Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Haastavat asiakastilanteet finanssialalla: ratkaisukeskeinen toiminta onnistuneessa asiakastyössä

Miten hyödynnät ratkaisukeskeistä keskusteluotetta vakuuttamisen ja vakuutuskorvaamisen haastavissa asiakastilanteissa 

Erilaiset tunnereaktiot kuuluvat aina asiakkaiden kohtaamistilanteisiin. Asiakas voi olla esim. pettynyt, lamaantunut, surullinen tai vihainen ja hänellä on huoli, miten selviytyä eteenpäin. Miten voit toimia näissä tilanteissa finanssialan ammattilaisena, vakauttaa tilannetta säilyttäen samalla ammatillisen otteen? 

Haastavat asiakastilanteet finanssialalla: ratkaisukeskeinen toiminta onnistuneessa asiakastyössä -seminaari tarjoaa kattavan paketin ratkaisukeskeisyyden hyödyntämisestä ja hyödyistä erilaisissa asiakastilanteissa, joissa finanssialan ammattilaisen vuorovaikutustaidot ovat ratkaisevassa asemassa tilanteen onnistuneessa hoitamisessa. Seminaarin jälkeen tunnet keinoja laskea tunnereaktioita niin, että asian hoitaminen ja eteenpäin vieminen on helpompaa.

Asiakkaan asia voi olla emotionaalisesti suuri, euromääräisesti mitä tahansa – hänen kokemuksensa kuulluksi tulemisesta ennustaa hyvän yhteistyön aikaansaamista osapuolten välille. 

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu asiakkaita finanssialan erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa kohtaaville henkilöille. Seminaarin sisältö soveltuu vakuuttamisen, korvaamisen sekä säästämisen ja sijoittamisratkaisujen asiantuntijoille ja vakuuttamisen ja rahoittamisen juristeille. 

Sisällöstä hyötyvät myös korvaus- ja etuuskäsittelijät esimerkiksi eläke- ja sairaskassoissa sekä asiakasneuvojat, eläkeneuvojat ja erilaisissa juridiikan tehtävissä toimivat ammattilaiset, joiden työtehtäviin kuuluu haastavien keskustelutilanteiden hoitaminen.

Sisältö

Seminaarin aikana käsitellään haastavien vuorovaikutustilanteiden hoitamista yhteistyöhakuisesti ja tavoitesuuntaisesti. Seminaarissa syvennät asiakasosaamistasi ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Ohjelma

8.55

Tervetuloa: seminaarin avaus

9.00

Haastavat vuorovaikutustilanteet finanssialalla

  • Osallistujien kokemuksia haastavista vuorovaikutustilanteista vakuutusalan kohtaamisissa ennakkokyselyn pohjalta

Maiju Ahola, kouluttajapsykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti

9.15

 

Miten kohdata vaikean elämäntilanteen kokeneen tai äkillisen menetyksen kokeneen asiakkaan? 

  • Tutustut malleihin kriisin kokeneiden sekä vihaisten ja pettyneiden asiakkaiden kohtaamiseen asiakaspalvelutyössä. Opit myös, miten kriittistä palautetta voi käsitellä ratkaisukeskeisesti.

10.00

Tauko

10.10

Miten kohdata affektissa oleva (vihainen) asiakas?

11.00

Tauko

11.10

Toimivien työskentelytapojen henkilökohtaiset työvälineet: onnistumisanalyysi sekä kohtaamisissa kehitettävät asiat

  • Opit, mikä on onnistumisanalyysi ja miten hyödynnät sitä henkilökohtaisen kehittymisen välineenä. Workshopissa työstät itsellesi henkilökohtaisen onnistumisanalyysin ja kehität vuorovaikutustaitojasi.

12.10

Yhteenveto ja päätössanat

12.30

Seminaari päättyy


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kouluttajat

Maiju Ahola

Maiju Ahola on kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja toimitusjohtaja Lyhytterapiainstituutti Oy:ssä.

Ahola kouluttaa eri alojen ammattilaisia hyödyntämään ratkaisu- ja voimavarakeskeistä näkökulmaa ja työskentelyvälineitä. Koulutustyön lisäksi hän johtaa Lyhytterapiainstituuttia, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ratkaisusuuntautuneen työskentelyn koulutusyksikkö.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta