Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Korvauspäätösten laatiminen – tekstin sisällön ja rakenteen muotoilu

Hyvin perusteltu ja ilmaistu korvauspäätös, oli päätös sitten kielteinen tai myönteinen, on tärkeä osa vakuutusyhtiöiden asiakasviestintää. Ammattitaidolla kirjoitettu ja perusteltu päätösteksti edistää asiakastyytyväisyyttä, ja sillä on myös tärkeä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Käytännönläheisen päivän aikana opit, miksi korvauspäätöstekstien muotoiluun kannattaa panostaa ja mistä elementeistä laadukas perustelu koostuu. Koulutuspäivän aikana käymme läpi hyvän korvauspäätöksen rakennetta käytännön esimerkkien kautta. Opit tuottamaan selkeitä ja oleellista tietoa sisältäviä korvauspäätöksiä, joiden avulla lisäät asiakastyytyväisyyttä, sekä vähennät tarvetta päätösten uudelleenkäsittelylle ja muutoksenhaulle. Saat varmuutta tekstin tuottamiseen ja kehityt päätösten laatijana. Koulutuspäivä tarjoaa myös hyvän tilaisuuden verkostoitua. 

Ilmoittaudu  

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Koulutuksen sisältö on suunnattu vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöissä, Kelassa ja muutoksenhakuelimissä toimiville asiantuntijoille. 

Koulutuksesta hyötyvät myös muun etuuskäsittelyn parissa toimivat henkilöt. 

Sisältö

Koulutuspäivänä syvennymme vakuutustoiminnan keskeiseen osa-alueeseen, korvauspäätösten laatimiseen. Päivän aikana käymme käytännön esimerkkien kautta läpi hyvän päätöksen rakennetta ja perustelemista, ja saat käytännön vinkkejä päätösten laatimiseen.

Ennakkotehtävänä osallistujat voivat lähettää aitoja tapauksia ja tekstejä tietosuoja huomioiden. Päivän ohjelma muotoutuu aineiston pohjalta. Seminaarissa käytämme myös aiempien vuosien aineistoja esimerkkimateriaaleina.  Saat osallistumisohjeiden yhteydessä tarkemman aikataulun ja yhteystiedot, johon mahdollisen aineiston voi lähettää. 

Ohjelma

8.30

Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

Johdanto päivän aiheeseen
  • Päätösten perustelemisen juridinen tausta ja pääperiaatteet 
Riikka Patala, vastaava lakimies, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 

10.15

Tauko

10.30

Vakuutus-, korvaus- sekä vastineasioiden muotoilu viestinnän näkökulmasta

  • Asian laadukas kirjallinen ilmaiseminen
  • Päätöstekstien muotoileminen
  • Ilmiöpohjaista käytännön esimerkkien tarkastelua

Sonja Kniivilä, viestinnän yliopistonopettaja, Aalto-yliopisto 

11.45

Lounas

12.30

Tekstin muotoilu ja viestinnän näkökulma jatkuu 

14.00

Kahvitauko

14.30

Vakuutuslääketieteelliset periaatteet ja yleisimmät kiistatilanteet

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kela

16.00

Päivä päättyy

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta