Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssialan uhat ja riskit nyt ja tulevaisuudessa

Tunnista, arvio ja hallitse riskejä

Finanssialaan riskiympäristö kehittyy nopeasti ja toimialaan vaikuttavat uhat ja riskit ovat yhä moninaisempia. Perinteisten uhkakuvien lisäksi nousevat uhat, kuten esimerkiksi kyberturvallisuuden riskit, ovat usein kompleksisia ja laaja-alaisia. Siksi ne vaikuttavat ja haastavat merkittävästi yritysten riskienhallintaa.

Finanssialan uhat ja riskit nyt ja tulevaisuudessa -seminaari tarjoaa osallistujalle kattavan paketin finanssialan toimintaympäristön riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan käytännöistä. Seminaari tarkastelee finanssialan yritysten riskienhallintaan kytkeytyviä teemoja monipuolisesti esimerkiksi jatkuvuusvaatimusten, kyberturvallisuuden, hybridivaikuttamisen sekä väärinkäytösriskien näkökulmasta. Puheenvuoroissa keskitytään riskien luonteeseen sekä niiden hallitsemiseen.

Ilmoittaudu

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään riskienhallinnasta ja kuulla riskienhallinnan ajankohtaisista aiheista.

Seminaarista hyötyvät etenkin riskienhallinnan, compliancen sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen parissa työskentelevät henkilöt sekä liiketoiminnan edustajat.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana tutustut finanssialaan liittyvien moninaisten uhkien ja riskien muotoihin sekä keinoihin, joilla varautua näihin nyt ja tulevaisuudessa. Seminaarissa syvennät osaamistasi etenkin yritysturvallisuuteen, varautumiseen, kyberturvallisuuteen, hybridiuhkiin sekä väärinkäytösriskeihin liittyen. Lisäksi opit, kuinka uhkakuvien ja operatiivisten riskien hallinta käytännössä tulisi implementoida, organisoida ja ohjeistaa.

 

Ohjelma

9.00

Tervetuloa

9.10

Uudet ja nousevat riskit

 • Globaalit riskit ja uusien riskien tunnistaminen
 • Riskienhallinnan tulevaisuus – mistä riskeistä toimitusjohtajat ovat huolissaan?
 • Finanssialan tulevaisuuden riskit

Mirel Leino-Haltia, Professor of Practice, Aalto-yliopisto & hallitusammattilainen

10.15

Tauko

10.30

Uhkakuvat ja varautuminen finanssialalla

 • Liiketoiminnan jatkuvuusvaatimukset
 • Kokonaisvaltainen yritysturvallisuus ja varautumisen keinot
 • Riskien raportointi

Niko Saxholm, Johtaja, Infra ja Turvallisuus, Finanssiala ry

11.15

Lounas

12.15

Kyberturvallisuus ja hybridiuhat

 • Turvallisuusympäristön muutokset: hybridi- ja kybertilannekuva
 • Kyberturvallisuuskyvykkyyden rakentaminen ja kyberriskien arviointi liiketoiminnassa
 • Vaikutukset finanssialalle

Aapo Cederberg, CEO & Founder, Cyberwatch

13.30

Kahvi

13.50

Ammatilliset väärinkäytökset

 • Väärinkäytösriskit – miltä ammatilliset väärinkäytökset näyttävät finanssialalla?
 • Väärinkäytösten tunnistaminen, arviointi, hallinta ja tutkinta

Paula Niemi, Head of Internal Audit, Getinge & President of ACFE Finland Chapter, ACFE Finland ry & Managing Director, Conduct Ambassador Oy

14.50

Tauko

15.00

Uhkakuvien ja operatiivisten riskien hallinta käytännössä

 • Organisatoriset vastuut ja vastuusuhteet
 • Ohjeistukset, implementointi ja koulutus

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

16.00

Seminaaripäivän päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta