Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Palvelumuotoilu ja finanssiala

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

Palvelumuotoilun menetelmien tuntemuksesta on merkittävää hyötyä finanssialan asiakaskokemuksen kehittämisessä. Palvelumuotoilu antaa käytännöllisiä työkaluja asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen, hyvien ratkaisujen kehittämiseen ja jo käyttöönotettujen palvelujen laadun ja toimivuuden arviointiin. Palvelumuotoilun avulla on helpompaa tunnistaa asiakaskokemuksen haasteet ja ymmärtää, millä keinoin asiakkaan kokemaa arvoa voisi lisätä. Muotoilun keinoin voidaan myös edistää yrityksen sisäistä yhteiskehittämisen mallia sekä kehittää työntekijäkokemusta.

Palvelumuotoilun osaajaksi voi kasvaa jokainen, joka on asiasta innostunut. Työpajamuotoinen seminaari opastaa käytännönläheisesti palvelumuotoilun alkuun ja antaa konkreettisia työkaluja, joita voi omassa työssään käyttää. Seminaari luo ymmärrystä asiakaskokemuksen merkityksestä finanssialalla ja auttaa osallistujat polulle, jolla hyvää asiakaskokemusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri osapuolien kesken.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari sopii niin esimiestehtävissä toimiville, asiantuntijoille kuin käytännön asiakaspalvelijoillekin. Tärkeintä on, että osallistuja on mukana asiakkaille tarjottavien palvelujen kehittämisessä ja on innostunut asiakaskokemuksen asiakaslähtöisestä kehittämisestä.

Päivän tarkoituksena on syventää muotoiluosaamista käytännön kautta. Saadakseen seminaarista eniten hyötyä, osallistujilta toivotaan palvelumuotoilun perusidean tuntemusta. Seminaaria edeltää palvelumuotoilun perusteihin johdattava videokurssimateriaali, jonka avulla seminaaripäivään voi osallistua myös henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta muotoilusta, mutta ovat kiinnostuneita ja motivoituneita aiheen oppimisesta.

Sisältö

Koko päivän mittainen, työpajamuotoinen seminaari, jossa osallistujat oppivat käytännön kautta. Seminaarissa tutustutaan palvelumuotoilun prosessiin, työtapoihin ja työkaluihin. Asiakaskokemuksen kehittäminen linkitetään osaksi kokonaisvaltaista asiakaskokemuksen johtamista.

Seminaarin jälkeen osallistujat ymmärtävät, millä tavalla työskennellen pystytään rakentamaan haluttavia, käytettäviä ja miellyttäviä palveluja finanssialalle. Seminaari antaa eväitä sekä nykypalvelujen parantamiseen että kokonaan uusien palvelujen rakentamiseen.

Ohjelma

Seminaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.30.

9-10

Asiakaskokemus finanssialalla

 • Mikä se on? Mistä ja miten syntyy? Miksi tärkeää?

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen osana asiakaskokemuksen johtamista – rooli, merkitys, tavoitteet

10-15

Asiakaskokemuksen kehittäminen käytännössä

 • Asiakaskokemuksen kehitysprosessi, minkälaisten vaiheiden kautta palvelumuotoilija etenee?

 • Asiakaskokemuksen kehittäjän työkalupakki, mitä palvelumuotoilija käytännössä tekee?

  • Ymmärryksen hankinta, erilaiset tiedonhankinnan tavat

  • Ymmärryksen kiteyttäminen, esim. palvelupolut ja persoonat

  • Kehitysideat ja niiden kokeilu, prototyyppien tekeminen

  • Palvelukonseptin konkretisointi ja viimeistely, esim. blueprint

15-16.30

Asiakaskokemuksen kehitysprojekti

 • Oman kehitysprojektin suunnittelu ja malli muotoiluprojektille

Päivän vetäjänä toimii Pia Vilmi, Johtava asiantuntija, palvelumuotoilu, LähiTapiola.

Kouluttaja

Pia Vilmi

Johtava asiantuntija, palvelumuotoilu, LähiTapiola

Pia Vilmi on rakentanut LähiTapiolan palvelumuotoilun käytännöt, vetänyt kymmeniä palvelumuotoiluprojekteja ja kouluttanut yhtiön omaa henkilökuntaa. Hän on toiminut myös aiemmin Finvan kouluttajana ja saanut erinomaiset arvosanat niin asiantuntemuksesta kuin opetustaidoistakin.

Pia Vilmin tie palvelumuotoilun johtavaksi asiantuntijaksi on kulkenut viestinnän, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisen kautta. Hänellä on laaja ja monipuolinen työkokemus, jossa asiakas ja käyttäjä ovat aina olleet keskiössä. Vilmi on kouluttautunut toimittajaksi (sosionomi, Tampereen Yliopisto), suorittanut MBA-tutkinnon (Jyväskylän yliopisto) ja viimeisimpänä hankkinut palvelumuotoilun koulutuksen (Laurea, YAMK). LähiTapiolassa Vilmi on rakentanut yrityksen muotoilukäytäntöjä yli kuuden vuoden ajan, vetänyt muotoiluprojekteja ja fasilitoinut sekä henkilöstön että asiakkaiden yhteissuunnittelua.  

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta