkuuden arvon realisoinnista ja kasvusta

Muuttuvassa rahoitusalan asiakkuuskentässä asiakkuusvastaavien taito ymmärtää yrityksen toimintaympäristön muutosta ja tarjota toimintaympäristön muutokseen huomioonottavia tuotteita ja palveluita korostuu.

Rahoitusalan asiakkuusvastaaville suunnatussa koulutusohjelmassa tehostat työskentelyä tärkeiden asiakkaiden kanssa. Saat myös uutta tietoa asiakkuuden arvon realisoinnista ja kasvusta. 

Koulutusohjelma on nimenomaisesti rahoitus- ja pankkialalle räätälöity ja sisällössä on huomioitu rahoitusalan ja pankkien tulevaisuus sekä uudet tehokkaat tavat toimia asiakkaiden hyväksi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Ohjelman aikana saat rahoitusalan lisäksi näkymää myös laajemmin finanssialan asiakkuuskenttään. Lähijaksoilla opiskelet yhdessä vakuutusalan asiakkuusvastaavien kanssa.

Koulutusohjelman teemat on valittu tammikuussa 2018 tehdyn asiakaskyselyn perusteella

Koulutusohjelman suunnittelussa on hyödynnetty sekä Aalto EE:n että Finvan parasta osaamista

Hyödyt

Ohjelman osallistuja parantaa organisaationsa asiakasportfolion laatua ja pystyy keskittämään asiakastyötä potentiaalisimpiin yrityksiin.

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunnattu pankeissa ja rahoitusalalla työskenteleville rahoitus-, asiakkuus- ja sijoituspäälliköille sekä muille B2B-asiakastyötä tekeville, jotka haluavat tehostaa työskentelyään tärkeiden asiakkaiden kanssa. 

Ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka haluavat tehostaa asiakastyötään ja tuoda rahoitusalan osaamisensa asiakasyritysten käyttöön.

 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, verkkokurssista ja kuudesta tallenteesta. Lähiopetuspäiviin voi kytkeytyä rahoitusalaan liittyviä ennakko- ja jälkitehtäviä. Rahoitusalan asiakkuusvastaavat hyödyntävät koulutusohjelman aikana saatuja työkaluja asiakassuhteen hoidossa

Koulutuspäivät koostuvat luentojen lisäksi workshopeista ja omien kokemusten jakamisesta.

Ohjelman lähijaksot toteutetaan yhdessä vakuutusalan asiakkuusvastaavien koulutusohjelman kanssa.

Koulutusjaksojen jälkeiset verkko-opinnot keskittyvät rahoitusalalle ominaiseen asiakastyöskentelyyn ja tuovat ohjelmaan alan ominaispiirteet.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Kalle Reunanen

Kalle Reunanen toimii Surveypal Oy:n ja Innomaatti Oy;n toimitusjohtajana.

Reunasella on laaja osaaminen asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen alueella kuten asiakas- ja arvokeskeinen Key Account Management -toiminta, asiakkuuksien hoitaminen osana yrityksen strategiaa, myynnin ja asiakkuuksien välinen yhteys, resurssien optimointi yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta, asiakasymmärrys asiakasarvon luonnin perustana ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen. Myös vuoropuhelu asiakkaan kanssa on tärkeä osa Reunasen koulutusta ja konsultointia. Erityisen kiinnostunut hän on ollut siitä miten uusia ajatuksia voi herättää henkiin yrityksissä ja ihmisissä.

Kalle on toteuttanut satoja erilaisia kehityshankkeita myynnin sisällön, työkalujen, johtamisjärjestelmien sekä liiketoimintamallien kehittämiseksi. Reunanen on vetänyt lukuisia strategiakierroksia ja kehittänyt ketterin menetelmin asiakkaidensa asiakasymmärrystä ja myyntiä.

Ennen uraansa valmentajana, kouluttajana ja konsulttina, Reunanen on toiminut varsin monipuolisissa tehtävissä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä. Hän on ollut liiketoiminnan vetäjänä, kehittäjänä ja myyjänä sekä asiantuntijana mm. seuraavissa yrityksissä: Unisys, Reuters, Banque Indosuez, Feeniks Trading, OKO, Unic ja Nixdorf.

Päivi Yli-Kokko

Viestintäkouluttaja, FM, Päivi Yli-Kokko on työskennellyt pitkään vuorovaikutuksen ja viestinnän valmentajana ja kehittäjänä monenlaisten haasteiden parissa eri yrityksissä, yhteisöissä ja oppilaitoksissa.

Yli-Kokko on hyvin motivoiva ja inspiroiva valmentaja. Hän erikoistunut yhteisöviestintään, henkilökohtaisten viestintävalmiuksien kuten esiintymis- ja neuvottelutaitojen, esimiesten viestintätaitojen sekä käytännön vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

 

Mikko Hollman

Mikko Hollman on työskennellyt yritystutkimuksen ja tilinpäätösten parissa jo vuodesta 2004. Hän on työskennellyt urallaan tilitoimisto- ja perintätoimistoyrittäjänä. Nykyään Mikko toimii BSH Partners Oy:n omistajana ja toimitusjohtajana.

Hollman haluaa olla mukana vaikuttamassa yritystutkimusalan toimintaan ja standardeihin toimimalla Yritystutkimus ry:n analyysityöryhmän puheenjohtajana. Nämä kokemukset ovat luoneet hänelle monipuolisen tietämyksen yritystutkimus- ja rahoitusalasta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta