Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Mustat joutsenet – talouteen vaikuttavat ennakoimattomat uhat

Mustat joutsenet kuvaavat ennakoimattomia uhkia. Näihin uhkiin ei ole osattu varautua ja niitä ei ole osattu odottaa. Monimutkaistuvan ja tiedolla johdetun yhteiskunnan ja globalisoituvien verkostojen yhteiskunnassa saamme yhä enemmän tietoa ja ymmärrämme entistä paremmin ilmiöitä, jotka ympäröivät meitä. Yhteisvaikutukset ja meille arjessa näkymättömät asiat ilmiöt voivat silti olla ennakoimattomia. Miten säilyttää kyky reagoida ja pysyä toimintakykyisenä omassa organisaatiossa?

Seminaari käsittelee ennakoimattomia ja arvaamattomia uhkia. Tässä seminaarissa nostamme esille tilanteita, jotka voivat toteutuessaan uhata yksilöitä, organisaatioita, kansakuntia ja globaalia toimintaa.

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt osallistujalle

 • Tutustut ennakoimattomiin uhkiin
 • Rakennat kokonaiskuvaa talouden ja toimintakyvyn edellytyksiin vaikuttavista tekijöistä ja ymmärrät ilmiöiden taustalla vaikuttavia tekijöitä
 • Tutustut siihen, mitä ovat ennakoinnin mahdollisuudet ennakoimattomissa tilanteissa

Hyödyt organisaatiolle

 • Hahmotatte erilaisia uhkatilanteita, joilla voi olla vakavia vaikutuksia maailmanlaajuisesti talouteen
 • Teillä on mahdollisuus käydä keskustelua uhkatilanteista ja jatkaa skenaariotyöskentelyä omassa organisaatiossa
 • Rakennatte ymmärtämystä siitä, miten ennakoimattomat uhat vaikuttavat yrityksen toimintaan ja mihin on syytä varautua

Kenelle?

Finanssialan toimijat pankki- ja vakuutusalalla. Finanssi- ja muiden yritysten suunnittelu- ja seurantaorganisaatiot, stressitestaukseen osallistuvat henkilöt, liiketoimintajohto, riskienhallinnan asiantuntijat, tuotekehityksen asiantuntijat, esihenkilöt, yksiköiden päälliköt.

Ohjelma

9.00

Riskienhallinnan näkymät

 • Kansalliset ja globaalit riskit
 • Riskienhallinnan tulevaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa tulevaan
 • Ennakoinnin mahdollisuudet

Esko Kivisaari, varatoimitusjohtaja, Finanssiala ry

9.45

Tauko

10.00

Varautumistyö finanssialalla

Niko Saxholm, Johtaja, Infra ja turvallisuus, Finanssiala ry

11.00

Lounastauko

12.00

Avaruusromu ja satelliitit: Avaruusteknologian nopea kasvu ja kaupallistuminen tuo taloudelle ennenäkemättömiä madollisuuksia mutta merkitsee myös uusia riskejä

 • Satelliittien määrän räjähdysmäisen kasvun merkitys taloudelle ja tieteelle
 • Avaruusromun vaarat, Kesslerin syndrooma ja seuraukset
 • Avaruuden siivous ja siihen liittyvä teknologia, tutkimus Suomessa
 • Kansainväliset sopimukset ja Suomen avaruuslaki

Jaan Praks, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

13.30

Kahvitauko

13.50

Perhosen siiveniskusta finanssikriisiin - ihmisen ahneus ja rajallinen järki kriisien selittäjänä

 • Taloustieteen itsekäs ihmiskuva ja ennustamisen vaikeus
 • Tanssi jatkuu niin kauan kuin musiikki soi - miksi finanssikriisejä ei voida estää?
 • Aina löytyy suurempi tyhmyri - pyramidihuijaukset, meemiosakkeet ja Bitcoin
 • Sopulien marssi ja instituutioiden vastavoima - miksi meillä on toivoa kriiseistä selviämiseksi

Jari Melgin, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

14.45

Tauko

15.00

Hybridivaikuttaminen

 • Mielipiteiden polarisoituminen ja mielipidevaikuttaminen
 • Vallankäytön väylät: soluttautuminen ja verkostoituminen ja pitkäaikainen luottamuspula

Aki-Mauri Huhtinen, Sotilasprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulu

16.00

Seminaari päättyy

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Aloitusajankohta