Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Opi oppimaan – mukana finanssialan muutoksissa

Miten pysyn mukana finanssialan muutoksissa?

Finanssialan murroksessa finanssialan tuotteet ja palvelut muuttuvat jatkuvasti, emmekä välttämättä osaa sanoa, millaisia nämä ovat tulevaisuudessa. Myös se, millaisella osaamisella on tarvetta tulevaisuudessa, on epävarmaa. Varmaa kuitenkin on, ja kaikkien finanssialalla työskentelevien täytyy osata oppia uusia asioita ja tapoja tehdä töitä.

Opi oppimaan -seminaari tarjoaa keinoja osaamisen ylläpitoon, niin tehokkuuden kuin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Saat työkaluja sirpaletietojen kokoamiseksi yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi ja opit harjoittelemaan uudenlaisia taitoja uusilla välineillä.

Seminaarin jälkeen osallistujalla on paremmat valmiudet pysyä ajan hermolla ja on valmiimpi ottamaan uusia tietoja ja taitoja käyttöönsä. Osallistuja saa uusia ideoita innostumisesta ja innostamisesta muita kokeilemaan ja oppimaan uutta finanssialan tuotteista ja palveluista sekä oppii uudenlaisia ja tehokkaampia tapoja työskennellä.

Jatkuva ja ketterä oppiminen osana työtä

Jo kolmisen kymmentä vuotta sitten oivallettiin, että työ muuttuu tekniikan ja globalisaation ansiosta niin nopeasti ja niin radikaalisti, ettei mikään pohjatutkinto takaa enää ammattitaidon säilymistä. Alettiin puhua elinikäisestä oppimisesta ja haettiin keinoja, joilla ihmiset voisivat tehdä työssä isojakin osaamishyppyjä. Tämä vaatimus on vain lisääntynyt kaikilla aloilla. Moni työtehtävä muuttuu nyt automaation, robotiikan ja tekoälyn myötä ja tarvitaan paljon uudelleen-, lisä- ja täydennysoppia työkykyisenä pysymiseen.

Mutta sekään ei enää riitä. Monissa työtehtävissä itse työ vaatii uutta tietoa, joka on omaksuttava samalla, kun työtä tehdään. Se vaatii jokaiselta uudenlaisia valmiuksia, töiden järjestelyjä niin, että työssä voi ja haluaa koko ajan hakea uutta ratkaisua ja uutta tietoa, jonka voi yhdessä toisten asiantuntijoiden kanssa ymmärtää ja soveltaa. Kokeilut ja jatkuva asioiden kehittäminen yhdessä ovat työssä oppimisen tapoja, jota pitää johtaa toisella tavalla kuin perinteistä suorittamista.

Jatkuva ja ketterä oppiminen osana työtä käsittelee nykyistä työtä, josta on tullut oppimista ja oppimista, joka on osa työtä. Esityksessä käydään läpi, mitä oppiminen edellyttää jokaiselta ja miten oppimista tuetaan työpaikoilla sekä millainen on oppimista tukevan esimiehen ja johtajan rooli esimiesten ja johtamisen rooli oppimisen tukijana.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka ovat tunnistaneet tarpeen oppia uusia asioita tehokkaammin.

Sisältö

9.00 Päivän avaus
9.10

Jatkuva ja ketterä oppiminen osana työtä

  • Miten opitaan työssä ja työn ohessa
  • Mitä oppiminen edellyttää jokaiselta
  • Miten oppimista tuetaan työpaikoilla ml esimiesten ja johtamisen rooli oppimisen tukijana

Leenamaija Otala, TkT, dosentti, tietokirjailija, konsultti

12.00 Lounas
12.30

Millaisia osaajia finanssiala tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa

Katri Viippola, HR- ja viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

13.00

Osaatko osata?

Katri Viippola
Riitta Lumme-Tuomala, DBA, Head of Growth, Aalto University Executive Education Oy

14.15 Tauko
14.45

Osallistava digioppiminen

  • Työkaluja oppimisprosessin suunnitteluun, case Kela

Heli Wallin, koulutusasiantuntija, Kela
Arja Marisa, koulutusasiantuntijat, Kela

16.00 Seminaaripäivän päätös

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta