Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Liikesalaisuus finanssialalla

Seminaarin aikana käsitellään uuden liikesalaisuuslain sisällön lisäksi yrityksen oikeussuojakeinoja sekä mahdollisia seuraamuksia lain nojalla. Päivän aikana keskustellaan myös siitä, millaisia suojamuotoja ja -tapoja palvelutuotteille sekä -konsepteille on olemassa, ja kuinka yritysten tulisi huomioida nämä palvelun kehitysvaiheessa. Seminaari antaa yrityksille käytännön työkaluja suojaamiseen. Lisäksi iltapäivän aikana syvennytään liikesalaisuuksien ja julkisuuslain suhteeseen sekä tarkastellaan aihetta finanssialan käytännönesimerkkien kautta.

Päivän aikana osallistuja saa kattavan ymmärryksen siitä, kuinka ymmärtää ja kunnioittaa liikesalaisuuksia, ja toisaalta myös huolehtia, että mahdolliset rikkomukset tulevat korvatuksi. Lisäksi osallistuja ymmärtää uusien liiketoimintamuotojen suojaamisen roolin ja keinot.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan teemojen parissa toimiville johtajille, asiantuntijoille ja lakimiehille, joiden tulee ymmärtää työtehtävissään liikesalaisuuden rooli ja oikeussuojakeinot ja/tai uusien palvelukonseptien suojaamisen mahdollisuudet.

Seminaari sopii myös muille lainopillisissa tehtävissä toimiville asiantuntijoille. Seminaarista on hyötyä myös compliance ja sisäisen valvonnan tehtävistä vastaaville.

Sisältö

Seminaarissa tarkastellaan liikesalaisuutta koskevaa sääntelyä, käsitteistöä, oikeudetonta hankkimista, seuraamuksia sekä uusien palvelukonseptien suojaamisen mahdollisuuksia ja liikesalaisuuksia suhteessa julkisuuslakiin. 

Päivän aikana kuullaan finanssialalle hyödyllisiä esimerkkejä liikesalaisuuden suojasta.

Ohjelma 

8.45

Aamupala

9.00

Uusi liikesalaisuuslaki

• Muutokset ja tulevaisuus

Riikka Tähtivuori, IPR-asian­tun­ti­ja, Elinkeinoelämän keskusliitto

10.00 Tauko
10.10

Oikeussuojakeinot ja seuraamukset uuden liikesalaisuuslain nojalla

 • Liikesalaisuuden oikeudeton hankkiminen, käyttäminen ja ilmaiseminen
 • Poikkeukset
 • Oikeussuojakeinot liikesalaisuuksien loukkaustilanteissa
 • Seuraamukset, mitä voidaan korvata?
 • Toimivaltainen tuomioistuin

Vilhelm Schröder, Senior Associate, Roschier

11.10

Lounas

12.10

Palvelutuotteen ja palvelukonseptin suojamuotoja ja suojaustapoja

 • Voiko palvelutuotetta ja -konseptia suojata kolmannen tahon jäljittelyä vastaan?
 • Miten voidaan suojata? Kannattaako suojata?
 • SopMenL:n mukainen täydentävä suoja Suomessa ja muualla
 • Miten huomioidaan suojauskysymykset palvelun kehitysvaiheessa
 • Käytännön työkaluja

Kari-Pekka Syrjä, Aalto university startup Cellfroth team member & ICapital founder, OTT

13.10

Kahvitauko

13.30

Yrityksen liikesalaisuudet ja julkisuuslaki

 • Viranomaisten toiminta ja tietojen käsittely suhteessa liikesalaisuuslakiin

Johanna Lähde, Senior Counsel, asianajaja, LL.M., varatuomari, Castrén & Snellman Attorneys

14.15

Case: yritysnäkökulma

Leena Kuhanen, Asianajaja, Susiluoto Oy

15.15-15.30

Seminaaripäivä päättyy


 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta