Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Legal Design – oikeudellinen muotoilu finanssialalla

Paremmin ymmärrettäviä rahoitus- ja vakuutussopimuksia oikeudellisen muotoilun kautta

Finanssialan tuotteet ja palvelut ovat asiakkaille vaikeita. Miten suunnitella parhaiten asiakasta palvelevia tuotteita ja viestiä niistä oikein? Miten keskustella asiakkaan kanssa hänellä jo olevista palveluista ja tulevaisuuden tarpeista?

Legal Design – oikeudellinen muotoilu finanssialalla -seminaarissa käsitellään finanssialan juridiikkaa ja sen tulevaisuutta teknologian, muotoilun ja juridiikan rajapinnoilla.

Seminaari antaa finanssialan ammattilaisille valmiuksia ja uusia tapoja esitellä tuotteita ja -palveluja asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Tavoitteena on, että asiakas ymmärtää entistä paremmin, mitä finanssialan palvelua tai tuotetta hän tarvitsee ja on hankkimassa. Seminaarin jälkeen tunnistat tapoja lisätä asiakkaan mielenkiintoa finanssialan palveluja ja -tuotteita kohtaan.

Seminaarissa käsiteltävät juridiset aiheet painottuvat juuri vakuutus- ja rahoitusalan tuotteisiin ja palveluihin. Seminaarin jälkeen tunnistat tehokkaammat työskentelytavat sekä mahdollisuudet kehittää uusia finanssialan tuotteita ja -palveluita asiakasta parhaiten palvelevaan muotoon.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan yrityksissä toimiville henkilöille, joiden vastuualueena on finanssialan tuotteiden ja palveluiden kehitys sekä tuote-ehtojen ajan tasalla pitäminen.

Seminaari soveltuu myös henkilöille jotka ovat kiinnostuneita asiakassopimusten laatimisesta sekä tehokkaammista tavoista toimia uuden teknologian avulla.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään vakuutusjuridiikkaa ja finanssialaa koskevaa juridiikkaa yhdistettynä uusimpaan teknologiaan ja muotoiluun.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Legal design – mitä ja miksi?
Legal design -projektit käytännössä

Jukka Pello, asianajaja, varatuomari, partner, Dottir Attorneys Ltd
Antti Innanen, partner, Dottir Attorneys Ltd

11.00

Lounas

12.00

Tieto ymmärrettäväksi  ja uusia oivalluksia visualisoinnin avulla

  • Uusia oivalluksia
  • Tiedolla johtamisen tuki
  • Uuden tiedon löytäminen

Juuso Koponen, Koponen & Hillden Oy

13.00

Palvelumuotoilua finanssialan ryhmässä

Pia Vilmi, johtava asiantuntija, asiakkuuksien kehittäminen, LähiTapiola

15.00

Keskustelua etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta sekä mm. miten johdolle luodaan, muotoillaan työkalu heidän johtamisen tueksi

Leena Kuhanen, asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Suvi Hirvonen-Ere, väitöskirjatutkija (aihe: Contract Management eli sopimusten elinkaaren hallinta ja sopimusjohtaminen), Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

15.45

Seminaari päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta