Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Johdannaismarkkinat ja sääntely

Syvennä ymmärrystäsi johdannaismarkkinoista sekä niiden sääntelystä ja käytöstä riskienhallinnassa

Useat yritykset käyttävät johdannaisia riskienhallinnan välineenä. Väärinkäytettyinä johdannaiset voivat kuitenkin aiheuttaa yritykselle merkittäviä tappioita. Tämän vuoksi johdannaismarkkinoiden tuntemus ja vaikutusten arvioiminen on tärkeää jokaiselle johdannaisten parissa työskentelevälle. Johdannaismarkkinat ja sääntely seminaarissa päivität niin tuote- kuin sääntelyosaamisesi aiheen tiimoilta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Johdannaismarkkinat ja sääntely 11.11.2020

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari soveltuu finanssialalla johdannaisten parissa työskenteleville asiantuntijoille, esimiehille ja päälliköille, jotka tarvitsevat työssään johdannaisten tuote- ja sääntelyosaamista. Koulutus sopii etenkin varainhoidon, riskienhallinnan sekä juridiikan parissa työskenteleville.

Päivästä hyötyvät olennaisesti myös finanssialan ulkopuolisissa yrityksissä toimivat talous- ja sijoitusasiantuntijat, jotka haluavat syventää tietämystään eri johdannaistyypeistä, niiden käytöstä sekä johdannaisiin liittyvästä sääntelystä.

Sisältö

Päivän aikana tarkastellaan eri johdannaisinstrumenttien ominaisuuksia ja roolia. Opit ymmärtämään myös johdannaisten sääntelyn merkityksen ja keskeisimmät sisällöt. Lisäksi seminaarissa syvennytään tarkemmin johdannaisten rooliin riskienhallinnassa sekä suojausstrategian rakentamiseen käytännön liiketoiminnassa.

Ohjelma 

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Johdannaissopimukset ja -markkinat

  • Miksi käyttää johdannaisia?
  • Instrumenttien keskeiset ominaisuudet ja erot: futuurit, termiinit, optiot, swapit
  • Johdannaisten rooli arvopaperimarkkinoilla – miksi sääntelyä tarvitaan ja mitä voimme oppia väärinkäytöksistä?

Jari Melgin, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

10.30

Tauko

10.40

Johdannaiskaupankäynnin sääntelystä

  • Johdannaismarkkinat sääntelyn näkökulmasta
  • Sääntelyn keskeisiä käsitteitä
  • MiFIDII/MiFIR
  • EMIR
  • Muuta relevantti sääntelyä

Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, Finanssivalvonta

12.00

Tauko

13.00

Johdannaiset liiketoiminnassa

  • Onnistuneen suojausstrategian rakentaminen

Jarno Tiainen, Director, Head of Derivatives Sales Finland, Nordea Markets, Corporates & Institutions

14.30–14.45

Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta